Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Introduktionsstilling i intern medicin, ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH

Introduktionsstilling i intern medicin ved Infektionsmedicinsk Afdeling Q er ledig til besættelse pr. 1. september 2024. 

Jobbet
Vi søger en introduktionslæge til en spændende klinisk hverdag, hvor et højt fagligt niveau for udredning efterfølges af relevante behandlingsforløb. På Infektionsmedicinsk sengeafsnit indlægges patienter med et bredt spektrum af akutte infektionssygdomme via FAM, OUH, derudover varetages alle regionsfunktioner og de fleste højt specialiserede funktioner inden for infektionsmedicin med akutte og elektive overflyttelser af patienter med CNS infektioner, svære knogle-bløddels infektioner eg. spondylodiscitis, andre svære infektioner og div. tropesygdomme, samt udredningspatienter med f.eks. langvarig feber uden kendt årsag.

Afdelingen råder over et infektionsmedicinsk senge afsnit med 15 sengepladser, herunder 2 semi-intensive sengepladser og 2 sluse-stuer.

I Infektionsmedicinsk ambulatorium er der flere spor bl.a.

 • Daghospitalsfunktion her ses især udrednings patienter som kan følges og behandles ambulant
 • Ambulatorium her ses pt med kroniske infektioner (eg. HIV og virus hepatitis), immundefekt og patienter med længerevarende behandlingsforløb.
 • Yngre læge ambulatorium her ses patienter med bl.a. neuroborreliose, feber uden kendt årsag, samt opfølgning af udskrevne patienter fra infektionsmedicinsk sengeafsnit
 • HYL ambulatorium, for erfarne intro læger samt HU1 læger med egne patient forløb
 • COVID ambulatorium for COVID senfølger
 • Indvandrermedicinsk klinik.

Som introlæge vil arbejdet bestå af stuegang, vagtarbejde og ambulatoriefunktion (YL og HYL ambulatorium).
Vagtforpligtigelse ligger både som Q-MV fra kl. 8-17 mandag til fredag og fra kl. 9.00-16.30 i weekenden, samt i den fælles akut modtagelse FAM. Som intro-læge er man i FAM indplaceret i mellemvagt-/ sweeper vagtlaget med varetagelse af både dagvagt og aften-nattevager
I FAM varetages modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter inden for den brede internmedicinske patientgruppe.

 

Vi tilbyder:  

 • Godt introduktionsprogram og uddannelsesmiljø  
 • Godt lærings- og arbejdsmiljø med fokus på supervision og fast ugentlig undervisning  
 • Bred uddannelse inden for intern medicin i såvel afdelingen som på FAM.
 • Introduktion til det infektionsmedicinske speciale ved varetagelse af både stuegang og yngre læge ambulatorium.
 • Mulighed for at vælge tilknytning til et eller flere speciale områder med arbejdsplanlægning herefter.
 • Højt fagligt engagement   
 • Afdelingen er forskningsmæssigt aktiv, og vil gerne fremme allerede igangværende eller initiere akademisk aktivitet hos introduktionslæger

 

For den erfarne intro læge med allerede gennemført og godkendt medicinsk introduktionsstilling tilbydes

 • Samme som ovenfor anført
 • Tilknytning efter interesse til enten center for vektorbårne infektioner, Indvandrermedicinsk klinik, eller center for kirurgiske proteseinfektioner
 • Mulighed for tilsynsfunktion under supervision af infektionsmedicinsk bagvagt/ speciallæge
 • Fast ambulatorium x 1 måned med mulighed for længerevarende patientforløb

 

Vi forventer:    

 • At du er læge med interesse for intern medicin og infektionsmedicin
 • At du aktivt og engageret deltager i den daglige drift, og vil indgå i undervisning og vejledning af yngre kolleger og studenter på lige fod med dine kolleger.
 • At du selvstændigt og på lige fod med kolleger - afhængigt af kompetencer - indgår i alle aspekter af afdelingens arbejde.   

 

Løn- og ansættelsesforhold:    
Ansættelse sker på overenskomst vilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Hør mere:   
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig ledende overlæge Belinda Mössner, tlf. 6541 2649 eller på e-mail:belinda.mossner@rsyd.dk   

Ansøgningsfristen 3. juni 2024.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag i uge 25.   
Du kan læse mere om os på
http://www.ouh.dk/wm238367

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Kontaktperson
  Erminka Vujcic Dedukic
  erminka.dedukic@rsyd.dk
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Speciale
  Intern medicin: Infektionsmedicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  229038
 • Quick-nr.
  463220
 • Indrykningsdato
  15-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  03-06-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C
 • Kontaktperson
  Erminka Vujcic Dedukic
  erminka.dedukic@rsyd.dk
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Speciale
  Intern medicin: Infektionsmedicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  229038
 • Quick-nr.
  463220
 • Indrykningsdato
  15-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  03-06-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Introduktionsstilling i intern medicin, ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH "

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.