Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Carls Nielsens Allé 9, 2100 København Ø

Danmarks største psykiatriske hospital søger en ledende overlæge til Center for Visitation og Diagnostik

Vil du stå i spidsen for at udvikle og drive vores visitation og diagnostik og dermed være med til at sikre kvalificeret og rettidig udredning og behandling af patienter med psykisk sygdom? Så har du nu mulighed for at blive leder af Center for Visitation og Diagnostik, der er mange patienters første møde med psykiatrien.

 

Psykiatrien er under forandring. Der er flere patienter end nogensinde før, de skal udredes til tiden og have god behandling af høj kvalitet, så de oplever at få en bedre hverdag. Det kan vi kun levere, hvis arbejdspladsen er god, medarbejderne trives og har mulighed for at udfolde deres faglighed.

Som leder af Center for Visitation og Diagnostik får du mulighed for at være med til at forme udviklingen af psykiatrien. En udvikling, der kræver god ledelse og et fortsat ambitiøst og tæt samarbejde med såvel patienter og pårørende som privat praktiserende læger, speciallæger og regionens kommuner.

 

Om Center for Visitation og Diagnostik
Center for Visitation og Diagnostik (CVD) er en administrativ og klinisk enhed, der modtager alle henvisninger til planlagt behandling i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) fra primær sektor. CVD’s vigtigste opgave er at tilbyde ensartet udredning samt sørge for lige adgang til behandling og den bedst mulige kapacitetsudnyttelse af de psykiatriske centres forskellige behandlingstilbud.

Patienter, der henvises til CVD, skal have tilbudt det rette behandlingsforløb. Mange patienter visiteres på baggrund af henvisning, mens andre indkaldes til en eller flere afklarende samtaler. CVD er bemandet med speciallæger og specialpsykologer og specialsygeplejersker i både voksen-, børne- og ungdomspsykiatri.  Samlet set er vi ca. 30 medarbejdere, hvoraf fem er dedikeret til den børne- og ungdomspsykiatriske visitation.

 

Rollen som ledende overlæge
Du bliver overordnet leder af Center for Visitation og Diagnostik med reference til lægefaglig vicedirektør Ida Hageman. I det daglige kommer du til at have et tæt samarbejde med oversygeplejersken i CVD.

Dine primære arbejdsopgaver og ansvarsområder vil være at:

 • Sikre stabil drift og udvikling af CVD.
 • Sikre overholdelse af udredningsretten i CVD samt på baggrund af data understøtte RHP’s arbejde med kapacitetsstyring og arbejdstilrettelæggelse.
 • Sikre udvikling af visioner og strategier for det samlede visitationsområde. Herunder at bidrage til, at CVD er synlig og profileret i og udenfor hele hospitalet.
 • Skabe gode og velfungerende relationer til CVD’s samarbejdspartnere, herunder de centrale funktioner i RHP, til ledelserne af de psykiatriske centre og ambulatorier samt med repræsentanter for praktiserende læger og speciallæger samt kommunerne.
 • Yde strategisk rådgivning og understøttelse af direktionen i RHP.
 • Understøtte det løbende arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø, sådan at medarbejderne trives og er glade for og trygge ved at gå på arbejde.
 • Have behandlingsansvar i relation til den kliniske visitation herunder beslutningstagen i principielle og/eller komplekse patientforløb.
 • Yde supervision af læger, psykologer og visitationssygeplejersker i CVD.

 

Dine kompetencer og erfaring
Du er speciallæge i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri og har et indgående kendskab til det psykiatri- og sundhedsfaglige område. Du har erfaring med ledelse fx fra en tilsvarende stilling som ledende overlæge eller cheflæge og gerne suppleret med videreuddannelse i ledelse.

Som ledende overlæge er du:

 • Tydelig, motiverende og anerkendende. Du kan skabe følgeskab til dine initiativer og er professionel, lydhør, åben og respektfuld i din kommunikation med både medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.
 • Resultatorienteret. Du kan få opgaver helt i mål med fokus på at skabe værdi for patienter og samarbejdspartnere. Du motiverer til at gennemføre løbende udviklingstiltag og fornyelse i samspil med andre, herunder især i relation til kapacitetsstyring, videreudvikling af udredning og diagnostik samt samarbejdet med primær sektor, som er højt prioriterede opgaver.
 • Nysgerrig og opsøgende. Du er relationsskabende og samarbejdsorienteret, og det er vigtigt for dig at inddrage dine kolleger i udviklingsinitiativer. Du kommunikerer tydeligt, og du signalerer tillid og åbenhed.
 • Orienteret mod dine samarbejdspartnere. Du er god til at lede opad og udad på direktionsniveau, til enhedschefer, centerchefer samt tværsektorielle samarbejdspartnere.

 

Løn og vilkår
Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. august 2024 eller efter aftale.

Du ansættes i henhold til aftale vedrørende lægelige chefer.

Center for Visitation og Diagnostik har til huse i fine gamle hospitalsbygninger på Carl Nielsens Allé på Østerbro. CVD har åbent i dagtimerne på alle hverdage.

 

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte lægefaglig vicedirektør Ida Hageman på mail ida.hageman@regionh.dk. Ida Hageman vil herefter ringe dig op.

Der er udarbejdet en stillingsbeskrivelse med yderligere oplysninger om stillingen, som du kan få tilsendt ved henvendelse til HR-konsulent Susanne Foss Rasmussen på tlf. 20167165 eller mail susanne.foss.rasmussen@regionh.dk  

 

Søg stillingen
Send din ansøgning via linket her på siden senest onsdag den 22. maj 2024.                                                                                             

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Vi indkalder til samtaler fredag den 24. maj 2024 og forventer at afholde 1. samtaler mandag den 27. maj 2024 og 2. samtaler tirsdag den 11. juni 2024.

Læs også og hør mere om Center for Visitation og Diagnostik her

 

Om Region Hovedstadens Psykiatri
Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. RHP’s ca. 5.300 medarbejdere varetager hvert år behandlingen af ca. 40% af den samlede psykiatriske behandling i Danmark. RHP er geografisk fordelt over hele regionen og består af otte psykiatriske centre, ét børne- og ungdomspsykiatrisk center samt en fælles funktion.

Den geografiske spredning medfører et behov for en stærk ledelsesorganisation. Derfor er RHP organiseret med en fælles funktion, der sikrer den tværgående koordination og udvikling af RHP samt stærke centre med egen ledelse og administration, der har ansvaret for den daglige drift og patientbehandling. Center for Visitation og Diagnostik er en klinisk enhed ud af i alt seks enheder i den centrale administration.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Region Hovedstadens Psykiatri
 • Kontaktperson
  Ida Hageman
 • Adresse
  Carls Nielsens Allé 9, 2100 København Ø
 • Stillingstype
  Ledende overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  256109
 • Quick-nr.
  462806
 • Indrykningsdato
  03-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  22-05-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Region Hovedstadens Psykiatri
 • Adresse
  Carls Nielsens Allé 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Ida Hageman
 • Stillingstype
  Ledende overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  256109
 • Quick-nr.
  462806
 • Indrykningsdato
  03-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  22-05-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.