Region Syddanmark

Region Syddanmark

Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg

Introduktionsstilling, Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark - Esbjerg

Læge i introduktionsstilling søges til Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark - Esbjerg

Tiltrædelse: 1. september 2024 eller efter aftale. 

I-nr.: 5506-03-52-i-01

Om afdelingen
Vores afdeling giver mulighed for en bred introduktion til det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Børne- og ungdomspsykiatrien er fortrinsvis et ambulant speciale.

Der er gode muligheder for at opnå ansættelse i hoveduddannelsesstilling med basis i Esbjerg i forlængelse af introduktionsstilling.

Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang til børn og unge med psykiatriske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, pædagogisk-psykologiske rådgivninger, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.

Børne- og Ungepsykiatri Syddanmark, varetager psykiatrisk undersøgelse og behandling af børn og unge i aldersgruppen 0-17 år, og dækker hele Region Syddanmark, og er fordelt på 4 matrikler i henholdsvis Odense, Vejle, Aabenraa og Esbjerg.

Der er ambulante funktioner på alle matrikler og dagambulante funktioner i Aabenraa, Esbjerg og Odense. Afdelingens ungdomspsykiatriske afsnit er per 01.09.23 placeret i Aabenraa og Odense, hvor der også er et børnedøgnafsnit. Akutmodtagelsesfunktionen på Jyllandssiden på hverdage er placeret i Aabenraa mellem kl.8.00 og 18.00 og udenfor dette tidsrum og for Fyn ligger akutmodtagelsen i Odense.

 

Den overordnede ledelse for de fire matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en cheflæge og to chefsygeplejersker. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere og ledende overlæger ift. personaleansvar og det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Esbjerg ligger sammen med Psykiatrisk afdeling Esbjerg.  Optageområdet er Esbjerg, Varde, Vejen og Fanø kommuner.  Der henvises godt 1000 børn og unge årligt til hver af ambulatorierne i Odense, Vejle, Aabenraa og Esbjerg.

Odense matriklen:

Matriklen er organiseret i tre ambulante teams, som varetager hvert sit funktionsområde. Endvidere råder matriklen over et døgn- og dagsafsnit med 17 døgnpladser og 6 dagpladser. Der er region- og højtspecialiserede funktioner på flere områder. Vi har en aktiv forskningsenhed sammen med Syddansk Universitet (SDU) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Afdelingen deltager i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinstuderende ved SDU, samt i speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungepsykiatri. Yngre læger har tilstedeværelsesvagt.

 

Jobindhold
Som introduktionslæge arbejder du både med børn, unge og deres familier og er fast tilknyttet et tværfagligt team – den behandlingsansvarlige speciallæge i teamet vil være din vejleder. Du deltager i dækningen af fælles lægeopgaver i ambulatoriets åbningstid efter et rul.

For at opnå kompetencer indenfor akutpsykiatrien svarende til uddannelsesprogrammet, vil det være nødvendigt med tilknytning til vagtordning i BUP-Aabenraa eller at få en delt introduktionsstilling:     6 måneder i Esbjerg og 6 måneder i Odense. De nærmere vilkår afklares i samråd med ansøgeren.   

Der foreligger et godkendt uddannelsesprogram og veltilrettelagt struktur for den lægelige videreuddannelse. For forskningsinteresserede er der også gode muligheder. Vi har en forskningsstrategi og – organisation i samarbejde med Forskningsenheden i voksenpsykiatri, Esbjerg samt Forskningsenheden i børne- og ungdomspsykiatri, Odense. Vi vægter fagligheden højt og du vil få regelmæssig klinisk vejledning, ligesom der er mulighed for at deltage i såvel introduktionskursus i børne- og ungdomspsykiatri/psykiatri som psykoterapeutisk grundkursus, med dertil knyttet supervision. 

Hør mere
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Maria Melonik 2360 6591.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem YL og Danske Regioner.


Ansøgningen
Søg stillingen online via linket herunder.

Ansøgningsfrist er den 1. juni 2024 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 5. juni 2024 (eller efter aftale).

Vi glæder os til at høre fra dig.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg
 • Kontaktperson
  Laila West Madsen
 • Adresse
  Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  228964
 • Quick-nr.
  462963
 • Indrykningsdato
  07-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-06-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg
 • Adresse
  Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg
 • Kontaktperson
  Laila West Madsen
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  228964
 • Quick-nr.
  462963
 • Indrykningsdato
  07-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-06-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.