Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Oversygeplejerske søges til neonatalafsnittet på Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands hospital pr. 1.8.24 eller efter aftale

35 energiske sygeplejersker, der brænder for arbejdet med præmature børn, syge nyfødte og deres familier søger en oversygeplejerske, der vil være vores nærmeste leder.

Vi er fagligt kompetente og meget engagerede sygeplejersker, der har en travl hverdag men alligevel formår at gøre det allerbedste for vores patienter
Vi har et godt arbejdsmiljø og arbejder for en høj trivsel som betyder meget for os.

Vi varetager pleje- og behandlingsopgaver for syge nyfødte og for tidligt fødte børn fra graviditetsuge 28, børn under 1 år med trivselsproblematik samt plejeopgaver for barslende mødre. Behandlingen er familiecentreret og alle mødre og oftest også fædre kan være ved deres nyfødte barn hele døgnet. Alle indsatser foregår i samarbejde med forældrene. Vores mål er altid, at familierne har tillid til vores behandling og pleje og at de går hjem med en oplevelse af tilfredshed og glæde trods en svær start. F.eks. arbejdes der med Zero Separation sammen med fødegangen for at undgå adskillelse af mor og barn og/eller indlæggelse på neonatal afsnittet, hvis muligt.

For at sikre kontinuitet i patientforløbene varetager sygeplejerskerne opfølgende ambulante kontroller i forhold til børn i Tidligt hjemme ophold (THO) samt selvstændige sygeplejeambulatorier.
Afdelingen har et rigtig godt tværfagligt samarbejde alle faggrupper imellem, som ud over plejegruppen og lægerne også indbefatter sekretærer, psykologer, fysioterapeut, diætist og socialrådgiver.
Der er høj grad af samarbejde, fleksibilitet og vidensdeling børne-ungeafdelingens afsnit imellem. Ligeledes et tæt samarbejde med barselsafsnittet, som ligger i forlængelse af neonatalafsnittet.


Oversygeplejersken indgår i tæt samarbejde med den ledende overlæge og de sætter sammen retningen for pleje og behandling i tæt samarbejde med det tilknyttede personale
Oversygeplejersken indgår i ledelsesgruppen på Børne- og ungeafdelingen.

Hospitalet flytter til en ny matrikel i 2026 og i den forbindelse ser vi på afdelingens organisationsstruktur så vi sammen kan forberede os på nye arbejdsgange, nye samarbejdsformer og ikke mindst en kulturændring til at imødegå forandringen. For neonatal afsnittets vedkommende med særligt fokus på udvikling af en tæt organisatorisk og faglig kobling til barselsområdet

Vi forventer at du er med til at videreudvikle afsnittet, så det fremstår som en effektiv og attraktiv arbejdsplads for medarbejderne og et trygt og imødekommende afsnit for børn og forældre. Du skal derfor have en stærk lederprofil og kunne favne en ambitiøs og initiativrig medarbejdergruppe.

Oversygeplejerskens opgaver er bl.a. at

 • I sin ledelsesstil have fokus på synlighed, formidling, dialog og faglighed i løsningen af opgaverne både overfor patienter og personale.
 • Tilrettelægge patientforløbene under hensyntagen til de tilstedeværende ressourcer såvel fagligt, kvalitetsmæssigt som økonomisk
 • Skabe rammerne for et motiverende miljø for udvikling og oplevelse af faglig stolthed og arbejdsglæde hos personalet.
 • Medvirke til fortsat høj personaletrivsel i afsnittet ved hjælp af løbende indsats, monitorering af trivslen samt et højt informationsniveau.
 • Opretholde og udvikle medarbejdernes kompetence
 • Bidrage til kvalitetsudviklingen i opgaverne og være med til at indfri drifts- og servicemål
 • Overholde uddelegeret lønsum
 • Se muligheder frem for begrænsninger.
 • Gå foran som rollemodel
 • Bevare det gode humør – også i pressede perioder

Kvalifikationer

 • Autorisation som sygeplejerske
 • Gerne relevant lederuddannelse
 • Gerne erfaring med ledelse af medarbejdere
 • Specialekendskab en fordel, men ikke et krav
 • Besidde gode samarbejdsevner og fleksibilitet
 • Kan bevare overblikket i travle perioder
 • Forandringsvillig i en dagligdag fyldt med forandring
 • Erfaring med implementering af forbedringer
 • Humor
 • Tydelig og åben ledelsesstil
 • Besidder gode empatiske og konfliktløsende evner

                  

Ansøgningsfrist 21.06.24

Ansættelsessamtaler vil foregå d. 26.06.24 kl 10-14

Stillingsbeskrivelse og andet materiale kan rekvireres hos Dorthe Vestergaard

Du kan evt. også kontakte ledende overlæge Mia Bjerager eller chefsygeplejerske Annelise Bertelsenfor en uformel samtale

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Kontaktperson
  Annelise Lisbeth Bertelsen
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  256630
 • Quick-nr.
  463869
 • Indrykningsdato
  31-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  21-06-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Kontaktperson
  Annelise Lisbeth Bertelsen
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  256630
 • Quick-nr.
  463869
 • Indrykningsdato
  31-05-2024
 • Ansøgningsfrist
  21-06-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.