Region Nordjylland

IT, Telecare Nord

Hadsundvej 190, 9000 Aalborg

IT-konsulent med gode kommunikationsevner og lyst til at arbejde med at bringe sundhedsvæsenet tæt på borgeren

Vil du være med til at udvikle og sikre telemedicinske løsninger til borgerne i Nordjylland, så har du nu chancen. Du har muligheden for at blive en del af et dygtigt team, som har ansvaret for at understøtte det nordjyske samarbejde om telemedicin. Vi søger en kollega med de rette kompetencer til en fast stilling med ansvar for it-aktiviteterne i og omkring de telemedicinske tilbud til borgerne i Nordjylland.

Forebyggelse, behandling og genoptræning skal i langt højere grad ske tæt på borgeren og i borgerens eget hjem med brugen af telemedicin og telesundhedsløsninger. De nordjyske kommuner, Region Nordjylland med regionens hospitaler og de praktiserende læger har taget de næste skridt i et allerede velfungerende samarbejde om digital understøttelse af sundhed tæt på borgerne med etablering af Det Nordjyske eSundhedsvæsen. Netop det tværsektorielle samarbejde udgør kernen i de opgaver, som det fælles sekretariat, du bliver en del af, har ansvaret for.

Hovedopgaverne for sekretariatet er blandet andet at understøtte og udvikle de eksisterende telemedicinske tilbud til borgere med bl.a. KOL og hjertesvigt i Nordjylland og sikre implementering af telemedicinsk sårvurdering. Derudover er sekretariatet ansvarlig for udviklings- og forskningsprojekter indenfor området og for at sikre forankringen og udviklingen af Det nordjyske eSundhedsvæsen i tæt samarbejde med et fælles tværsektorielt forretningsudvalg.

Opgaverne er med garanti spændende, komplekse og indimellem uforudsigelige.

Sekretariatet er i tæt samarbejde med de øvrige landsdele om udviklingen og implementeringen af det telemedicinske område. Vi er i gang med en transition til den nationale løsning, Telma, og borgere med KOL er allerede flyttet over på denne. Her samarbejdes der også tæt med de kollegaer, som i kontoret har ansvar for forvaltningen af Telma. I den næste fase skal borgere med hjertesvigt flyttes den til nye løsning. Dit ansvar er at styre og koordinere overgangen fra den nuværende telemedicinske løsning til Telma, og desuden sikre samarbejdet omkring de fælles nordjyske aftaler om telemedicinske serviceydelser med eksterne leverandører, og samarbejde med regionens og kommunernes fælles supportfunktion og drift, samt systemforvaltningen for den nationale telemedicinske infrastruktur (FUT) i Region Midtjylland.

Udover at koordinere planlægning og gennemførsel af overgangen til den nye løsning skal du holde bolden på en række af vores løbende IT-aktiviteter, herunder sikre IT-delen i drift, gennemføre mindre afprøvninger og forskningsprojekter. Du vil have indflydelse på krav til hardware i den telemedicinske løsning, hvordan enhederne håndteres (asset management) og opsætning af Mobile Device Management-setup (MDM-setup).

For at løse den opgave skal du have solid IT-indsigt og forståelse og kunne anlægge et helhedsperspektiv på, hvad der skal til for at levere telemedicinske løsninger til borgerne. Det er en selvfølge, at du kan arbejde systematisk med mange samtidige og med garanti komplekse opgaver. Udover din tekniske indsigt skal du besidde forståelse og indsigt i de sundhedsfagliges hverdag og være i stand til at sikre, at de tekniske løsninger imødekommer både borgernes og de sundhedsfaglige brugeres behov.

Du kommer til at varetage forskelligartede opgaver, og du skal kunne skifte mellem strategi og planlægning til håndtering af detaljer og praktiske opgaver. Ofte vil du også indtage en mødeledende rolle i arbejdsgrupper eller implementeringsgrupper på tværs af sektorer, samt være deltagende i nationale fora. Du får en bred kontaktflade til samarbejdspartnere på alle niveauer, fagligt og organisatorisk. Du skal kunne holde flere bolde i luften, navigere og koordinere i det tværsektorielle felt og indgå i en opgave, der har masser af politisk bevågenhed, og hvor du får energi af at være til stede.

I det daglige samarbejde i teamet vil du få en rolle i at styre stand-up-møder og opfølgning på teamets Jira-board. Det er ikke et krav, at du fx er scrum master, men det er en fordel, at du har kendskab til agile processer.

Vi lægger vægt på at du:
 • Har stærk IT-indsigt og kompetencer og kan gennemskue komplekse infrastruktursammenhænge
 • Gerne har erfaring med telemedicin og telesundhed
 • Har styr på projektledelsesværktøjerne og kan bruge dem
 • Indsigt i brugernes behov, og har fokus på brugerinddragelse
 • Har erfaring med leverandørsamarbejde og kontraktstyring
 • Har interesse for og erfaring med sundhedsvæsenet i bred forstand
 • Kan samarbejde på alle niveauer og på tværs af IT og sundhedsfagene
 • Har en god forståelse for implementeringsprocesser på tværs af organisationer
 • Kan kommunikere klart og tydeligt og formidle i større møder og forsamlinger
 • Har en relevant uddannelse som fx sundhedsteknolog eller Klinisk Videnskab og Teknologi

Vi forventer, at du er selvstændig og initiativrig og kan føre opgaverne til dørs og at du har flair for at håndtere den uformelle og den formelle relation.

Vi tilbyder:
 • En mulighed for at du kan sætte dine kompetencer i spil i en ramme, som byder på masser af unikke udfordringer
 • At blive en del af et kontor, hvor teamsamarbejdet er i fokus, hvor alle løfter sammen og hvor kerneopgaven er klar; at levere telemedicin til borgerne i Nordjylland, som understøtter borgernes tryghed og mulighed for at mestre egen sygdom
 • En uformel omgangstone med plads til sparring med kolleger, der støtter nye ideer og visioner. Vi arbejder agilt, og arbejder på at blive endnu bedre til det.
 • Et team med forskellige baggrunde og kompetencer, som vi er gode til at bringe i spil.

Du bliver ansat i det fælles telemedicinske sekretariat, TeleCare Nord, som hører til i kontoret National og Tværsektoriel IT. Sekretariatet er en del af et større teamfællesskab indenfor telesundhed, som arbejder på tværs af tværsektorielle, regionale og nationale opgaveporteføljer. Du vil med garanti komme til at arbejde på tværs af dette fællesskab og i forskellige samarbejdskonstellationer, alt efter hvor dine kompetencer og erfaring bedst kommer i spil.

 Vi er fysisk placeret i Regionshuset i Aalborg. Ansættelse snarest muligt. Stillingen er en fastansættelse.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vicekontorchef Ria Høegh Kaffka på telefon 21 48 50 08 eller mail ria.h@rn.dk.  Alle henvendelser behandles fortroligt.

Ansøgningsfrist er d. 20. juni.
Samtaler forventes afholdt d. 24. juni og evt. d. 25. juni.

For at komme i betragtning til stillingen, skal du søge jobbet ved at klikke på SØG JOB. Kun ansøgninger som er sendt via vores hjemmeside tages i betragtning.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshuset
 • Kontaktperson
  Ria Høgh Kaffka
 • Adresse
  Hadsundvej 190, 9000 Aalborg
 • Stillingstyper
  Lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  19556
 • Quick-nr.
  463692
 • Indrykningsdato
  28-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  20-06-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshuset
 • Adresse
  Hadsundvej 190, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Ria Høgh Kaffka
 • Stillingstyper
  Lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  19556
 • Quick-nr.
  463692
 • Indrykningsdato
  28-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  20-06-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.