Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Juliane Maries Vej 6, 2100 København Ø

Bioanalytiker søges til Afdelingen for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn (GN), Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

Er du bioanalytiker, og brænder du for store faglige og personlige udfordringer i et lærende og inspirerende tværfagligt arbejdsmiljø på landets højest specialiserede intensivafdeling for nyfødte og mindre børn?

Så søger vi lige nu én bioanalytiker med erfaring i at tage blodprøver på nogle af landets mindste og sygeste patienter i tæt samarbejde med deres familier og afdelingens øvrige personale.

Afdelingen har eget laboratorium med decentralt laboratorieudstyr. Laboratoriet betjener primært GN, og arbejdet består primært af blodprøvetagning på nyfødte såvel kapillært som venøst og ved træk fra centrale arterie- og venekatetre og mælkeprotein analyse. 

Desuden udføres forskelligt analysearbejde på ABL samt diverse POCT-udstyr. Bioanalytikerne varetager oplæring af sygeplejersker og kompetenceudvikling indenfor prøvetagning og arbejdsgange i forbindelse med analysearbejde. Du skal derfor have interesse for og lyst til pædagogisk rettede opgaver.

Vores 3 bioanalytikere dækker al drift i forbindelse med laboratoriet alle årets dage. Timetal aftales individuelt, men mellem 32-37 timer/uge. Timerne fordeles på hverdage mellem 0700 – 1500, lørdag og søndag mellem 0700 – 1300 (weekendvagt hver 3 weekend), samt helligdage fordeles mellem jer 3 Bioanalytikere.

Afdelingens ansvars- og arbejdsopgaver
GN tilbyder højtspecialiseret behandling til alle nyfødte børn samt intensiv behandling af børn op til 1-2 års alder i et tæt samarbejde med en lang række af Rigshospitalets andre intensivafdelinger.

Blandt vores højtspecialiserede fagområder kan nævnes ekstrem præmaturitet (børn født før 28. graviditetsuge), respiratorbehandling, cirkulationssvigt, medfødte kirurgiske lidelser, sygdomme i nervesystemet, aktiv kølebehandling efter svær iltmangel, syndromer og andre sjældne sygdomme.

GN behandler også børn op til 2 år med behov for intensiv terapi.

Rigshospitalet har landsfunktion for børn med medfødte hjertesygdomme, og GN indgår som en integreret del i Rigshospitalets Enhed for Medfødte Hjertesygdomme.

Udover dette er GN ansvarlig for ECMO (extra corporal membrane oxygenation) behandling af de fleste børn op til 2 år.

En stor del af patienterne hentes af vores Transporthold, som står til rådighed døgnet rundt, året rundt for landets øvrige hospitaler samt Grønland og Færøerne.  

Afdelingens struktur, ledelsesprincipper og arbejdsmiljø
GN har cirka 220 ansatte, hvoraf knapt 160 er sygeplejersker, 30 er læger, 5 er sekretærer og 3 er bioanalytikere. GN rummer to tværfaglige teams:

 • Team Matur: Varetager almen og intensiv behandling af børn født til tiden med hjertemisdannelser, lungesygdomme, medfødte kirurgiske og neurologiske lidelser samt intensiv behandling af små børn ud over neonatalperioden (PICU).
 • Team Præmatur: Varetager almen og intensiv behandling af alle børn født før 34. graviditetsuge. Disse børn er oftest indlagt i meget lang tid.

Vi arbejder ud fra familie-centrerede principper, og forældrene er en integreret og naturlig del i vores konstante bestræbelser på at yde en høj kvalitet i pleje og behandling af vores patienter. Samarbejdet med forældrene indgår i alle dele af vores organisation, ligesom en forældrerepræsentant indgår som fast medlem af vores Ledelsesgruppe.

Vi løser vores omfattende og krævende opgaver i et dagligt, tæt mono- og tværfagligt samarbejde. Vi følger det udviklende lederskabs principper, og vi prioriterer uddelegering af den faglige ledelse til vores dygtige medarbejdere, herunder bioanalytikere. Vi har i det daglige stort fokus på at opretholde et arbejdsmiljø med en høj grad af psykologisk tryghed, hvor evnen til at give, modtage og efterspørge feedback er helt central for at nå dette mål.

Mary Elizabeths Hospital
GN deltager aktivt i forberedelsen af og arbejdet frem mod indflytning i Mary Elizabeths Hospital, som planlægges at stå klart i år 2026. Vi har store forventninger og ambitioner om i fællesskab at skabe et hospital i verdensklasse for børn og familier.

Kvalifikationer
Du er bioanalytiker og har erfaring med blodprøvetagning på nyfødte og små børn. Du har sans for teknisk udstyr og er velbefaren i SP og Labka. Du er mødestabil, pålidelig, fleksibel og ansvarsbevidst.

Du formår at klare hurtige temposkift og kan indgå i og bidrage aktivt til et tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejersker og læger, samt ikke mindst med afdelingens 2 øvrige bioanalytikere.

Du er god til at være i situationer med mennesker (forældre) i dyb krise og kan holde hovedet koldt – også når det er svært.

Endelig forventer vi, at du både personligt og fagligt har lyst til at bidrage til, at bioanalytikergruppen på GN fortsat udvikler sig.

Vi kan tilbyde dig

 • Et spændende og udviklende arbejde i et meget attraktivt og til tider tempofyldt miljø
 • Store muligheder for selvstændighed, indflydelse og medbestemmelse
 • Engagerede og dygtige kolleger, der brænder for deres job
 • Et arbejdsmiljø præget af høj grad af psykologisk tryghed
 • Et lille moderne laboratorium
 • Grundig oplæring i laboratoriets og afdelingens rutiner
 • Deltagelse i kvalitetsforbedrings- og forskningsprojekter

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår er fastsat i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område.

Yderligere oplysninger
Læs om vores afdeling på: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/intensiv-behandling-af-nyfoedte-og-mindre-boern/Sider/default.aspx. Du er også velkommen til at kontakte Oversygeplejerske Jesper Foverskov Pretsch jesper.foverskov.pretsch.01@regionh.dk telefon +45 35456267 el. mobil +45 21728916.

Ansøgningsfrist: mandag den 20. maj 2024. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt 27. og 28. maj 2024 Ansættelse: 01. juli 2024 eller snarest muligt.

Søg stillingen via linket. 

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har en blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Jesper Foverskov Pretsch
 • Adresse
  Juliane Maries Vej 6, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  256095
 • Quick-nr.
  462765
 • Indrykningsdato
  03-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  20-05-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Juliane Maries Vej 6, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Jesper Foverskov Pretsch
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  256095
 • Quick-nr.
  462765
 • Indrykningsdato
  03-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  20-05-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.