Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Ph.d.-studerende til forskningsprojekt om partnerstøttet fysisk aktivitet til gravide med graviditetsdiabetes

 

Ph.d.-studerende til forskningsprojekt om partnerstøttet fysisk aktivitet til gravide med graviditetsdiabetes.
 

 Vi søger en kandidat til et fuldt finansieret 3-årige Ph.d.-projekt ved Sjællands Universitetshospital tilknyttet Gynækologisk/Obstetrisk afdeling med en bevilling fra Danske Regioner.

Du bliver ansat som Ph.d.-studerende ved Sjællands Universitetshospital (60%) og Forsknings og implemeteringsenheden PROgrez ved Slagelse Sygehus (40%) med universitetstilknytning til SDU.


Kort om projektet:

Ph.d.-projektet har til hensigt at undersøge hvordan partneren, til gravide med graviditetsdiabetes, kan medinddrages og støttes i at involvere sig i familiens sundhed med fokus på at øge familiens samlede fysiske aktivitetsniveau.

Graviditetsdiabetes har både kort- og langsigtede konsekvenser for hele familien. Som kvinde med tidligere graviditetsdiabetes, har man en 10 gange øget risiko for at udvikle manifest diabetes. Børn af mødre med graviditetsdiabetes har, i 20-års alderen, en 4-6 gange øget risiko for at udvikle diabetes, og mænd som er partnere til mødre med graviditetsdiabetes har ligeledes en øget risiko for at udvikle diabetes.

Der er udarbejdet en protokol for projektet som består af både kvalitative og kvantitative studier og planlægges som et feasibility-studie efter MRC’s rammeværk.

Du bliver ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre studierne som et led i ph.d.-uddannelsen. Som en del af projektet er der nedsat en tværfaglig styre- og vejledergruppe bestående af en jordemoder, en fysioterapeut og en sygeplejerske.

 

Vi tilbyder:

 • Et spirende forskningsmiljø i Gynækologisk/Obstetrisk afdeling på Sjællands Universitetshospital samt et etableret forskningsmiljø ved PROgrez.
 • En unik mulighed for tværfagligt samarbejde med forskere inden for jordemodervidenskab, sygepleje og fysioterapi.
 • Indsigt i og erfaring med forberedelse, udførelse og rapportering af sundhedsvidenskabelig forskning. Udvikling – både fagligt og personligt.
 • Mulighed for at påvirke studiets indhold og udførelse.

Kvalifikationer:

 • Du er uddannet jordemoder og har en kandidatuddannelse inden for et relevant fagområde.
 • Du er interesseret i forskningsarbejde.
 • Du arbejder målrettet, systematisk og kan bevare overblikket.
 • Du er udadvendt, imødekommende og god til at kommunikere med kolleger, samarbejdspartnere og forsøgsdeltagere.
 • Du mestrer dansk (mundtligt og skriftligt) samt er erfaren i engelsk (mundtligt og skriftligt).
 • Du har erfaring med forskning og har publiceret en artikel er en fordel (ikke obligatorisk).
 • Lysten til at gennemføre ph.d.-uddannelsen ved SDU.

 

Tiltrædelse:

1. august 2024 eller efter aftale.

Indskrivning som Ph.d.-studerende aftales ved ansættelse.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Der er tale om en fuldtidsstilling (37 timer/uge) i 3 år.

Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst.

 

Ansøgningsfrist: 7. maj 2024.

 

Vil du vide mere?

Projektet er stærkt tværregionalt og klinisk forankret i Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Sjællands Universitetshospital. Afdelingen har regionsfunktion indenfor gravide med graviditetsbetinget diabetes (GDM) og varetager behandlingen for de gravide, som behandles med kostregulering og behandler som de eneste i regionen de gravide, som bliver insulinkrævende. Det familiefokuserede perspektiv varetages i tæt samarbejde med Børne- og Ungeafdelingen på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Den forskningsmæssig forankring sker i samarbejde med forsknings- og implementeringsenheden PROgrez ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse bestående af mere end 45 medarbejdere og en bred tværfaglighed og tværvidenskabelig viden indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.

 

For yderligere oplysninger kontakt:
Forsknings- og udviklingsjordemoder Mette Backhausen
mgb@regionsjaelland.dk mobil 21641120
Eller lektor og fysioterapeut Lars Tang
larta@regionsjælland.dk mobil 25341341

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde & Slagelse Sygehus
 • Kontaktperson
  Mette Backhausen
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  033985
 • Quick-nr.
  461982
 • Indrykningsdato
  12-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  07-05-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde & Slagelse Sygehus
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Mette Backhausen
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  033985
 • Quick-nr.
  461982
 • Indrykningsdato
  12-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  07-05-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.