Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 30, 2400 København NV

Afsnitsledende overlæge til attraktiv stilling på dag- og døgnafsnit for spiseforstyrrelser for børn og unge på Bispebjerg

Er du speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og har du lyst til at blive en del af et center præget af faglig stolthed, samt lyst til udvikling og forandringer?  

 

Dag- og døgnafsnit for spiseforstyrrelser
Afsnittet dækker hoved-, regions- og højt specialiserede funktion for børn og unge under 18 år, der har behov for intensiv behandling af deres spiseforstyrrelse. Hovedomdrejningspunktet er familiebehandling, der sigter mod at forældrene bliver i stand til at hjælpe deres barn til re-ernæring.

Vi har 9 døgnpladser og 10 dagpladser samt et udkørende team. Som udgangspunkt er forældrene medindlagte i afsnittet.

Der er et tæt samarbejde mellem dag/døgn og Ambulatorium for Spiseforstyrrelser med henblik på at sikre kvalitet i overgangene og i visitationen, mellem afsnittene i Spisesøjlen.

Du bliver del i en spændende faglig udvikling i hele Spisesøjlen men med særlig mulighed for at videreudvikle den højt specialiserede behandling for de mest komplekse patienter med spiseforstyrrelse i døgnafsnittet, hvor der ses en høj grad af komorbiditet.

Spisesøjlen har forskningsprojektet VIBUS (virkning af behandling til børn og unge med spiseforstyrrelser), som monitorerer mønstre i behandlingsrespons. Det vil derfor være god mulighed for at koble kliniknære forskningsprojekter direkte på dag- og døgnbehandlingen, og dokumentere virkningen af nye tiltag.

Vi har en velfungerende samarbejdsaftale i Spisesøjlen med Pædiatrisk afdeling på Herlev Hospital om de somatiske problemstillinger.

 

Jobbet
I et tæt samarbejde med 2 oversygeplejersker sikrer og bidrager du til et velfungerende afsnit med fokus på høj faglighed og medarbejder trivsel. 

I har som ledelse ansvar for afsnittes drift, økonomi og det faglige indhold. I henhold til politiske og lokale aftaler og rammer, skal du bidrage til det patientsikre forløb på et fagligt højt niveau samt sikre, at afsnittet lever op til krav om kvalitet, tilgængelighed og leveringsfrister.

Du vil blive en del af en faglig kompetent, dynamisk og nytænkende ledergruppe, som er koblet op på døgnenheden i BUC. Din nærmeste ledergruppe, ud over oversygeplejerskerne, er lederpar fra de øvrige døgnafsnit samt løbende ledersparring med afdelingsledelsen.

Som universitetshospital har vi en forpligtelse til at uddanne medicinstuderende. Vi har desuden en forpligtelse til at uddanne de yngre læger for at sikre den lægefaglige videreuddannelse. Dermed har vi en forventning om, at du sikrer løbende supervision og bedside-undervisning af de yngre læger.

 

Om arbejdet i afsnittet
Vi har en stærk miljøterapeutisk ramme. Behandlingen tager udgangspunkt i de forskellige forhold, der er i behandlingen på dag- og døgnafsnit, hvor begge afsnit er præget af en høj og bred faglighed. Miljøgruppen er uddannet i KAT miljøterapi.

Der arbejdes målrettet mod nedbringelse af tvang, herunder tvangsbehandling med ernæring. Safewards er trygt implementeret på afdelingen.

De terapeutiske tiltag indeholder en bred vifte af KAT og elementer af DAT, der er både gruppe- og individuelle terapeutiske forløb.

Der er arbejdet på en differentieret tilgang til de yngste patienter. Forældrene er vigtige aktører og inddrages aktivt i behandlingen.

Vi har høj medarbejdertrivsel og det tværfaglige samarbejde er særdeles velfungerende. Kvalitet i behandlingen og kompetenceudvikling er i fokus i en dynamisk og medinddragende kultur.

Høj faglighed. Du bliver en del af en højt-specialiseret behandlergruppe bestående af speciallæger, specialpsykologer, yngre læger og psykologer samt socialrådgivere. Vi arbejder i teams omkring patienterne med sygeplejersker, pædagoger og skolelærere fra vores interne skole. Derudover indgår fysioterapeut, diætist og økonoma i behandlingen.

Der er stort fokus på tværfaglighed af høj kvalitet og fokus på videreuddannelse.

Et godt arbejdsmiljø. Vi har et godt, positivt og anerkendende arbejdsmiljø og vi arbejder i rare omgivelser.
 

Vores forventninger  
Du har solid erfaring som speciallæge, gerne i børne- og ungdomspsykiatri, og gerne indenfor spiseforstyrrelsesområdet. Det ses gerne, at du har ledererfaring eller interesse for at udvikle dig som leder og deltage i regionens lederudviklingsprogram. Derudover ønsker vi, at du:

 • Har gode samarbejdsevner og interesse for videreudviklingen af en tidssvarende børne- og ungdomspsykiatri, og udviser fleksibilitet i opgaveløsningen.
 • Har interesse i at lede mennesker og få det bedste frem i dine medarbejdere uanset faggruppe.
 • Lyst til at arbejde i dybden med relativt få patienter ad gangen i et kompetent og erfarent behandlingsmiljø, hvor trivsel for medarbejderne vægtes meget højt.
 • Kan motivere andre, og har en anerkendende og engageret lederstil.  
 • Kan tænke ud af boksen og finde kreative løsninger sammen med familierne.
 • Har lyst til at arbejde et sted med hold-ånd, hvor plads til faglig refleksion og supervision sættes højt, og hvor der også er plads til humor.
 • Indgår i og har interesse for at udvikle det fortsatte samarbejde med ambulatoriet med at sikre sammenhæng for patienter og medarbejder i ”Spisesøjlen”.

 

Ansættelsesforhold
Stillingen er en fuldtidsstilling og til besættelse snarest muligt.

Som speciallæge ansættes du med vagtforpligtigelse. Der er p.t. etableret ”frivillig” bagvagtsordning bestående af speciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for at en del af centrets speciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen.

Du ansættes i henhold til overenskomst for overlæger, herunder overenskomstens bestemmelser om arbejdstid.

I henhold til lovkrav skal du ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevise ren børneattest. Center for HR indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra dig, når de udfærdiger dit ansættelsesbrev.

 

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte cheflæge Marie Louise Max Andersen på marie.louise.charlotte.max.andersen@regionh.dk eller chefsygeplejerske Annika Rasmussen på Annika.Rasmussen@regionh.dk.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på job-i-psykiatrien.

 

Søg stillingen
Send din ansøgning, cv, uddannelsesbevis og speciallægeanerkendelse via linket senest den 17. april 2021.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler løbende, dog senest den 19. april 2024.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige børne- og ungdomspsykiatriske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. 

Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 800 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 13.000 og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Kontaktperson
  Marie Louise C Max Andersen
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 30, 2400 København NV
 • Stillingstype
  Leder, Overlæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  255561
 • Quick-nr.
  461659
 • Indrykningsdato
  04-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  17-04-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 30, 2400 København NV
 • Kontaktperson
  Marie Louise C Max Andersen
 • Stillingstype
  Leder & Overlæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  255561
 • Quick-nr.
  461659
 • Indrykningsdato
  04-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  17-04-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.