Region Nordjylland

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Ledende overlæge til Ambulatorium for Unge i børne- og ungdomspsykiatrien ved Aalborg Universitetshospital

Brænder du for ledelse, og har du lyst til at være med på holdet, når vi i Region Nordjylland sætter kursen for børne- og ungdomspsykiatriens udvikling, hvor faglighed og bæredygtighed er nøglebegreber? Så er det nu, at du skal sende en ansøgning til stillingen som ledende overlæge i ungeambulatoriet.

Der er tale om en fuldtidsstilling til besættelse pr. 1. juli 2024 eller snarest herefter.

Ansøgningsfristen er torsdag den 25. april 2024 kl. 23.59, og samtaler forventes afholdt onsdag den 1. maj 2024.

Så er der en unik chance for at blive en del af et stærkt ledelsesteam i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland, idet den nye patientnære organisering har medført, at der etableres afsnitsledelser i alle afsnit. Så går du med en drøm om at komme med helt ind i maskinrummet, så er det nu!

Børne- og ungdomspsykiatrien er et speciale i centrum for politisk opmærksomhed, både lokalt i Region Nordjylland og nationalt. Vi ser derfor ind i en fremtid, hvor vi sammen skal udvikle Danmarks Bedste Børne- og Ungdomspsykiatri – dette kræver faglighed, innovativ tænkning og ikke mindst fokus på tværsektoriel opgaveløsning.

Ved årsskiftet overgik vi til en ny organisering, hvor de to almene ambulante enheder blev aldersopdelt i et børneambulatorium (alder 0-13 år) og et ungeambulatorium (alder 14-17 år).

Den ledende overlæge indgår i et ledelsesteam med ambulatorielederen, og sammen har afsnitsledelsen et fælles ansvar for den daglige drift, som også indebærer stort fokus på ledelsesmæssige tiltag ift. faglig kvalitet, kompetenceudvikling og selvfølgelig kerneopgaven. Opgaven kalder på evner indenfor strategisk planlægning, tydelig retning, følgeskab og nærværende ledelse i dagligdagen.

Ud over at være en del af en afsnitsledelse (duoledelse), indgår den ledende overlæge også fast i hele Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelings udvidede afdelingsledelse med faste møder på tværs med de øvrige afsnitsledelser samt afdelingsledelsen. Du vil være medansvarlig for hele afdelingens opgaveløsning indenfor uddannelse, forskning og drift og ift. at sikre gode patientforløb på tværs mellem ambulatorier og sengeafsnit, hvilket forudsætter et tæt og tillidsfuldt samarbejde. Den ledende overlæge skal ligeledes sikre, at der vedvarende er et tæt og konstruktivt samarbejde med de kommunale samarbejdspartnere.

Så har du lyst til at arbejde med strategi og tage et organisatorisk medansvar på kort og lang sigt for hele afdelingen, brænder du for at arbejde med at sikre god faglighed og kvalitet, og har du mod på at have personaleledelse, samtidig med at du i tæt samarbejde med ambulatorielederen varetager ansvaret for den administrative drift og økonomi – så skal du søge denne stilling!

Vi ønsker en ledende overlæge, som har lyst til at udvikle sig selv som leder og med modet til at se sig selv udefra. Du vægter følgeskab og evner at sætte retning og justere ind, når strategier skal omsættes til realistiske processer. Vi ønsker en ledende overlæge, som sammen med den øvrige afsnitsledelsesgruppe har fokus på at udvikle fagligheden med patienten og familien i centrum.

Vi kan til gengæld tilbyde en unik mulighed for at arbejde med ledelse, gode kollegaer og i en hverdag, hvor meningsfuldhed og faglighed er nøglebegreber. Vi vægter fagligheden højt i både udredning og behandling, og vi er en udviklingsorienteret, dynamisk arbejdsplads med rig mulighed for faglig og personlig udvikling.

Lidt om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling generelt:
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling er en del af Psykiatrien ved Aalborg Universitetshospital i Region Nordjylland og regionsdækkende. Vi har tre ambulatorier, et sengeafsnit og en dagafdeling.

Ved årsskiftet 2023 trådte en ny organiseringsmodel i kraft, som blandt andet skal sikre bedre mulighed for at understøtte den patientnære ledelse. Vores overordnerede værdier i hele organisationen beror på ITOP: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme. Vi har et stort ledelsesmæssigt fokus på at sikre hensigtsmæssig balance mellem opgaver og ressourcer.

Fremtidens Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdeling har tillige disse værdier i spil i det tætte samarbejde med primærsektor, så vi i stadig højere grad får fælles fokus på, at den rette behandling gives til det rette barn, samt at den gives af den rette faglighed og på rette tidspunkt, uanset om indsatsen hovedsageligt sker i primærsektor eller i hospitalspsykiatrien. Hermed understreges også vigtigheden af, at børne- og ungdomspsykiatrien står tæt sammen med relevante aktører rundt om familien, hvor rette indsats bliver en fælles viden.  

Børne- og ungdomspsykiatrien samarbejder tæt med en veletableret forskningsenhed, hvor der arbejdes med konkrete forskningsprojekter, international undervisning samt med at stimulere, styrke og synliggøre den børne- og ungdomspsykiatriske forskningsindsats. Der er her fokus på, at forskningen er kliniknær, og at den har relevans i den daglige, kliniske praksis.

Du indgår i dækning af vagtberedskab, dels i dagtid på hverdage, dels som beredskabsvagt fra hjemmet udenfor dagtid.

Er du overlæge (eller overlægemoden speciallæge) i børne- og ungdomspsykiatri, kan du nikke til ovenstående, og har du lyst til at komme med ombord i en visionær afdeling, hvor ledelse prioriteres, så send en motiveret ansøgning.

Hvis du gerne vil høre mere om afdelingen og/eller stillingen, er du meget velkommen til at kontakte cheflæge Linda Hardisty Bramsen på mail: l.bramsen@rn.dk / mobil: 2339 3228.

Løn- og ansættelsesvilkår: Løn i henhold til gældende overenskomst. Der indhentes børneattest forud for ansættelse.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien - Region Nordjylland
 • Kontaktperson
  Linda Hardisty Bramsen
 • Adresse
  Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg
 • Stillingstype
  Leder, Overlæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  19370
 • Quick-nr.
  462025
 • Indrykningsdato
  12-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  25-04-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien - Region Nordjylland
 • Adresse
  Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Linda Hardisty Bramsen
 • Stillingstype
  Leder & Overlæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  19370
 • Quick-nr.
  462025
 • Indrykningsdato
  12-04-2024
 • Ansøgningsfrist
  25-04-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.