Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Genopslag - Chefradiograf til Røntgen og Skanning, Hospitalsenhed Midt

Er du en dygtig leder, der kan skabe fundamentet for en vellykket fusion, bidrage til en fælles kultur og samtidig udvikle og forbedre udredning og behandling? 

Om stillingen 
Røntgen og Skanning er et område i udvikling. Afdelingen er i en fusionsproces, hvor afdelingerne på Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Viborg samles til én afdeling. Den nye afdelingsledelse består af en chefradiograf og en cheflæge. Som chefradiograf skal du sammen med cheflægen skabe rammerne for samarbejde, læring og en fælles kultur i en tid med fusion og transformation. Du skal være med til at bygge bro og præge den faglige profil for det samlede radiologiske område. Vi arbejder på et stærkt fundament, der kan udvikle og forbedre patienternes udredning- og behandlingsforløb. Røntgen og Skanning spiller en særlig rolle med leverancer til det samlede patientforløb. Det betyder at samarbejde og relationer til samarbejdsafdelinger og andre aktører er et vigtigt perspektiv for afdelingsledelsen.

Som chefradiograf vil du få mulighed for at udvikle dig både inden for ledelse, samarbejde og udvikling af tværgående indsatser, og inden for det kliniske felt med fokus på faglige ambitioner, patient flow og ressourceudnyttelse. 

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • at skabe følgeskab og derigennem sætte dit præg på udvikling af en fælles kultur med engagement og motivation på tværs af faggrupper
 • at skabe rammerne for en vellykket fusion og etablere et fælles fundament for et radiologisk fællesskab
 • at udvikle faglige profiler for de enkelte områder og afsnit i Røntgen og Skanning 
 • være visionær for Røntgen og Skanning og personalet, samt bidrage til transformation og innovation i forhold til fremtidens opgaver sammenholdt med tilgængelige ressourcer 
 • sammen med medarbejdere og ledere at medvirke til og videreudvikle veltilrettelagte patientforløb, effektiv ressourceudnyttelse og samarbejde på tværs af afdelinger i Hospitalsenhed Midt
 • at skabe relationer og fremme et positivt samarbejds- og arbejdsmiljø
 • bidrage til trivsel og psykologisk tryghed, og derved skabe rammerne for en attraktiv arbejdsplads, der kan uddanne og rekruttere alle relevante faggrupper. 

Vi forventer at du: 

 • er uddannet radiograf 
 • besidder solidt kendskab til sundhedsvæsenets organisering 
 • motiverer og anerkender med dialog- og tillidsbaseret ledelse samt har en involverende ledelsestilgang 
 • er en dygtig leder, der kan sætte retning og skabe rammer for udvikling af Røntgen og Skanning, både strategisk og i det daglige arbejde
 • har gode samarbejdskompetencer og kan skabe følgeskab.

Vi lægger vægt på, at du:

 • går forrest, skaber resultater og bringer dine værdier i spil som leder
 • at du kan etablere og udvikle samarbejdsrelationer, som grundlag for et velfungerende arbejds- og uddannelsesmiljø 
 • har erfaring med personaleledelse, og at du har gennemført eller påbegyndt en lederuddannelse på diplom- eller masterniveau
 • skaber resultater gennem andre og tør at udfordre ’plejer’ i en tid med fusion, transformation og tilpasning til fremtidens udredning og patientbehandling
 • at du kan og vil lede forandrings- og forbedringsprocesser, der kan bidrage til at sikre sammenhængskraft og stabil drift med øje for produktivitet og ressourceudnyttelse
 • fremmer det gode samarbejde mellem regionernes hospitaler om udviklingen af patientbehandling inden for det radiologiske område
 • kan navigere i komplekse opgaver og få krav og muligheder til at mødes
 • er lyttende, robust over for forandringer, synlig og tydelig i dine budskaber.

Vi tilbyder: 

 • en spændende arbejdsplads og en velfungerende hospitalsenhed 
 • mulighed for videreuddannelse inden for ledelse 
 • onboardingforløb for ledere over en periode 
 • mentorordning ved en erfaren leder
 • at du bliver en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe, hvor vi vægter dialog, sparring og læring på tværs af afdelinger, specialer og fagligheder.

Om Røntgen og Skanning
Fra 1. september 2024 bliver de radiologiske afdelinger på Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Viborg fusioneret til én afdeling. Fusionen betyder, at Røntgen og Skanning bliver til én af Danmarks største radiologiske enheder uden for et universitetshospital. Der kommer fortsat til at være funktioner i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

Regionshospitalet Viborg er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner. Det radiologiske akutberedskab er placeret i Viborg, hvor også mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages. Kræft og andre udredningspakker samt elektive undersøgelser fra Hospitalsenhed Midt og almen praksis, udføres både i Viborg, Silkeborg og Skive. På Regionshospitalet Silkeborg er der desuden fokus på elektive radiologisk udredning i forbindelse med sammedags-udredning og -behandling.

Mammaradiologien er desuden samlet i Brystklinikken på Regionshospitalet Viborg med screeningsfunktioner i Randers og Holstebro.

Se mere om Røntgen og Skanning Silkeborg her: hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-steder/regionshospitalet-silkeborg/diagnostisk-center/rontgen-og-skanning/ 

Se mere om Røntgen og Skanning Viborg her: hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-steder/regionshospitalet-viborg/rontgen-og-skanning/rontgen-og-skanning/

Om Hospitalsenhed Midt 
Hospitalsenhed Midt omfatter regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har 4.300 ansatte samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Se mere om Hospitalsenhed Midt 

Ansættelsesvilkår 
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning. Stillingen er en fuldtidsstilling. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den faglige organisation med udgangspunkt i Aftale vedrørende lægelige chefer. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere information 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 
Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen tlf. 2369 6641 
Hospitalsdirektør Brian Brøndum Møller tlf. 3091 1341 
Cheflæge Geert Willander tlf. 2964 5934

Interesserede kan også rette henvendelse til konsulent Thomas Gajhede, Mercuri Urval på telefon 2084 1030 eller thomas.gajhede@mercuriurval.com for en fortrolig og uforpligtende drøftelse af stillingen. Hospitalsenhed Midt orienteres ikke om henvendelser.

Ansøgning 
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 22. Maj 2024 med autorisationsID, dokumentation for uddannelse, videreuddannelse og tidligere beskæftigelse. 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 29. maj og den 17. juni 2024. For kandidater, der går videre til 2. samtale, udarbejdes personprofil og kognitiv test med tilbagemeldingssamtale ved konsulent.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Silkeborg & Regionshospitalet Viborg
 • Kontaktperson
  Brian Brøndum Møller
  Brian.Broendum.Moeller@midt.rm.
  3091 1341
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Stillingstyper
  Ledende radiograf
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  55920
 • Quick-nr.
  462726
 • Indrykningsdato
  02-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  22-05-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Silkeborg & Regionshospitalet Viborg
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Brian Brøndum Møller
  Brian.Broendum.Moeller@midt.rm.
  3091 1341
 • Stillingstyper
  Ledende radiograf
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  55920
 • Quick-nr.
  462726
 • Indrykningsdato
  02-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  22-05-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Genopslag - Chefradiograf til Røntgen og Skanning, Hospitalsenhed Midt "

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.