Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Bioanalytikere til Rigshospitalets Afdeling for Patologi

Vi har ledige stillinger, og vi vil derfor glæde os til at tage imod nye gode kolleger. Stillingerne er på fuld tid, men hvis du er den rette kandidat og ønsker deltid, kan vi også imødekomme dette.

Vi har stort fokus på trivsel og arbejder med fleksible muligheder for at tilrettelægge arbejdet, så mulighederne kan støtte godt op om ”det hele liv”. Efter endt oplæring i udvalgte funktioner, kan man ønske at placere sine planlagte arbejdstimer som følgende:

 • Alle hverdage mellem kl. 6 og 22
 • Alle lørdage mellem kl. 6 og 18
 • Man skal byde ind på en ugentlig dag, hvor arbejdet slutter kl. 18.
 • Man kan ikke placere planlagte arbejdstimer på søgn-helligdage.

For at understøtte et bæredygtigt liv tilbyder vi pausegymnastik samt mulighed for massage og meditation i en pause.

Lidt om afdelingen

Rigshospitalets Afdeling for Patologi er Danmarks største af sin slags. Vi har sjældne diagnostiske opgaver fra hele Danmark og derfor kan vi tilbyde laboratorieopgaver på et unikt patientmateriale. Alle vores laboratorieteams har egen nærmeste personaleleder, med stort kendskab til teamets analysefunktioner.

Laboratoriet/kollegerne har de seneste år modtaget en række faglige priser for både postere og orale indlæg. Hertil har Arbejdslyst Alliancen og dbio begge tildelt årets arbejdsmiljøpris for vores arbejde med trivselskonceptet Trivsels Tænke Tanken i 2022. Det hele kan du læse mere om på vores LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/company/afdeling-for-patologi/?viewAsMember=true Her kan du få en fornemmelse af vores kultur.

Udvikling

Vi har stort fokus på strategisk postgraduat uddannelse. Vi holder ugentlige teoriundervisninger som man deltager i på skift og vi holder månedlige case-undervisninger med fremlæggelse af spændende patientcases for alle. Hertil er der mulighed for at forske i bioanalytikerfaget. Vi har således nedskrevne strategier for både den postgraduate uddannelse og for forskning i vores eget fag. Det er også muligt at deltage i kursusaktivitet mm.

De aktuelle stillinger vil vi forsøge at placere i de teams, hvor der er det bedste match mellem ansøgers ønsker og kompetencer i kombination med vores driftsbehov.

Vi ønsker os kolleger, der interesserer sig og måske endda har passion for patologi og som vil bidrage til, at vi kan levere analyser og diagnoser af høj faglig kvalitet hver eneste dag. Det betyder at du skal kunne se dig selv i disse statements:

 • Du har interesse eller erfaring inden for patologispecialet
 • Du er ansvarsbevidst med fokus på høj faglig kvalitet
 • Du har gode samarbejdsevner
 • Du kan arbejde selvstændigt (efter oplæring)
 • Du værdsætter og bidrager til et godt arbejdsmiljø og det gode kollegaskab
 • Du har et godt ”drive” og et stort gå-på mod
 • Du besidder humoristisk sans selvom der er travlt

Opgaverne favner bredt, med mulighed for at arbejde med nogle af følgende opgaver:

 • Modtagelse og visitering af prøver
 • Kompleks udskæring
 • Frysediagnostiske opgaver
 • Cytologiske laboratorieprocedurer
 • Mikrotomi
 • Fremstilling af IHC-analyser (Platforme: Omnis, Ventana og Autostainer og Q-stain)
 • Automatisk mikrotomi på AS410M
 • Scanning af præparater og forberedelse til digitalisering
 • Histokemiske specialanalyser
 • Transplantationsprøver
 • Molekylære analyser

Praktisk indsigt i og erfaring med nogle af hovedopgaverne i laboratoriet er velkomment, men ikke et krav, hvis du er den rigtige kandidat. Den bedste opgavesammensætning afhænger af dine kompetencer og vores driftsbehov. Vi arbejder med strukturerede oplæringsplaner og vil selvfølgelig sikre en grundig oplæring.

Om Afdeling for Patologi
Afdelingen er en del af Rigshospitalets Diagnostiske Center og yder højt specialiseret diagnostik for Rigshospitalets afdelinger, Bispebjerg Hospital og Bornholm. Desuden modtages prøver fra praksissektoren samt fra Færøerne, Grønland og Sydsverige.

Afdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af en chefbioanalytiker og en cheflæge. Vi er mere end 200 ansatte og hertil mange tilknyttede forskere. I driften er der 115 bioanalytikere og laboranter fordelt i fem laboratorieteams. Derudover er der i afdelingen: 60 læger, 8 ansatte i sekretariatet, 2 obduktionsteknikere, 1 kemiker samt 5 molekylærbiologer. Hertil flere fuldtidsansatte forskere.

Afdelingen er beliggende på 2 matrikler. Det diagnostiske arbejde foregår i Teilumbygningen på Rigshospitalet, mens vores eksperimentelle forskningsenhed, Bartholin Instituttet, er beliggende på Biocenteret. De ledige stillinger er i Teilumbygningen.

Vores målsætning er at yde suveræn analyse og diagnostik hver dag.

Alle faggrupper arbejder således for, i fællesskab, at give patienterne den bedst mulige diagnostik, og vi lægger stor vægt på det gode samarbejde med høj grad af service og kvalitet inden for vores 3 kerneydelser: Diagnostik, forskning og uddannelse.

Afdelingen deltager i prægraduat uddannelse af alle relevante faggrupper. I relation til bioanalytikeruddannelsen modtager afdelingen ofte op til 15 studerende ad gangen, som deltager under supervision i de praktiske laboratorieopgaver i alle afdelingens teams, når de ikke modtager undervisning. Alle laboratorieteams har en uddannet klinisk vejleder tilknyttet.

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for bioanalytikere på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytiker, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

 • Biopsiteamet: Overbioanalytiker Tina Valsøe Hyldebrandt

tina.valsoee.hyldebrandt@regionh.dk eller på telefon 21761232

 • IHC+teamet: Overbioanalytiker Sanni Pedersen

sanni.pedersen@regionh.dk eller på telefon 24639197

Ansøgningsfristen er 10. juni 2024.

Ansøgningen skal vedlægges CV, autorisationsbevis samt andre relevante oplysninger.

Der afholdes løbende samtaler medens opslaget er aktivt.

Om Diagnostisk Center

Rigshospitalet har ca. 12.000 medarbejdere. Afdeling for Patologi er placeret i Diagnostisk Center, der er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1600 medarbejdere. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Sanni Pedersen
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  256372
 • Quick-nr.
  463311
 • Indrykningsdato
  17-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  10-06-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Sanni Pedersen
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2024
 • Regionens jobnr.
  256372
 • Quick-nr.
  463311
 • Indrykningsdato
  17-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  10-06-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.