Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

To speciallæger i kardiologi til Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt

Vi søger to speciallæger i kardiologi ved Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt med hovedfunktion på Kolding eller Vejle Sygehus pr. 1. september 2024 eller efter aftale.

Afdelingen

Kardiologien i Sygehus Lillebælt er samlet i én organisatorisk enhed med fælles ledelse og kardiologiske funktioner på Akutsygehuset i Kolding og Specialsygehuset i Vejle. Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt har 220 medarbejdere og heraf 25 speciallæger, hvoraf de 12 har hovedfunktion i Kolding. Vi har uddannelseslæger på alle niveauer: prægraduat, KBU, introduktionsstillinger samt HU-forløb, og uddannelse er højt prioriteret og evalueret.

De hjertemedicinske patienter modtages efter optageområde direkte i de kardiologiske sengeafsnit døgnet rundt. Hjertesygdomme har samlet set 51 senge til rådighed med 5.500 indlæggelser og en ambulant aktivitet på 42.000 besøg i 2023.
Der er et tæt samarbejde mellem de to matrikler med fokus på funktionsledelse, faglige og tværfaglige teams på tværs, en fælles møde- og konferencestruktur og flere ugentlige MDT-konferencer med Odense Universitetshospital.

Afdelingens speciallæger dækker sammen de kardiologiske opgaver på hoved- og regionsfunktionsniveau på begge matrikler. Regionsfunktionerne på Vejle-matriklen omfatter koronarangiografi, pacemaker-implantation, hjerte-MR, GUCH samt udredning af arvelige hjertesygdomme i formaliseret samarbejde med Genetisk Afdeling og Odense Universitetshospital. Udredning af operationskrævende hjerteklapsygdomme, diagnostik og behandling af ukompliceret endokarditis og undersøgelse for mistænkt iskæmisk hjertesygdom med hjerte-CT foretages på begge matrikler. Sygehus Lillebælts AK-center er placeret i kardiologien på Kolding Sygehus med satellitfunktion på Vejle Sygehus.

Den nye ledelsesstruktur for overlæger er implementeret med ansættelse af ledende overlæger i afsnitsledelser med oversygeplejerskerne i et ledelsesfælleskab. Afsnitsledelserne indgår sammen med afdelingsledelsen i afdelingens tværfaglige ledergruppe.

Stillingerne

Der søges to engagerede overlæger eller afdelingslæger til at indgå i det kardiologiske speciallægeteam i Sygehus Lillebælt. Speciallægen vil have hovedansættelse på afdelingens afsnit i Kolding eller Vejle efter aftale.

Speciallægen bør have særlig interesse og kompetence inden for et af kardiologiens hovedområder og funktion på området vil blive prioriteret. Oplæring i en af specialfunktionerne er også en mulighed. Såfremt de rette ambitioner og kompetencer for at påtage sig et funktionsledelsesansvar for et af hovedområderne er til stede, vil afdelingen værdsætte og tilgodese kvalificering hen imod dette inden for afdelingens rammer og behov.

Speciallægen forventes derudover at deltage i afdelingens kliniske hovedopgaver såsom stuegang, undervisning og supervision samt at varetage andre organisatoriske opgaver efter behov.

Til stillingen kan efter interesse knyttes en deltids forskningsstilling mhp. udbygning af afdelingens forskningsområde og forskningssamarbejdet på det kardiovaskulære område i Sygehus Lillebælt og med regionale samarbejdspartnere.

Speciallægen indgår i den kardiologiske bagvagt på en af matriklerne. Vagten i Kolding er 11-skiftet, dækkes af speciallæger og HU-læger og består af dagtjeneste med efterfølgende tilkaldevagt uden for tjenestestedet alle ugens dage. Den kardiologiske bagvagt i Vejle er en 12-skiftet tilstedeværelsesvagt, der dækkes af speciallæger og hoveduddannelseslæger i kardiologi. Vagten er 2-delt på hverdage og døgnvagt for overlægerne i weekenden.

Ansøger

 • Bør have særlige kvalifikationer og interesse for et eller flere kliniske subspecialer inden for kardiologien.
 • Må have fagligt engagement og ambition, fleksibilitet og gode samarbejdsevner både internt og eksternt.
 • Bør være bevidst om sin funktion som rollemodel og samarbejdspartner.
 • Skal have respekt for og indblik i alle faggruppers bidrag til den fælles opgaveløsning.
 • Skal være indstillet på at blive en del af den fortsatte udviklingsproces for kardiologien i Sygehus Lillebælt og indgå konstruktivt og visionært i udviklingsarbejdet.
 • Må være indstillet på at sætte patienten først, prioritere det gode patientforløb og være fleksibel i forhold til den kliniske opgave.


Ansøgning og faglig bedømmelse                                     

Ansøgningen bør udformes således, at ansøgers kvalifikationer kan vurderes ift. den opslåede stilling og ansøgers særlige kompetencer og interesseområder. Ansøgningen bør indeholde information om ansøgers kvalifikationer ift. de 7 lægeroller.

Ansøgere til stilling som overlæge i Region Syddanmark skal medsende det udfyldte skema (klik på link) som grundlag for det lægefaglige bedømmelsesudvalg.
Ansøgningen fremsendes elektronisk via Region Syddanmarks elektroniske ansøgningssystem. Se linket i annoncen.

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos afdelingens ledelsessekretær. Funktionsbeskrivelsen forventes tilrettet i forbindelse med ansættelsen iht. eventuelle aftaler om specifikke funktioner knyttet til stillingen.


Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er iht. til den gældende overenskomst i forhold til stillingen (YL eller FAS).

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.


Tidsforløb

Ansøgningsfrist er onsdag d. 19. juni 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 21. og 24. juni men kan afholdes løbende.


Kontaktoplysninger     

Cheflæge Flemming Hald, tlf. 7940 6767
Flemming.Hald@rsyd.dk

Ledende overlæge hjertemedicinsk ambulatorium, Vejle, Vibeke Guldbrand Rasmussen, tlf. 7940 6774
Vibeke.Guldbrand.Rasmussen@rsyd.dk 

Ledende overlæge hjertemedicinsk sengeafsnit, Vejle, Lone Due Vestergaard, tlf. 7940 6915
Lone.Due.Vestergaard@rsyd.dk 

Afdelingsledelsessekretær Kristina Dyrgaard Jensen, tlf. 7940 5495
Kristina.Dyrgaard.Jensen@rsyd.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus & Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
 • Kontaktperson
  Kristina Dyrgaard Jensen
 • Adresse
  Beriderbakken 4, 7100 Vejle
 • Stillingstype
  Afdelingslæge, Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  229168
 • Quick-nr.
  463748
 • Indrykningsdato
  29-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  19-06-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus & Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
 • Adresse
  Beriderbakken 4, 7100 Vejle
 • Kontaktperson
  Kristina Dyrgaard Jensen
 • Stillingstype
  Afdelingslæge & Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  229168
 • Quick-nr.
  463748
 • Indrykningsdato
  29-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  19-06-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.