Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dagafsnit for børn og unge med spiseforstyrrelser søger engageret miljøterapeutisk personale, der vil være med til at videreudvikle vores afsnit


Ønsker du at være med på vores udviklingsrejse? Brænder dit hjerte for at hjælpe familier i krise? Og leder du efter et fagligt udfordrende og spændende speciale, med høj faglighed og nærværende kollegaer, så læs med her.

Dagafsnit for børn og unge med spiseforstyrrelser er en del af et højt specialiseret afsnit B102, bestående af et døgnafsnit og et dagafsnit, som hver dag arbejder for at gøre en forskel for børn og unge med spiseforstyrrelser. B102 er en del af en ”spisesøjle” som også rummer et ambulatorie. Vi arbejder tæt sammen med både ambulatoriet, men især døgnafsnittet, da vi deler bygning og organisatorisk er ét samlet afsnit under én ledelse.

Vi står foran en spændende udviklingsfase af vores dagafsnit, og vi leder derfor efter engagerede og dygtigt personale, der ønsker at være med til at præge vores behandlingstilbud til børn og unge med spiseforstyrrelser.


B102 Dagafsnit for børn og unge med spiseforstyrrelser

Vi er på en rejse for at videreudvikle og forny vores dagafsnit. Som en del af denne proces og som ansat på B102, vil du indgå i et team bestående af læge, psykolog, socialrådgiver, ernæringsteknolog og miljøterapeutisk personale.

Sammen arbejder vi med at sikre den faglige kvalitet af udredning og behandling hos børn og unge med spiseforstyrrelser. Derudover har vi et tæt samarbejde med skolelærere, fysioterapeuter og andre faggrupper.

Dagafsnittet er et lille tværfagligt afsnit med ca. 10 medarbejdere. Afsnittet har plads til 10 børn og unge i alderen 10-17 år med spiseforstyrrelser, primært anoreksi. Patientforløbene er komplekse, idet patienterne udover deres svære spiseforstyrrelse, typisk er præget af et bredt spektrum af psykiatrisk komorbiditet samt sociale belastninger.

Vores behandling er centreret omkring måltidsstøtte og miljøterapeutiske indsatser. Familiebehandlingen indeholder ugentlige familiesamtaler, kostsamtaler, ungegrupper, forældregrupper og DAT færdighedstræning. Vi har en stærk miljøterapeutisk ramme med beroligende aktiviteter for patienten såsom kreative aktiviteter, musik og lignende. 

 

 

”På dagafsnittet prioriterer vi et tæt og stærkt kollegialt fællesskab, hvor tværfaglighed vægtes højt. Det er et meningsfuldt arbejde, hvor du gør en forskel for børn/unge og familier.”

- Specialpsykolog

 

 

Hvad tilbyder vi dig?

Vi er en meget engageret og nærværende personalegruppe, som ser hinandens ressourcer og sætter dem i spil samt støtter hinanden. Du har altid kollegaer at læne dig op ad, og vi samarbejder tværfagligt med stor respekt for hinandens faglige kunnen. Vi har en god og anerkendende tone overfor hinanden og familierne, og vi har fokus på arbejdsmiljøet i afsnittet.

Vi er klar til at give dig en grundig introduktion og oplæring i specialet. Du vil blandt andet få en mentorordning, når du starter. Hertil tilbyder vi dig:

 • Et individuelt tilpasset introduktions- og oplæringsprogram i både dag- og døgnafsnittet.
 • En unik mulighed for at være med til at forme og videreudvikle dagafsnittet.
 • Et trygt og godt arbejdsmiljø med høj faglighed.
 • En stabil, engageret og synlig ledelse.
 • Tværfaglig undervisning og supervision, månedligt personalemøde og sagssupervision samt to årlige temadage.
 • Kursus og grundig oplæring i kognitiv adfærdsterapi.
 • Kursus i deeskalering – herunder psykofysisk træning samt jævnlig vedligeholdelsestræning.


Gennem en række initiativer lægger vi vægt på at sikre kontinuerlig faglig udvikling, både af den enkelte og af den samlede personalegruppe.

 

 

”Som miljøpersonale prioriterer og skaber vi tiden til de spontane samtaler med både forældre og børn/unge. Disse skabes ved, at vi er forstående overfor hinanden og fleksible i forhold til prioritering af arbejdsopgaver.”

-  Miljøterapeut

 

 

Hvad forventer vi af dig?

Du er uddannet pædagog, sygeplejerske eller anden relevant faggruppe, med børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring eller har lysten og viljen til at arbejde med specialet.

Vi lægger stor vægt på faglige og personlige kompetencer og forventer, at du som vores kommende kollega har erfaring med og ressourcer til at kunne rumme de store faglige som personlige udfordringer i arbejdet med psykisk syge patienter og familier i krise.

Derudover forventer vi, at du:

 • Er fagligt velfunderet og bidrager til afsnittet med din viden og faglighed.
 • Er nysgerrig og tager aktivt ansvar samt bidrager til et godt og trygt arbejdsmiljø.
 • Arbejder fokuseret i forhold til afsnittets opgaver og mål.
 • Har overblik i pressede situationer samt viljen og evnen til at løfte i flok.
 • Er stabil og parat til at arbejde selvstændigt i et omskifteligt miljø.
 • Hviler godt i dig selv med en empatisk fremtoning
 • Du er god til at skabe relationer og til at kommunikere


Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med arbejdet med spiseforstyrrelser.


Ansættelsesforhold

Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen.

Vi ønsker at du starter pr. 1. august 2024 eller efter aftale.

Dagafsnittet har åbent i dagtimerne mandag-fredag. Din arbejdstid vil derfor primært ligge inden for dette tidsrum. Du skal forvente en arbejdsdag ugentligt til kl. 18:00 samt vagter i døgnafsnittet hver 6. weekend, samt eventuelt ved helligdage og i ferieperioder.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Du er under ansættelsen omfattet af den til enhver tid gældende arbejdstidsaftale indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og din faglige organisation.  

Regionen er et døgndækket område, og du vil efter konkret behov kunne blive planlagt med vagter uden for dagafsnittets åbningstider i overensstemmelse med reglerne i den gældende arbejdstidsaftale.

I henhold til lovkrav skal der, ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, forevises en børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.


Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Gunilla Puk Hjarding på enten gunilla.puk.hjarding@regionh.dk  eller på telefon 91 16 60 72. Eller specialpsykolog Sophie de la Motte på enten sophie.cathrine.vejby.de.la.motte@regionh.dk eller på telefon 38641238.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien".
 

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis via linket senest den 10. juli 2024.

Vi forventer at indkalde til og at afholde samtaler løbende med start i uge 25.


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center  

​Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser, der kræver en tværfaglig indsats i hospitalsregi. Centeret har to kliniske afdelinger Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen, samt en stor forskningsenhed.

Herudover har centeret en række støttefunktioner, herunder en administration og en kvalitets- og forbedringsenhed. Samlet er vi næsten 900 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de næsten 15.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret (2023-tal). Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside 
www.buc-regionh.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Kontaktperson
  Gunilla Hjarding
 • Adresse
  Kristineberg 3, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedsassistent
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  256776
 • Quick-nr.
  464197
 • Indrykningsdato
  07-06-2024
 • Ansøgningsfrist
  10-07-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Adresse
  Kristineberg 3, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Gunilla Hjarding
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedsassistent
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2024
 • Regionens jobnr.
  256776
 • Quick-nr.
  464197
 • Indrykningsdato
  07-06-2024
 • Ansøgningsfrist
  10-07-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.