Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København

Vi søger en engageret introduktionsreservelæge til Ortopædkirurgisk afdeling M, Bispebjerg Hospital

En ét-årig stilling som reservelæge i introduktionsstilling er ledig ved Ortopædkirurgisk Afdeling M, Bispebjerg Hospital, til besættelse 1. september 2024

Introduktionslægen vil indgå i afdelingens mellemvagtslag, som varetager almindeligt lægearbejde i afdelingen og i akutmodtagelsen. Dertil assisteres til operationer, hvor introduktionslægen under supervision vil blive oplært i ortopædkirurgiske operationer.

Stillingen er vagtbærende med 2-holdsskift i afdelingens mellemvagtslag med vagtrul for forventet i alt 20 reservelæger.

Afdelingens sektioner er alle styrket i forhold til uddannelse af yngre læger, så der er afsat speciallæger på alle operationslejer med henblik på optimal supervision og sikring af behandlingskvaliteten samt til stuegang på alle sengeafsnit. I hverdagen dækkes bagvagten af en speciallæge fra Traumesektionen. Bagvagten friholdes fra faste dagsfunktioner for at støtte og supervisere de yngre vagtlag.

I løbet af ansættelsen tilstræbes kortere fokuserede ophold i afdelingens elektive sektioner (idræts, alloplastik- og fodkirurgi) samt fri med løn og økonomisk tilskud til enten AO Basic Course, SAKS- eller ATLS-kurset.

Afdelingen er aktiv forskningsmæssigt med 4 tilknyttede professorater samt et varierende antal ph.d.-stillinger. Afdelingen publicerede ca. 100 artikler i 2023. Der er således rig mulighed for at blive tilknyttet afdelingens igangværende forskningsprojekter, ligesom der kan ydes hjælp til gennemførsel af egne nye projektidéer.

Samlet vil introduktionslægen kunne øge sine muligheder for senere hoveduddannelse betragteligt i denne ansættelse.

Afdelingen

Ortopædkirurgisk Afdeling M, består af to stationære sengeafsnit, ét kombineret elektivt- og sammedagskirurgisk sengeafsnit, egen operationsgang, to ambulatorier, en idrætskirurgisk sektion samt en selvstændig idrætsmedicinsk funktion med eget ambulatorie. Der er 300 ansatte, herunder 85 læger.

Afdelingen varetager den akutte behandling af ortopædkirurgiske lidelser for optageområdet indenfor traumatologi og håndkirurgi. Derudover har afdelingen en bred ortopædkirurgisk elektiv funktion indenfor idræts-, alloplastik- og fodkirurgi. Der er årligt 35.000 ambulante besøg og 6000 operationer på afdelingen.

Afdelingen varetager regionsfunktion inden for idrætskirurgi, skulderalloplastik-kirurgi og fodkirurgi, samt højt specialiseret funktion inden for idrætskirurgi.

Afdelingens arbejde er præget af gensidig tillid, godt samarbejde og faglig stolthed.

Hospitalet

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital dækker som akuthospital optageområde ”Byen”, med godt 460.000 indbyggere. Der varetages opgave på hoved- og regionsniveau såvel som udvalgte højtspecialiserede områder. Hospitalet har udover de faglige kerneopgaver en stor uddannelsesportefølje og prioriterer forskning indenfor alle fagdiscipliner højt.

De kommende år afsluttes byggeriet af Nyt Bispebjerg Hospital, hvilket åbner for helt nye muligheder – også for Traumesektionen på Ortopædkirurgisk Afdeling M.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende aftaler for yngre læger.

Ansøgning

Motiveret ansøgning og CV skal være os i hænde senest mandag den 10. juni 2024. Din ansøgning skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og du bedes beskrive dine kompetencer i forhold til disse. På baggrund af denne beskrivelse foretages den faglige vurdering af ansøgere, der indkaldes til samtale. Der planlægges samtaler tirsdag den 18. juni 2024.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Uddannelsesansvarlig Ledende Overlæge Thomas Giver Jensen på telefon 2129 9512, Postintro reservelæge og UKYL Jens Rithamer Jakobsen på tlf. 2484 3356 eller introduktionslæge og UKYL Sara Woldu på tlf. 5130 5712

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Kontaktperson
  Thomas Giver Jensen
  thomas.giver.jensen@regionh.dk
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Speciale
  Ortopædisk kirurgi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  256324
 • Quick-nr.
  463205
 • Indrykningsdato
  15-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  10-06-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København
 • Kontaktperson
  Thomas Giver Jensen
  thomas.giver.jensen@regionh.dk
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Speciale
  Ortopædisk kirurgi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  256324
 • Quick-nr.
  463205
 • Indrykningsdato
  15-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  10-06-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Vi søger en engageret introduktionsreservelæge til Ortopædkirurgisk afdeling M, Bispebjerg Hospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.