Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 30, 2400 Købehavn NV

Afsnitsledende overlæge med lyst til at gøre en forskel for sårbare unge søges til intensivt ungdomspsykiatrisk afsnit


Er du speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og har du lyst til at blive en del af et center præget af faglig stolthed, lyst til udvikling og forandringer?  

Vil du være en central drivkraft i den fortsatte udvikling af et velfungerende afsnit med dedikerede medarbejdere?

 

B104 er et patient- og familiefokuseret afsnit

Døgnafsnit B104 er et intensivt døgnafsnit, hvor vi behandler unge mellem 13 og 18 år. De unge indlægges typisk til observation, udredning og behandling for f.eks. affektiv sindslidelse, OCD, psykoser, udviklingsforstyrrelser og begyndende personlighedsforstyrrelser.

Vi arbejder med fokus på inddragelse af patient og forældre i behandlingsforløbet og har tæt samarbejde med familien ved ugentlige familiemøder. Vi arbejder i små teams omkring patienten og familien og arbejder fokuseret med recovery og KAT-baseret miljøterapi.

Vi har et dynamisk miljø, hvor vi lægger stor vægt på tværfaglighed, ansvar og respekt. Du vil blive en del af et stærkt team af behandlere bestående af en afdelingslæge, en specialpsykolog og en uddannelseslæge, der arbejder tæt sammen med miljøpersonalet.

Vi har højtspecialiseret funktion for affektive sindslidelser og tilstræber en høj faglighed indenfor især dette område.

Afsnittet arbejder tæt sammen med de andre døgnafsnit på matriklen, men også med afsnittets søsterafsnit i Glostrup

Afsnittet ser ind i en periode med forandringer, hvor du i høj grad kan være med til at sætte dit præg på afsnittet. Medio 2025 skal snittet skifte fysisk placering til Glostrup-matriklen med henblik på at samle de intensive afsnit i bedre fysiske rammer. I de nye omgivelser vil der eksempelvis være en sportshal og træningskøkkener, og der kan derfor i højere grad arbejdes målrettet med ADL-funktioner og recovery.

Du kan læse mere om afsnit B104 her.

 

Mød vores personalegruppe

Du bliver leder for en engageret og social personalegruppe – både erfarne og nyansatte – hvor vi er gode til at støtte hinanden. Afsnittet er velfungerende, og tværfagligheden er i fokus.

Afsnittet består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistent, fysioterapeut, ergoterapeut, pædagoger, socialrådgiver, og skolelærere, og alle arbejder tæt sammen om opgaverne.

Afsnittet er kendt for at have en personalegruppe, som hjælper hinanden men også giver plads til forskelligheder. Der er plads til humor samtidig med, at B104 er et ambitiøst afsnit, som til enhver tid forsøger at løfte opgaven bedst muligt og altid til gavn for patienten og familierne. 

 

Jobbet

I tæt samarbejde med oversygeplejersken sikrer og bidrager du til det velfungerende afsnit med fokus på høj faglighed og medarbejdertrivsel. Du er med til at skabe rammer og mulighed for videreuddannelse af medarbejdere og et godt arbejdsmiljø.

Du er interesseret i at lede mennesker og får det bedste frem i dine medarbejdere uanset faggruppe.

I har som ledelsespar ansvar for afsnittes drift, økonomi og det faglige indhold. I henhold til politiske og lokale aftaler og rammer, bidrager du til det patientsikre forløb på et fagligt højt niveau samt sikrer, at afsnittet lever op til krav om kvalitet, tilgængelighed og leveringsfrister.

Du vil blive en del af en faglig kompetent, dynamisk og nytænkende ledergruppe, som er koblet op på døgnenheden i BUC. Din nærmeste ledergruppe, ud over oversygeplejersken, vil dække over lederpar fra de øvrige døgnafsnit samt løbende ledersparring med afdelingsledelsen.

Du vil referere direkte til cheflægen for afdeling døgn og bliver støttet i rollen som afsnitsledende overlæge afhængigt af dit ønske og behov.

 

Vores forventninger  

Du har erfaring som speciallæge, gerne i børne- og ungdomspsykiatri, har ledererfaring og gerne en lederuddannelse.

Derudover ønsker vi, at du:

 • har et stort fagligt engagement og lyst til at arbejde med løbende udvikling.
 • har erfaring med eller interesse for at fordybe dig i det affektive område.
 • kan motivere andre og har en anerkendende og engageret lederstil.  
 • har lyst til at lede personale i forskellige faggrupper sammen med oversygeplejersken.  
 • besidder gode samarbejdsevner og udviser fleksibilitet i opgaveløsningen.
 • har interesse for videreudviklingen af en tidssvarende børne- og ungdomspsykiatri.


Som universitetshospital har vi en forpligtelse til at uddanne medicinstuderende. Vi har desuden en forpligtelse til at uddanne de yngre læger for at sikre den lægefaglige videreuddannelse. Dermed har vi en forventning om, at du sikrer løbende supervision og bedside-undervisning af de yngre læger.

 

Løn og vilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling og til besættelse hurtigst muligt eller efter aftale.

Der er p.t. etableret ”frivillig” bagvagtsordning bestående af speciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for, at en del af centrets speciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen.

Du ansættes i henhold til overenskomst for overlæger, herunder overenskomstens bestemmelser om arbejdstid. Som speciallæge ansættes du med vagtforpligtigelse.

I henhold til lovkrav skal du ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevise ren børneattest. Center for HR indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra dig, når de udfærdiger ansættelsesbrev.

 

Vil du vide mere?

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte cheflæge Marie Louise Max Andersen på 20 28 25 43 eller marie.louise.charlotte.max.andersen@regionh.dk.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på ”Job i Psykiatrien”.

 

Søg stillingen

Send din ansøgning, cv, uddannelsesbevis og speciallægeanerkendelse via linket.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Ansøgningsfrist d. 30. maj 2024

Vi forventer at holde samtaler i uge 23.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center  

​Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser, der kræver en tværfaglig indsats i hospitalsregi. Centeret har to kliniske afdelinger Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen, samt en stor forskningsenhed.

Herudover har centeret en række støttefunktioner, herunder en administration og en kvalitets- og forbedringsenhed. Samlet er vi næsten 900 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de næsten 15.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret (2023-tal). Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Kontaktperson
  Marie Louise C Max Andersen
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 30, 2400 Købehavn NV
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  256361
 • Quick-nr.
  463288
 • Indrykningsdato
  16-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  30-05-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 30, 2400 Købehavn NV
 • Kontaktperson
  Marie Louise C Max Andersen
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  256361
 • Quick-nr.
  463288
 • Indrykningsdato
  16-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  30-05-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.