Region Nordjylland

Gynækologi, Graviditet og Fødsel: Læger

Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Skal du være vores nye føtalmedicinske overlæge

Skal du være vores nye kollega i det gynækologiske-obstetriske team på Aalborg
Universitetshospital? Vi søger en overlæge med tiltrædelse snarest muligt eller den 01.08.2024.

Fakta om Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Vi har et målrettet fokus på faglig udvikling.
Specialet er funktionelt opdelt i 6 områder med hver sin ledende overlæge, der referer
til cheflægen:

1. Reproduktionsgynækologi
2. Obstetrik
3. Uro-gynækologi
4. Gynækologisk onkologi
5. Føtalmedicin
6. Benign gynækologi

Afdelingen har højt specialiserede- og regionsfunktioner indenfor alle seks fagområder
jf. specialeplanen.

Der modtages såvel elektive som akutte patienter til indlæggelse. Gynækologisk
Obstetrisk Afdeling har egen akutfunktion og modtagelse for både gravide og akutte
gynækologiske patienter. Afdelingen er for tiden struktureret i en akut gynækologisk
modtagelse, en akut fødemodtagelse med 4 pladser, fødegangen og råder over
følgende afsnit: 10 gynækologiske senge, 6 svangre senge, 10 stuer til familiebarsel, 5
obstetriske dagafsnitssenge og 16 barselssenge + vugger. 8 senge på Dagkirurgisk
Afsnit. Der pågår pt en organisationsændring af obstetriske senge. Specialets fødegang har 12 fødestuer.

Den lægelige bemanding består af 26 speciallæger herunder cheflægen, 6 ledende
overlæger samt 2 professorer. Afdelingen har derforuden i gennemsnit 20
uddannelsessøgende læger ansat.
I år 2020 havde specialet 5232 gynækologisk-obstetriske heldøgnsindlæggelser og
3446 fødsler. Ambulante undersøgelser udgjorde 63.844 konsultationer inkl.
ultralydsambulatoriet, Inkontinensklinik og Fertilitetsklinik. Den operative kapacitet
udgjorde 9312 indgreb.

Specialet har undervisningsforpligtelse ved den postgraduate lægeuddannelse og
specialistuddannelse i gynækologi og obstetrik samt over for Danmarks
Jordemoderskole, Afdelingen i Aalborg.

Afdelingen er desuden normeret til 2 uddannelsesansvarlige overlæger samt 2 yngre
uddannelseskoordinerende læger (UKYL).

Du kan læse mere om afdelingen på Aalborg Universitetshospital :
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg (rn.dk)

Organisatorisk placering
Overlægen vil  få funktion i føtalmedicinsk afsnit 

Vi tilbyder
Et spændende job på en travl Universitetsafdeling. Du vil blive en del af et flittigt og
dygtigt team i en afdeling, der er i udvikling fagligt såvel som organisatorisk.
Der er fokus på uddannelse, forskning og faglig udvikling, herunder et tæt samarbejde
med Aalborg Universitet samt samarbejdspartnere i både ind- og udland.
Der er særdeles gode muligheder for at deltage i nationale, såvel som internationale
møder, og vi stiller et personligt kursus budget til din rådighed.
I forbindelse med Nyt Aalborg Universitetshospital flytter afdelingen i nye lokaler i 2026.

Vi forventer
Du har en åben og søgende tilgang til, hvad der rører sig indenfor faget og har bred
interesse indenfor såvel gynækologi som obstetrik. Du har en innovativ tilgang til udviklingen af arbejdsgange på hospitalet og til samarbejdet på tværs af faggrupper og internt i teamet. Det faglige arbejde er organiseret således, at det enkelte patientforløb styres og følges af de forskellige faglige teams med forankring hos den samme speciallæge
under hele patientforløbet.
Til gengæld garanterer vi et stærkt engageret hold af læger, sygeplejersker, jordemødre og sekretærer.
Vi har en betydelig klinisk forskningsaktivitet, og deltager i undervisning af medicin-studerende fra Aalborg Universitet som vi naturligt forventer, at du bliver en del af.
Ansøger der ønsker at opstarte et ekspertforløb vil blive fortrukket, lige som dokumenteret forskningsaktivitet vil blive prioriteret.

Kvalifikationskrav
Speciallæge i gynækologi og obstetrik.
Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger
om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller:

- Medicinsk ekspert
- Kommunikator
- Samarbejder
- Professionalisme
- Leder/administrator
- Sundhedsfremme
- Akademiker

Om stillingen
Du vil få daglig funktion inden for det føtalmedicinske område, hvor du skal varetage føtalmedicinske scanninger, herunder ekspertundersøgelser, invasive procedurer samt prænatal rådgivning. Vi bemander dagligt 8 ultralydstuer, der er alle er udstyret med nyeste high-end apparatur, og der vil indgå supervision af afsnittets medarbejdere (både læger og sonografer) efter behov.
I afdelingen prioriteres faglig udvikling og læring højt, så det forventes at du bidrager til undervisning af både øvrige læger og sonografer.

Vores mål er at tilbyde de gravide ultralydsundersøgelser og rådgivning af høj faglig kvalitet og optimale forløb.
Vi har dagligt en føtalmedicinsk konference med deltagelse af læger og sonografer fra regionshospitalerne i regionen, ugentligt en neonatal konference med obstetrikerne og neonatologerne og føtalmedicinsk genetisk konference. Hver anden uge deltager vi også i national fosterhjerte konference og månedlig har vi foster-patologi konferencer.

Afsnittet er dimensioneret til 2-3 overlæger. Derudover vil der være 1-2 afdelingslæge i subspecialiseringsforløb. Der er tilknyttet 13 sonografer.

Stillingen er med vagtforpligtelse med funktion i bagvagtslaget.
Dagtjenesten ligger i føtalmedicinsk afsnit med mulighed for særlige ansvarsområder, fagligt eller organisatorisk efter nærmere aftale ud fra kompetencer og interesser.

Om dig:

Du er den rette kandidat, hvis du
 • Har dansk speciallægeautorisation inden for gynækologi og obstetrik
 • Har subspecialisering inden for føtalmedicin og/eller dokumenteret erfaring heri
 • Er empatisk, engageret og samarbejdsvillig
 • Har gode kommunikative kompetencer – både over for patienter og for sundhedsprofessionelle inden for og uden for huset
 • Har kompetencer til at samarbejde og skabe relationer, og er indstillet på at deltage i udviklingsprojekter og undervisningsaktivitet
Forskningserfaring med interesse for en fortsat forskningsaktivitet og kvalitetssikring, prioriteres.

Ansættelsesform
Overenskomstansættelse i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og
FAS.

For yderligere info

Ole Mathiesen, Cheflæge ph.d.
Tlf. 40 28 51 14 eller 97 66 30 10
eller
Eva Hoseth, ledende overlæge
Føtalmedicin
Tlf 9766 3048
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Hanne Nørgaard
 • Adresse
  Reberbansgade 15, 9000 Aalborg
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  19444
 • Quick-nr.
  463278
 • Indrykningsdato
  16-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  30-05-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Adresse
  Reberbansgade 15, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Hanne Nørgaard
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  19444
 • Quick-nr.
  463278
 • Indrykningsdato
  16-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  30-05-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.