Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Specialeansvarlig Fysioterapeut til det Ortopædkirurgiske Indlagte Speciale

Fysio- og Ergoterapien er i rivende udvikling på Amager-Hvidovre Hospital. Vi arbejder målrettet efter at blive dygtigere hver eneste dag. Dygtigere til at behandle vores patienter, men også dygtigere til at være gode kollegaer og gode til at samarbejde på tværs af afdelinger. Vi ved, at man i det gode samarbejde og i den dybe faglighed finder kilden til det gode arbejdsliv. Derfor er det afgørende for os at sætte patienten i centrum af vores arbejdsgange, involvere både patienter og pårørende på alle niveauer og dermed være med at realisere visionen om et nært sundhedsvæsen.

Som afdeling prioriterer vi faglighed, arbejdsmiljø og trivsel højt. Der skal være plads til forskelligheder og højt humør, da vi udvikler os, når vi er trygge, samtidig med at vi i disse rammer tør udfordre hinanden og vores vanlige praksis.

Med ovenstående ambitiøse mål som ramme, søger vi en dygtig og faglig engageret specialeansvarlig fysioterapeut til det ortopædkirurgiske indlagte subspeciale, der vil være med at gøre en forskel for patienter og kolleger.  Er du en erfaren fysioterapeut, med passion for det praksisnære og som kan se sig selv som værende en del af ovenstående? Har du en passion for at arbejde med det ortopædkirurgiske speciale i de indlagte forløb, fagligt sparre med vores andre specialeansvarlige og udviklingsfolk? Så er denne stilling noget for dig.

Sammen med subspecialegruppen på Hvidovre matriklen, der består af 10-12 dygtige fysioterapeuter, skal du være parat til at træde forrest i den kliniske praksis, og sammen med overterapeut og udviklingsterapeut skal du være med til at fastholde og udvikle høj faglighed. De indlagte afsnit behandler patienter med hoftenær frakturer, akut OE- og UE-kirurgi, amputationer, samt elektive forløb for hofte-, knæ, skulder- og ankelalloplastik. 

Det forventes, at du trives i de kliniske arbejdsopgaver, at du har de faglige kompetencer og som minimum 3 års erfaring inden for ortopædkirurgiske felt. Desuden skal du have kompetencer i forhold til at sparre med mono- og tværfaglige samarbejdspartnere. Det forventes at du har evne og vilje til at kunne understøtte de forskningstiltag og projekter vi deltager i på de indlagte afsnit. Ligeledes skal du have gennemslagskraft og lyst til samarbejde på tværs af fag og sektorer.

”Der er mulighed for at bidrage med ideer og perspektiver til opstarten af nye tiltag, hvilket giver mulighed for at være med til at udvikle afdelingen og de tilbud vi giver patienterne. Samtidig, er her et rigtig godt arbejdsmiljø med dygtige kollegaer og mulighed for både faglig sparring og socialt samvær”
 
Lea Johansen, Fysioterapeut, Ortopædkirurgisk Gruppe

Vi arbejder tæt sammen med vores ergoterapeutiske kolleger og du vil sammen med ergoterapeuter og vores udviklingsergoterapeut indgå i opgaver og arbejdsgange i afdelingen samt koordinering af det tværfaglige samarbejde.

Som specialeansvarlig skal du være:

 • Specialistgodkendt i Muskuloskeletal fysioterapi eller Geriatrisk fysioterapi

eller

 • Certificeret Kliniker i Muskuloskeletal fysioterapi eller Geriatrisk fysioterapi
 • Hvis du ikke er en af ovenstående, skal der efter ansættelse aftales et forløb for hvordan du bliver godkendt

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Er faglig velfunderet og har praktisk erfaring inden for ortopædkirurgiske indlagte forløb
 • Har arbejdet med specialet i minimum 3 år og gerne på et akut hospital
 • Har gennemført relevant videre/efteruddannelse
 • Er engageret og aktiv i faglig udvikling
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Er nysgerrig og positiv
 • Er visionær og initiativrig

I Fysio- og Ergoterapien er vi ca. 120 medarbejdere, heraf 5 specialansvarlige fysioterapeuter, 3 udviklingsterapeuter, 5 kliniske undervisere, 2 sekretærer, 4 overterapeuter og en chefterapeut, samt en forskningsenhed. Vi er en dynamisk afdeling med fokus på faglighed, sparring, udvikling og trivsel. Vi lægger vægt på at have respekt for hinanden og at der skal være plads til forskelligheder, tolerance og humor i et rum med meningsfulde udfordringer og relevant støtte. Professionel udvikling vægtes højt, og vi er gode til at etablere kvalitetsudviklingsprojekter og processer, for at højne og optimere patientforløbene, hvilket giver vores medarbejdere en indholdsrig, spændende og udfordrende dagligdag. Hvidovre Hospital er et akut hospital, hvilket betyder, at hverdagen sjældent er forudsigelig - det skal du være parat til.

Forskning i Fysioterapien
I samarbejde med vores tværfaglige forskningsenhed PMR-C lægges vægt på praksisnær forskning, og der stræbes efter implementering af forskningsresultater i den kliniske virkelighed. Der er ansat professorer, PhD’ere, Postdocs og nogle af afdelingens fysio-ergoterapeuter er tilknyttet PMR-C.

Om stillingen
Stillingen er på 37 timer/uge. Du bliver fastansat som klinisk fysioterapeut i driften med funktion som specialeansvarlig for det indlagte ortopædkirurgiske speciale på Hvidovre matriklen. Funktionen som specialeansvarlig tildeles 3-5 timer per uge. Du deltager i weekend vagtarbejde, som fordeles ligeligt mellem alle vores kliniske fysioterapeuter. Du kan forvente at få tildelt en vagt ca. hver 5. uge - enten en lørdag eller søndag. Som udgangspunkt er arbejdstiderne i hverdagen 8.00-15.30, du skal dog være parat til at indgå i enkelte dage med længere vagtlag til kl. 19.00.

I stillingen som specialeansvarlig fysioterapeut er der ikke ledelsesansvar, men du skal være i stand til at indgå i faglige diskussioner, og være med til at kvalificere beslutninger i forhold til faglige evalueringer, udvikling og nytænkning. Du kommer til at bidrage i introduktion af nye medarbejdere i subspecialet (on-boarding), samt give faglig vejledning og supervision af fysioterapeuter. Du skal bidrage til relevant læring og medvirke til prioritering af opgaveløsning inden for subspecialet.

Du er den helt rette ansøger, hvis du trives i en kompleks og uforudsigelig hverdag med et højt patient-flow med få og hyppige kontakter. Du skal søge stillingen hos os, hvis du vil have et alsidigt, travlt og fagligt velfunderet job som fysioterapeut med ortopædkirurgi som speciale i en skøn afdeling.

Du kan læse mere om Amager-Hvidovre Hospitalets strategi på følgende link; Det handler om liv og hvis du vil vide mere om afdelingen, er linket her: Fysio-og Ergoterapien, HVH

Du kan læse mere om specialiseringsordningen på følgende link: https://www.fysio.dk/karriere-netvark/specialiseringsordningen og https://danskselskabforfysioterapi.dk/specialisering

Ansættelsesvilkår:
Du ansættes i Region Hovedstaden, på Amager Hvidovre Hospital, Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling, Hvidovre.

Stillingen er på 37 timer

Ansøgningsfrist: den 05.05.24

Ansættelse: fra d. 01.07.24

Ansættelsessamtaler forventes: uge 20

Vi arbejder alle ugens hverdage, og der er weekend vagtordning på tværs i hele hospitalet.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure:
Ønsker du at høre mere om stillingen, så kontakt overterapeut Tina Krüger-Jakins, tlf. 3632 3603 eller mail tina.krueger-jakins@regionh.dk 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Kontaktperson
  Tina Krüger Jakins
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut, Fysioterapeut med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  255580
 • Quick-nr.
  461691
 • Indrykningsdato
  05-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  05-05-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Kontaktperson
  Tina Krüger Jakins
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut & Fysioterapeut med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  255580
 • Quick-nr.
  461691
 • Indrykningsdato
  05-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  05-05-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.