Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 30, 2400 Købehavn NV

Specialpsykolog søges til intensivt døgnafsnit B104 for unge på Bispebjerg


Du er specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri eller afslutter specialpsykologuddannelsen omkring sommer/efterår 2024.

Er du vores nye kollega?

 

Om afsnit B104 og dine opgaver

Vi arbejder på afsnittet med unge indlagt i alderen 13-18 år. Vores afsnit har specialfunktion for affektive lidelser, hvor vi bl.a. specialiserer os i unge med mani. Derudover har vi unge med psykose, unge i krise, unge med selvmordstanker og selvmordsadfærd og unge, som skal udredes under indlæggelse. Vi modtager ligeledes udadreagerende unge med comorbid anoreksi, som ikke kan rummes på det nærved liggende døgnafsnit for spiseforstyrrelser, som vi har godt samarbejde med. Som nabo i matriklen har vi desuden et åbent døgnafsnit vi ligeledes samarbejder med.

Vores patientforløb er komplekse, idet patienterne huser en psykopatologi som gør, at de af den ene eller anden årsag ikke kan passe ind i en hverdag med skole, sociale relationer og med familien. De unge er typisk præget af et bredt spektrum af psykiatrisk ko-morbiditet samt hyppigt sociale belastninger. Arbejdet udgør således stabilisering af den primære årsag for indlæggelse, udredning af evt. tilgrundliggende årsag og udslusning til familie eller anden instans. Vi har således et særligt samarbejde med forældre og øvrig familie samt kommunale sagsbehandlere og eksterne samarbejdspartnere, som skal støtte op omkring den unge og familien som helhed.

Du tilknyttes som behandler i et team af læger og socialrådgivere. Læger og psykologer står for behandling og udredning i tæt samarbejde med miljøpersonalet, som er tilknyttet afsnittet og de unge i døgnets 24 timer. Samarbejdet med miljøpersonalet er særdeles vigtigt, da miljøpersonalet passer de unge til dagligt, varetager deres skema og program for dagen og støtter de unge i deres behandling med at håndtere deres vanskeligheder. Du forventes at kunne indgå i dette team på tværs af faggrupper med dig som psykolog, læger, sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiver, fysioterapeut samt lærerteam.

Din primære opgave er at være tovholder på patientforløb under den intensive psykiatriske behandling/udredning og sikre koordination og sammenhæng i hele behandlingsforløbet. Sideløbende med den psykiatriske behandling indgår du i et tværsektorielt samarbejde med kommune, hjemskole og kommunale dag- og døgninstitutioner omkring en helhedsorienteret indsats.

Efter planen skal Bispebjergs intensive afsnit flyttes til Glostrup og dele bygning med Glostrups intensive afsnit, i tæt samarbejde, men opdelt i hver sit afsnit, i sommeren 2025.

 

3 ting, du ikke vidste om vores afsnit

 • Behandling:
  Der er i stillingen stort fokus på behandlingsopgaver. Der trækkes på flere psykoterapeutiske referencerammer indenfor såvel den narrative som den kognitive referenceramme.  Du vil blive oplært i dialektisk adfærdsterapi, hvis du ikke kan det. Du vil varetage individuel terapi og gruppebehandling. De terapeutiske behandlingselementer varetages under supervision.
   
 • Høj faglighed:
  Du bliver en del af en højt specialiseret behandlergruppe bestående af speciallæger, dig som specialpsykolog, yngre læger, miljøpersonale med forskellig uddannelsesbaggrund samt socialrådgivere. Du arbejder i tværfaglige teams omkring patienterne. Derudover kan diætist og økonoma indgå i behandlingen. Opgaverne er alsidige. Der er stort fokus på tværfaglighed af høj kvalitet og fokus på uddannelse af vores yngre kollegaer.
   
 • Et godt arbejdsmiljø:
  Vi har et godt, positivt og anerkendende arbejdsmiljø, og vi arbejder i rare omgivelser med fokus på både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

 

Vores forventninger til dig

 • Du har et højt fagligt engagement
 • Du tager medansvar for at bidrage til et godt og trygt arbejdsmiljø
 • Du er selvstændig og har overblik
 • Du kan have ansvar for 3-4 patientforløb ad gangen, afhængigt af tilstedeværelse af yngre læger og disses erfaring
 • Du udviser fleksibilitet i opgavevaretagelsen og er parat til at arbejde i et dynamisk miljø
 • Du har mod på at varetage DAT-behandling (dialektisk adfærdsterapi) i gruppeforløb med unge med svære psykiatriske udfordringer
 • Du er klar på at flytte med afsnittet til Glostrup, når det intensive afsnit flyttes i sommeren 2025
   

Erfaring indenfor et eller flere af følgende områder vægtes:

 • Behandling rettet mod den unge samt familieorienteret
 • Psykiatrisk dag- eller døgnbehandling
 • KAT/DAT

 

Løn- og vilkår

Stillingen er på 37 timer og til besættelse pr. 1. september 2024.

Du ansættes i henhold til overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v.

Ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center skal der forevises ren børneattest. Attesten indhentes med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

 

Ønsker du at vide mere?

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret afsnitsledende overlæge Lasse Langhoff på 21228601/lasse.langhoff.01@regionh.dk eller chefpsykolog Anne Murphy Kloster på 20142297/anne.murphy.kloster@regionh.dk.

 

Ansøgningsproces

Send din ansøgning, CV, uddannelsesbevis via linket.

Ansøgningsfrist d. 31. maj 2024.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 6. juni 2024.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center  

​Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser, der kræver en tværfaglig indsats i hospitalsregi. Centeret har to kliniske afdelinger Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen, samt en stor forskningsenhed.

Herudover har centeret en række støttefunktioner, herunder en administration og en kvalitets- og forbedringsenhed. Samlet er vi næsten 900 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de næsten 15.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret (2023-tal). Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Kontaktperson
  Anne Murphy Kloster
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 30, 2400 Købehavn NV
 • Stillingstyper
  Psykolog, Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  256327
 • Quick-nr.
  463211
 • Indrykningsdato
  15-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  31-05-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 30, 2400 Købehavn NV
 • Kontaktperson
  Anne Murphy Kloster
 • Stillingstyper
  Psykolog & Psykolog med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  256327
 • Quick-nr.
  463211
 • Indrykningsdato
  15-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  31-05-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.