Det Grønlandske sundhedsvæsen

Personaleadministrationen, 1230 Nuuk

Jordemoder søges til vikariat i Sydgrønland Qaqortoq

Vil du gerne opleve dejlige Sydgrønland? Vi en søger en jordemoder til et vikariat fra start juli, vi kan tilbyde vikariater af mindst 2-3 måneders varighed.

Vi tilbyder:
 • Jordemoderomsorg for regionens omkring 100 gravide, hvoraf cirka halvdelen visiteres til fødsel her og resten visiteres til DIH, Nuuk
 • Arbejde i hele jordemoderens fagområde fra tidlig graviditet til barselsophold og efterfødselskonsultation
 • Afhængigt af kompetencer og interesser, er der rig mulighed for og en forventning om, at der bydes ind på opgaver som eksempelvis scanning, præventionsrådgivning, MANU fødsels- og forældreforberedelse. Relevant oplæring vil finde sted
 • Høj grad af selvstændighed indenfor eget fagområde
 • Tæt tværfagligt samarbejde med kolleger på sygehuset; - blandt andet sundhedsplejerske, læger og personale i sengeafdelingen
 • Månedlige møder i kommunens Tidlig Indsats team
 • Månedlige teams møder med de andre jordemødre på kystsygehusene i Grønland.
Vi søger en selvstændig jordemoder, der har:
 • Bred klinisk erfaring fra jordemoderkonsultation, fødsler og meget gerne barselspleje
 • Gerne erfaring med sårbare gravide og familier
 • Lyst til at arbejde med den normale fødsel, da alle komplicerede forløb så vidt muligt henvises til Nuuk
 • Erfaring og sikkerhed indenfor akut obstetrik samt neonatal genoplivning
 • Lyst til og som trives med vagtarbejde
 • Mod på at finde løsninger og som kan være flexibel i forhold til løsning af opgaven
 • Mod på sejl – og helikopterture i forbindelse med eventuelle overflytninger af gravide og fødende.
Om os:
 • Vi er et lille team bestående af 2 jordemødre, der primært varetager svangre omsorgen og fødslerne i hele regionen
 • Vores regionshospital har 18 sengepladser og omkring 65 ansatte, der alle arbejder tæt sammen
 • Vi er bevidste om, at vi er afhængige af hinanden såvel tværfagligt som tværsektorielt og gør, hvad vi kan for at optimere dette samarbejde gennem en tæt, åben og respektfuld dialog
 • Jordemødrene har ansvaret for gravide i byer og bygder i hele distriktet og især de mindre byer Narsaq og Nanortalik har flere gravide som rejser til Qaqortoq eller Nuuk for at føde.
Lidt om Qaqortoq:

Qaqortoq er Sydgrønlands største by med omkring 3200 indbyggere inklusive de 7 omkringliggende bygder.

Byen har de fleste moderne bekvemmeligheder med dagligvareforretninger, heliport, gode skibsforbindelser, forbindelser med kystskibet, samt flere restauranter og kulturtilbud.

Læs mere om byen på: www.kujalleq.gl

Naturen tæt på byder på mange fiske – og vandremuligheder, og om vinteren er der også rig mulighed for langrend.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl

Startdato: 2. juli 2024 eller aftale

Ansøgningsfrist: 29. april 2024

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende regionssygeplejerske, Anniita Lund Lynge, på tlf.: 642211 eller på mail: anlu@peqqik.gl

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
 • Adresse
  Personaleadministrationen, 1230 Nuuk
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  02-07-2024
 • Regionens jobnr.
  24-182
 • Quick-nr.
  461756
 • Indrykningsdato
  07-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  29-04-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Adresse
  Personaleadministrationen, 1230 Nuuk
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  02-07-2024
 • Regionens jobnr.
  24-182
 • Quick-nr.
  461756
 • Indrykningsdato
  07-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  29-04-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.