Region Nordjylland

Særforanstaltninger - Sødisbakke

Havndalvej 7-9, 9550 Mariager

Sommeransættelser til Tårnly - Tilbud for Særforanstaltninger - Sødisbakke

Sommeransættelser søges til Tårnly – Sødisbakke

Sommerferien nærmer sig, hvilket giver mulighed for at du være undersøgende på vores dejlige afdeling, med en ansættelse hen over sommeren.
Prøv at læs videre – hvis de første linjer gjorde dig nysgerrig eller interesseret.

Hvad er Tårnly for en afdeling?
Afdelingerne Tårnly, Tårnbo og Løvhøj, hvor vi lige nu har 14 beboere, udgør tilbuddet Særforanstaltninger der er et §§107/108 tilbud. På Tårnly bor der 6 borgere på to etager.

Tilbuddet er et selvstændigt botilbud og er et kombineret bo- og aktivitetstilbud. På alle afdelinger er der en høj normering grundet beboernes funktionsniveau og støttebehov.

Alle borgere har et udviklingshandicap, og flere af beboerne har psykiatriske diagnoser inden for autismespektret eller en anden psykiatrisk tillægsdiagnose. I de tilfælde hvor beboergruppen oplever usikkerhed, kan det komme til udtryk via ritualiserende, udadreagerende eller grænseoverskridende adfærd - både fysisk og verbalt. Flere beboere har dom til anbringelse på institution.

Dit arbejde med beboerne tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og ressourcer. Du vil indgå i et relations orienteret arbejde med beboerne og arbejde ud fra værdierne i Gentle Teaching og Low Arousal. Desuden arbejder vi ud fra neuropædagogiske principper, og prioriterer medarbejdernes uddannelse og efteruddannelse indenfor de pædagogiske praksisområder. Læs mere om Sødisbakke, særforanstaltninger og Gentle Teaching på www.sodisbakke.rn.dk


Hvad forventer vi af en fastansat:
 • Du skal have lyst til at indgå aktivt i et fagligt miljø og besidde et højt fagligt refleksionsniveau.
 • Vi forventer at du har lyst til at videreudvikle dine pædagogiske kompetencer sammen med dine kollegaer i et miljø med høje følelsesmæssige krav.
 • Vi ved meget om mennesker og om menneskers udvikling, vi omsætter vores teori til praksis og vil udvikle os til at blive endnu bedre.
 • Du har en ressourceorienteret og anerkendende tilgang.
 • Vi tror på, at mennesker trives bedst, lykkes bedst og udvikler sig bedst i positive relationer. Det opnår vi ved at have en ressourceorienteret tilgang i et anerkendende miljø.
 • Du kender til at arbejde med og i strukturer, og anser det som et vigtigt redskab i den individtilpassede indsats.
 • Du kan være strukturbærer. Du kan tænke kreativt i opgaveløsningen, og forstå mennesker som tænker anderledes og samtidig samarbejde med dine kolleger om dette.
 • Du kan formulere dig på skrift og i tale og se dette som en naturlig del af det pædagogiske arbejde.
 • På afdelingerne arbejder vi med beboernes udvikling, vi arbejder med at gøre teori til praksis og praksis til teori.
 • Vi er mange mennesker om de samme mål, og det er derfor nødvendigt, at vi kan dokumentere og skriftliggøre vores arbejde på en korrekt og anvendelig facon.
 • Du er indstillet på at udvikle dig gennem sparring med kollegaer og leder samt ved deltagelse i supervision.
Hvad forventer vi af dig som sommeransat:
 • Læs ovenstående

Hvad kan vi tilbyde dig:
Opkvalificering og introduktion til arbejdet på afdelingen, herunder det faglige pædagogiske grundlag, domstyperne, medicin og grundig introduktion til beboerne på afdelingen. 
En mentor som hjælper med at sikre den rette introduktion til afdelingen og kulturen.
Mulighed for at udvikle dig indenfor et fagligt speciale.
En arbejdsplads, hvor kommunikationen mellem beboere og medarbejdere, samt medarbejderne imellem vægtes højt.
Et miljø, hvor der vægtes en høj grad af faglighed samt ansvar på kerneopgaven.
En arbejdsplads, hvor samarbejdet med både interne og eksterne samarbejdspartnere vægtes højt.
Faste team- og personalemøder samt relevant uddannelse, kurser, temadage og faglig supervision.
Der er fortrinsvis guidning i beboeropgaven og minimale plejeopgaver

Vi søger 3-4 sommeransatte på fuldtid frem til 31.8 2024

Arbejdstiden er skiftevis dag, aften og weekend, det kan planlægges, at man har en lang lørdag eller lang søndag hver anden weekend.

Løn i henhold til gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist den 15. juni 2024
 
Ansættelse snarest muligt eller senest d. 1. juli 2024

Der vil blive afholdt samtaler løbende.

Stillingerne kan søges på www.rn.dk


For nærmere oplysninger kan du kontakte:
Afdelingsleder på Tårnly, Esther Bloch på tlf. 29 35 53 89
Afdelingsleder på Tårnbo, Lars Daastrup på tlf. 21 32 97 98
Afdelingsleder på Løvhøj, Benni Jørgensen på tlf. 20 63 33 21
Tilbudsleder Mette Aagaard på tlf. 92 43 81 96

Du kan også besøge institutionens hjemmeside på www.sodisbakke.rn.dk hvor du også kan se filmen ”I kærlige hænder” eller høre vores podcasts ”Specialpædagogiske eftertanker”
_________________________________________________________________________


Om Sødisbakke
Sødisbakke er en paraplyorganisation for fem botilbud og et aktivitet- og samværstilbud og er Region Nordjyllands specialenhed for voksne med udviklingshandicap. Vores pædagogik bygger på et systemisk menneskesyn med Gentle Teaching som overordnet metode og vi har fokus på kompetenceskabende miljøer, faglige netværk samt musik og kultur. På Sødisbakke arbejder vi målrettet med at fremme nærvær og forebygge fravær.
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Specialsektoren
 • Kontaktperson
  Esther Bloch
 • Adresse
  Havndalvej 7-9, 9550 Mariager
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  19481
 • Quick-nr.
  463091
 • Indrykningsdato
  13-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  15-06-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Specialsektoren
 • Adresse
  Havndalvej 7-9, 9550 Mariager
 • Kontaktperson
  Esther Bloch
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  19481
 • Quick-nr.
  463091
 • Indrykningsdato
  13-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  15-06-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.