Region Hovedstaden

Københavns Universitet, Insititut for Klinisk Medicin

Nørre Allé 20, 2200 København N

Kliniske lektorer med funktion som innovationsambassadører

Ved Institut for Klinisk Medicin opslås tre 5-årige stillinger som klinisk lektor, subsidiært klinisk undervisningslektor, med funktion som innovationsambassadør til besættelse i perioden 1. november 2024 til 31. oktober 2029.

Formålet med stillingerne er at vejlede kliniske undervisere og forskere om universitetets og regionernes innovationsunderstøttende funktioner, samt at fungere som bindeled mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Innovation Working Group (IWG), Institut for Klinisk Medicin (IKM), universitetshospitalerne og innovationsøkosystemet generelt.

Innovationsambassadørerne yder hjælp og vejledning til forskere med innovations- og forretningsidéer og fungerer som kontaktperson for private og offentlige eksterne partnere, der søger matchende kliniske forskningsmiljøer til potentielle samarbejdsprojekter.

Herudover skal innovationsambassadørerne holde sig opdaterede om regionernes og universiteternes juridiske forhold i forbindelse med forsknings- og innovationsprojekter og kunne henvise til muligheder for proof of concept-finansiering via eksterne fonde.

Det er en fordel at have innovationserfaring og at have kendskab til de eksisterende innovationsfremmende strukturer i Region Hovedstaden og Region Sjælland og på Københavns Universitet.

Arbejdsomfang

En klinisk lektor med funktion som innovationsambassadør er ansat i en stilling svarende til et klinisk lektorat (sats C). En 15 timers klinisk lektor/klinisk undervisningslektor, sats C, er forpligtet til at varetage 15 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/klinisk undervisningslektor, sats C, andre opgaver op til 50 timer årligt.

Kvalifikationskrav

Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Kvalifikationskravet for den kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad/doktorgrad eller tilsvarende kvalifikation. Undervisningsmæssige kvalifikationer, vejledererfaring samt eventuelt arbejde i faglige fora og aktivitet med samfundsmæssig impact indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Kvalifikationskravet for den kliniske undervisningslektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisningsmæssige kvalifikationer på klinisk lektor-niveau samt normalt også, at den pågældende har haft mindst seks års beskæftigelse inden for et, for stillingen, relevant arbejdsområde. Vejledererfaring samt eventuelt arbejde i faglige fora og aktivitet med samfundsmæssig impact indgår ligeledes i bedømmelsesgrundlaget.

Kvalifikationskrav hos IKM.

Aflønning

Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium.

En klinisk lektor/undervisningslektor (sats C) aflønnes med et årligt honorar på 27.588,89 kr. (1. oktober 2023-niveau). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Ansøgningen skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/, så den er universitetet i hænde senest den 5. maj 2024.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsesprocessen

Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

For mere information om stillingen kan viceinstitutleder ved Institut for Klinisk Medicin Ruth Frikke-Schmidt kontaktes på ruth.frikke-schmidt@regionh.dk.

Vi forventer at afholde samtaler i september.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.500 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse.
Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager SUND med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på
www.sund.ku.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Københavns Universitet, Institut for klinisk medicin
 • Kontaktperson
  Institut for Klinisk Medicin
 • Adresse
  Nørre Allé 20, 2200 København N
 • Stillingstype
  Klinisk lektor
 • Speciale
  Akutmedicin & Anæstesiologi & Børne- og ungdomspsykiatri & Dermato venerologi & Gynækologi og obstetrik & Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi & Karkirurgi & Kirurgi & Klinisk biokemi & Klinisk farmakologi & klinisk fysiologi og nuklearmedicin & Klinisk genetik & Klinisk immunologi & Klinisk mikrobiologi & Klinisk onkologi & Neurokirurgi & Neurologi & Oftalmologi & Ortopædisk kirurgi & Oto-rhino-laryngologi & Patologisk anatomi & Cytologi & Plastikkirurgi & Psykiatri & Pædiatri & Radiologi & Thoraxkirurgi & Urologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid under 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-11-2024
 • Quick-nr.
  462005
 • Indrykningsdato
  12-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  05-05-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Københavns Universitet, Institut for klinisk medicin
 • Adresse
  Nørre Allé 20, 2200 København N
 • Kontaktperson
  Institut for Klinisk Medicin
 • Stillingstype
  Klinisk lektor
 • Speciale
  Akutmedicin & Anæstesiologi & Børne- og ungdomspsykiatri & Dermato venerologi & Gynækologi og obstetrik & Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi & Karkirurgi & Kirurgi & Klinisk biokemi & Klinisk farmakologi & klinisk fysiologi og nuklearmedicin & Klinisk genetik & Klinisk immunologi & Klinisk mikrobiologi & Klinisk onkologi & Neurokirurgi & Neurologi & Oftalmologi & Ortopædisk kirurgi & Oto-rhino-laryngologi & Patologisk anatomi & Cytologi & Plastikkirurgi & Psykiatri & Pædiatri & Radiologi & Thoraxkirurgi & Urologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid under 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-11-2024
 • Quick-nr.
  462005
 • Indrykningsdato
  12-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  05-05-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.