Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby

Overlæge til psykoseteam i Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium B295

Vi har brug for en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri til arbejdet med udvikling af behandlingsindsatsen til unge i alderen 14-17 år med skizofreni.

 

Om B295 Ambulatorium for unge
B295 udreder og behandler unge i alderen 14-17 år på hovedfunktion. Afsnittet har både regionsfunktion og højt specialiseret funktion for skizofreni, og vores psykoseteam arbejder løbende på udvikling af behandlingsindsatsen til denne gruppe.

Forskningsprojektet Opus Young er tilknyttet B295, et stort projekt der er i fuld gang og vil tilvejebringe afgørende viden om optimal behandling til patientgruppen.

Afsnittet har også regions- og højt specialiseret funktion for komplekse neuropsykiatriske tilstande indenfor ADHD, autismespektrumforstyrrelse og Tourettes syndrom, psykiatriske tilstande med komplicerende mental retardering samt regionsfunktion for funktionelle lidelser.

Aktuelt er behandlergruppen fordelt på flere teams med fokus på forskellige diagnosegrupper og behandlingstilbud, der udover medicinsk behandling omfatter en række individuelle og gruppeterapeutiske tilbud for psykoterapi og psykoedukation.

Vores miljø er præget af engageret faglighed, struktur og fokus på det gode patientforløb. Vi arbejder løbende med forbedringsarbejde og kvalitetsudvikling i den daglige struktur.

Vi har et tæt og velfungerende samarbejde med centerets andre ambulante afsnit, døgnafsnittene og primærsektoren.

Ambulatoriet er tilknyttet centrets matrikel i Glostrup og er beliggende i Det Ambulante Hus på Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby, men forventes at flytte til Sydvestvej i Glostrup til sommer.

 

Jobbet
Som overlæge vil du få en betydningsfuld rolle i det tværfaglige udrednings- og behandlingsarbejde af vores patienter, herunder selvstændigt foretage gennemgang med medarbejderne af deres nye patienter med planlægning af udredningsforløb, sikring af patientforløbenes kvalitet og fortsatte forløb, afholde diagnostiske konferencer på patienter udredt af øvrigt personale og afholde medicinkonferencer med yngre læger og sygeplejersker.

Til de patienter, der har behov for fleksibel og intensiv indsats, arbejder vi med FACT-modellen med mulighed for udgående funktion, og du forventes aktivt at indgå i arbejdet med patienterne og med at vejlede personalet.

Som universitetshospital har vi en forpligtelse til at uddanne medicinstuderende. Vi har desuden en forpligtelse til at uddanne de yngre læger for at sikre den lægefaglige videreuddannelse. Dermed har vi en forventning om, at du sikrer løbende supervision og bedside-undervisning af de yngre læger.

 

Vi tilbyder
Du får et spændende og alsidigt job, hvor diagnostik og behandling af patienter samt vejledning og supervision af egen faggruppe og øvrigt personale indgår i de daglige opgaver. Afsnittet lægger vægt på et højt fagligt niveau og et sundt arbejdsmiljø, og har en veletableret struktur for patientarbejde og mødeaktivitet, herunder prioritering af løbende faglig udvikling i afsnittet og for den enkelte medarbejder.

 

Vi forventer
Du er speciallæge i børne-ungdomspsykiatri og har relevant klinisk erfaring som speciallæge med patientgruppen med psykotisk lidelse.

Du har gode samarbejdsevner og ledelsesmæssigt flair, stort engagement og lyst til at videreudvikle det samlede behandlingstilbud til patientgruppen.

Du har interesse for og viden om psykofarmakologi.

Forskningsmæssig erfaring vurderes væsentlig og vil blive prioriteret, det samme gælder psykoterapeutisk erfaring og lyst til at varetage og udvikle de psykoedukative opgaver.

 

Ansættelsesforhold
Vi ønsker, at du starter pr. 1. juni 2024 eller snarest derefter.

Der er på nuværende tidspunkt etableret ”frivillig” bagvagtsordning bestående af speciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for at en del af centrets speciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen.

Du ansættes i henhold til overenskomst for overlæger, herunder overenskomstens bestemmelser om arbejdstid. 

Ambulatoriet har åbent i dagtimerne på hverdage. Din arbejdstid vil derfor primært ligge inden for dette tidsrum.

Regionen er et døgndækket område, og du vil efter konkret behov kunne blive planlagt med vagter uden for ambulatoriets åbningstider i overensstemmelse med arbejdstidsreglerne i overenskomsten.

I henhold til lovkrav skal du ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevise anmærkningsfri børneattest. Center for HR indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra dig, når de udarbejder dit ansættelsesbrev.

 

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Lis Raabæk Olsen, lis.raabaek.olsen@regionh.dk  eller oversygeplejerske Laila Larsen, laila.boege.steinmeier.larsen@regionh.dk, 38 64 05 00.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på job-i-psykiatrien.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning
Ansøgning, CV og speciallægeanerkendelse sendes via linket senest den 15. april 2024.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Vi forventer at holde samtaler ad hoc.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige børne- og ungdomspsykiatriske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. 

Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 800 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 13.000 og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Kontaktperson
  Lis Raabæk Olsen
 • Adresse
  Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  255424
 • Quick-nr.
  461397
 • Indrykningsdato
  26-03-2024
 • Ansøgningsfrist
  15-04-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Adresse
  Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby
 • Kontaktperson
  Lis Raabæk Olsen
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  255424
 • Quick-nr.
  461397
 • Indrykningsdato
  26-03-2024
 • Ansøgningsfrist
  15-04-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.