Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup

Fast stilling som ergoterapeut indenfor neurologi på Rigshospitalet - Glostrup

Jobbet
Vi søger en ergoterapeut til en fast stilling på 37 timer/ugen fra 1. juli 2024 eller snarest derefter.

Vægter du muligheden for at være en del af et monofagligt team med mulighed for monofaglig udvikling højt og samtidig trives i det tætte tværfaglige arbejde, og ser du supervision og sparring som en mulighed for at udvikle dine kompetencer. Så er denne stilling måske noget for dig.

Du skal trives i en hospitals setting, hvor indlæggelsesforløbene er korte og din ergoterapeutiske vurdering af funktionsniveauet og din plan for det videre forløb er en del af første skridt i patientens genoptræningsforløb.

Du vil blive en del af gruppen, som har sin primære gang på hospitalets akutte neurologiske sengeafsnit med primær gang på afdelingen for hjerne og nervesygdomme.

Jobbet indebærer en høj grad af tværfaglig koordinering og samarbejde og kræver stærke ergoterapeutfaglige kompetencer, for at kunne have overblik over hvilke indsatser der er relevante for den enkelte patient.

Lidt om organisationen
Rigshospitalet er et af Danmarks førende hospitaler for patienter med behov for højt specialiseret behandling. Afdeling for Ergo- og Fysioterapi er beliggende på to matrikler, Glostrup og Blegdamsvej. Afdelingen er organiseret i 7 teams og er bestående af ca. 140 ergo- og fysioterapeuter samt 7 overterapeuter, en seniorforsker, 7 udviklingsterapeuter, 4 kliniske undervisere i fysioterapi og 1 klinisk underviser i ergoterapi. Stillingen er tilknyttet Glostrup matriklen.

Lidt om os
Vores team består af 18 dygtige ergoterapeuter, en klinisk underviser i ergoterapi, en udviklingsergoterapeut, en forskningsergoterapeut og en overergoterapeut. Vi modtager studerende på 4. og 6. semester.

Vi lægger stor vægt på den monofaglige udvikling og monofaglig ledelse, hvor der arbejdes med fokuserede kompetenceudviklingsforløb inden for teamets kerneydelser.

Supervision og sparring prioriteres i en travl hverdag, og vi benytter supervision som en del af vores læringsmiljø.

De ergoterapeutiske arbejdsopgaver er primært vurdering af patientens funktionsniveau både på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau. Derudover er der fokus på vurdering af synkefunktion og udarbejdelse af spise og drikkevejledninger.  Du vil blive tilbudt undervisning, workshop og supervision indenfor dysfagi som en del af dit introduktionsprogram.

Den ergoterapeutiske intervention foregår i et tæt samarbejde med patienten, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere i et tæt interprofessionelt samarbejde.

Vi arbejder ihærdigt for at have

 • Højt fagligt niveau indenfor ergoterapi i en hospitals setting
 • Et godt læringsmiljø, hvor supervision og sparring prioriteres højt
 • Et team af ergoterapeuter, der er opmærksomme på hinanden og respekterer hinandens forskelligheder
 • Engagerede og ansvarlige kolleger, der samarbejder om at sikre gode patientforløb
 • Tæt interprofessionelt samarbejde i de kliniske afdelinger med udgangspunkt i IPLS

Hvad søger vi hos dig?

 • Du har erfaring med undersøgelse og behandling af patienter med neurologiske diagnoser
 • Du har konkrete kompetencer indenfor et eller flere områder i relation til den neurologiske patient fx guidet interaktionsterapi, Bobath og FOTT.
 • Du kan selvstændigt planlægge dagens opgaver ud fra teamets fælles prioritering
 • Kan indgå aktivt og konstruktivt i tæt monofagligt og interprofessionelt samarbejde
 • Har lyst til udvikling og læring, samt aktivt opsøger supervision og sparring
 • Kan anvende relevante undersøgelsesredskaber for patientgruppen, fx AMPS og ADL-taxonomien 
 • Bidrager aktivt til teamets faglige udvikling med fokus på evidensbaseret praksis

Ansættelsesvilkår
1 fast stilling 37 t/uge

Arbejdsstedet er Rigshospitalet - Glostrup.

Ergoterapeuterne indgår i weekend- og helligdagsvagter i dagvagt ca. hver 8. weekend og 2-3 helligdage om året.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsprocedure 
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte overergoterapeut Lisette Dolling på tlf.: 38 63 32 10.

For yderligere information henvises til klinikkens hjemmeside https://intranet.regionh.dk/rh/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/afdeling-for-ergo-og-fysioterapi/Sider/default.aspx

Ansøgningsfrist d. 26.05.24. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 28.05.24.

Ansøgning, CV og evt. øvrige relevante dokumenter sendes online via linket her på siden.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Glostrup
 • Kontaktperson
  Lisette Dolling
 • Adresse
  Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  256110
 • Quick-nr.
  462796
 • Indrykningsdato
  03-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  26-05-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Glostrup
 • Adresse
  Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup
 • Kontaktperson
  Lisette Dolling
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  256110
 • Quick-nr.
  462796
 • Indrykningsdato
  03-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  26-05-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.