Region Sjælland

Region Sjælland

Smedegade 16, 4000 Roskilde

Afdelingslæge / klinisk overlæge til Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 Almen og OPUS, Psykiatrien Roskilde

I Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 almen og OPUS søger vi enten en afdelingslæge eller en klinisk overlæge (afhængig af ansøgers kompetencer) fra den 1. august 2024 eller efter nærmere aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en speciallæge med interesse for ungdomspsykiatri og gerne med interesse for psykoselidelser. Vi er både et døgnafsnit og et specialambulatorium og derfor er der mulighed for at arbejde med indlagte unge og med længerevarende ambulante forløb. Fordelingen kan tilrettelægges så det passer til den enkeltes interesser og faglige udvikling.  Du vil som afdelingslæge/klinisk overlæge få stor indflydelse på din hverdag med mulighed for subspecialisering inden for områder af ungdomspsykiatrien, du finder særligt interessante.

U1 almen og OPUS:
U1 almen er Regions Sjællands almene, åbne døgnafsnit for unge. Vi har 8 sengepladser og modtager unge med komplekse psykiatriske problemstillinger. Vi er en tværfaglig sammensat gruppe og arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret, miljøterapeutisk ramme.

Vi arbejder systematisk med undersøgelser og behandlingsplaner for de enkelte unge. Vi vægter høj faglighed og forventer at vores kommende speciallæge vil være med til at understøtte både det lægefaglige og det miljøterapeutiske arbejde. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige døgnafsnit.

OPUS-behandling er et 2-årigt, ambulant behandlingstilbud med psykosocial og psykoedukativ behandling til unge mellem 14-17 år med debuterende skizofreni og de nærmeste pårørende. OPUS vil gennem tilknytning af et fast team af behandlere sikre kontinuitet mellem den ambulante, den sygehusbaserede og den sociale indsats (den enkelte patient har en fast OPUS behandler og en fast læge tilknyttet). Der er stort fokus på samarbejde med patienten, pårørende, netværket og samarbejdspartnere - fx kommuner, skoler og evt. opholdssted. OPUS varetager regionsfunktionen for unge lidende af skizofreni og det vil være ønskeligt hvis vores kommende speciallæge enten har arbejdet med denne patientgruppe eller ønsker fagligt at fordybe sig i behandling af psykose.

I U1 almen og OPUS er vi en ledende overlæge, oversygeplejerske, specialpsykolog, socialrådgiver, uddannelseslæger, uddannelsespsykolog, special sygeplejersker og miljøterapeuter. Vi er en højt fagligt kvalificeret behandlergruppe med hver vores specialviden og vi benytter denne viden i vores tværfaglige samarbejde omkring den enkelte unge og deres familie. Vi ser tværfagligheden som et fundament for vellykkede behandlingsforløb og søger derfor en speciallæge der har lyst til at indgå i de mangeartede samarbejdsrelationer der findes i hverdagen.

Vi har fokus på både den enkelte medarbejders og afsnittets faglige udvikling. Dette i form af mulighed for fælles faglig sparring og supervision med de øvrige læger og psykologer i ungedøgnafsnittene, ved regelmæssige monofaglige lægemøder med øvrige læger/speciallæger i den regionale børne-og ungepsykiatri og ved tværfaglig supervision med miljøpersonalet i døgnafsnittet samt mulighed for regelmæssig undervisning og kursusaktivitet.
Vi er optaget af personalets trivsel. Personalet er meget engagerede og lægger vægt på åbenhed og dialog. Vi er optaget af et godt og trygt arbejdsmiljø for alle faggrupper.

I Regions Sjællands børne og ungepsykiatri arbejder vi helhedsorienteret, hvor biologi, udviklingspsykologi, psykopatologi, diagnostik, psykofarmakologi og psykoterapi forsøges udviklet og integreret på højeste niveau. Vi arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret og dynamisk referenceramme, hvor respekt for og inddragelse af den nyeste teoretiske viden indenfor såvel det samlede psykologiske, som det psykiatriske felt.
Vi har en regional forskningsenhed. Der kan skabes kontakt og inddragelse i aktuelle/fremtidige projekter ved ønske herom.
Afsnittet medvirker i den postgraduate uddannelse af yngre læger og i den kliniske undervisning af studenter.

Læs mere om Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 almen
Læs mere om OPUS

Vi tilbyder dig
•    En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kollegaer i et tværfagligt miljø
•    En afvekslende hverdag – med unge og familier i centrum
•    Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed i forhold til opgaveplanlægning

Løn i henhold til gældende overenskomst. Afdelingslæger/kliniske overlæger kan indgå i bagvagtsfunktion.

Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest til offentligt brug.

Yderligere oplysninger:
Du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Julie Klahn 29462686 eller oversygeplejerske Anne Fugmann 26285845 med henblik på en uformel drøftelse.

Ansøgning:
Ansøgningen udformes i relation til de 7 lægeroller.
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’. 
Ansøgningsfrist: 26. maj 2024

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af ti kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 350 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.
Lægegruppen består af: 25 speciallæger og 26 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt lægemøder.
Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet.
Afdelingen har et døgndækkende forvagtslag med funktion i Roskilde på alle dage samt bagvagt v. speciallægerne i rådighedsvagt. I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere.
•    Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
•    Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser

•    Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
•    Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger
•    Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse

"Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer"

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Julie Klahn
 • Adresse
  Smedegade 16, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge, Afdelingslæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  034335
 • Quick-nr.
  462682
 • Indrykningsdato
  02-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  26-05-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Smedegade 16, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Julie Klahn
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge & Afdelingslæge
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  034335
 • Quick-nr.
  462682
 • Indrykningsdato
  02-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  26-05-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.