Region Sjælland

Region Sjælland

Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg

Region Sjælland søger psykiatrisk overlæge til vores distriktspsykiatri for ældre i Vordingborg.

il vores distriktspsykiatriske ambulatorium for ældre søger vi en ny overlæge med tiltrædelse snarest muligt

Vi forventer at du er speciallæge i psykiatri, gerne har ældrepsykiatrisk erfaring, og at du kommunikerer problemfrit på dansk.

Vi arbejder efter F-ACT metode, en model hvor vi varetager fleksibel, udgående og opsøgende psykiatrisk behandling.

Teamet er tværfagligt sammensat af læge, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver og sekretærer.

Vi modtager henviste patienter over 70 år, med aldersrelaterede psykiatriske sygdomme, til ambulant udredning/diagnosticering, behandling og opfølgning. Samt patienter over 65 år, med kognitiv funktionsnedsættelse og demens. Vi har høj grad af samarbejde med det ældrepsykiatriske sengeafsnit omkring sammenhængende patient- og /behandlingsforløb.

Ambulatoriet dækker et stort geografisk område: Lolland, Guldborgssund, Vordingborg og Næstved kommune. Derfor er kørekort en forudsætning, idet en del af vores patienter er multisyge og svækkede og derfor ikke kan komme ind

DP-ældre er beliggende i naturskønne omgivelser på Oringe-matriklen, og vi har et tæt samarbejde med det ældrepsykiatriske sengeafsnit, med henblik på at sikre overgange og bevare kontakten til patienterne under indlæggelse. Vi har samarbejde omkring at sikre og optimere behandlingsforløbene og afholder ugentlig konference med sengeafdelingen omkring fælles patienter, dette også for at sikre behandlingskvalitet og kontinuitet mellem sengeafsnit og ambulatorium.

I ældrepsykiatrien arbejder vi både med ambulante fremmøde konsultationer og patientbesøg ved hjemmebesøg, og vi har generelt et mål om at øge antallet af videokonsulationer, hvor det er muligt, for at optimere kontakt og fleksibilitet.

Læs mere Psykiatrien Syd her Psykiatrien Syd - Region Sjælland.

Vi er et tværfagligt team i Distriktspsykiatrien for ældre. Personalet består blandt andet af speciallæge, distriktssygeplejersker, psykolog, socialrådgiver og lægesekretær.

Læge og sygeplejerske arbejder tæt sammen i visitering og første samtale, hvor behandlingsplan og plan for opfølgning tilrettelægges. Socialrådgiver og psykolog inddrages ad hoc i patientforløb ved behov og er ligeledes deltagende i vores interne ugentlige konference.

Vi har et tæt samarbejde med egen læge, hjemmesygeplejersker, personalet på plejecentrene, demenskoordinatorer samt pårørende.

Der kan i øvrigt til stillingen være tale om vejledningsopgaver i forbindelse med yngre lægers videreuddannelse (KBU, I, A/P og H-læger) samt undervisningsopgaver både monofagligt og tværfagligt

Kom gerne på besøg. Du er også meget velkommen til at komme på et uforpligtende besøg, eller du kan ringe og høre nærmere hos chefsygeplejerske Mia Hesselberg 5151 2314 eller oversygeplejerske Lone Bjørg 2497 6366.

Psykiatrisk Center Syd indhenter børneattest og offentlig straffeattest i forbindelse med ansættelser.

Ansættelsesvilkår og yderligere oplysninger

Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst for overlæger, forhåndsaftaler og mulighed for forhandling af individuelle tillæg ift. personlige og faglige kvalifikationer. Der er som udgangspunkt tilknyttet vagtforpligtelse til stillingen.

Din ansøgning skal indeholde beskrivelse af kvalifikationer og kompetencer indenfor de syv lægeroller.

Ved ansættelse som overlæge forventes minimum fem års forudgående ansættelse som speciallæge i psykiatri. Dispensation fra 5 års kravet kan i særlige tilfælde gives af Psykiatriledelsen efter ansøgning.

Ansøgningsfrist: Ansøgning skal være modtaget senest 12. juni 2024 – der modtages kun ansøgninger sendt elektronisk via link i opslaget. Samtaler forventes afholdt løbende.

Ansættelsesdato: Snarest muligt

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Lone Hansen
 • Adresse
  Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  034677
 • Quick-nr.
  463235
 • Indrykningsdato
  16-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg
 • Kontaktperson
  Lone Hansen
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  034677
 • Quick-nr.
  463235
 • Indrykningsdato
  16-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  12-06-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.