Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 73, opgang 7, etage 4, 2730 Herlev

Bioanalytikere til en stor klinisk biokemisk afdeling i et meget dynamisk team

Bioanalytiker til Klinisk Biokemisk afdeling til Herlev- og Gentofte Hospital

 • Du er:
 • bioanalytiker- erfaren eller nyuddannet.

Kunne du tænke dig at arbejde på en afdeling hvor du får mulighed for at arbejde selvstændigt i et energisk miljø som også hele tiden udvikler sig. Kunne du tænke dig at være med til at give den bedste service til de kliniske afdelinger og patienterne. Er du måske ny i faget, men er motiveret for at tilegne dig nye kompetencer og få ansvar eller ønsker du at specialisere dig i nogle faglige områder med mulighed for superbrugerfunktion i vores fuldautomatiske analyselaboratorium.

Så har vi brug for dig til at hjælpe os. Vi ansætter i stillinger som vagtgående for at sikre vores laboratoriearbejde/analyseproduktion døgnet rundt og du vil blive en del af et meget dynamisk team.

Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital (Herlev matriklen) søger nye kolleger til faste stillinger i vagtordning med 3 holdsskift. Vi kan også tilbyde faste aftenvagter, hvis det ønskes.

Om Klinisk Biokemisk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital er et af Danmarks største akuthospitaler. Klinisk Biokemisk afdeling leverer laboratoriediagnostik til hospitalet samt til praktiserende læger og speciallæger i hospitalets optageområde. Årligt varetages ca. 300.000 ambulante besøg i 3 prøvetagningsambulatorier, foretages ca. 70.000 EKG-optagelser samt leveres ca. 15 mio. analysesvar på mere end 300 forskellige komponenter. Klinisk Biokemisk afdeling har regionsfunktion for autoimmunanalyser og tilbyder udvalgte analyser til hele landet bl.a. gendiagnostiske analyser. Laboratoriet er automatiseret og analysearbejdet udføres hvor muligt på store, automatiserede laboratorieløsninger. Laboratoriet leverer 90% af alle standardanalysesvar indenfor 60 minutter efter modtagelse af prøver fra indlagte el. ambulante hospitalspatienter. Afdelingsledelsen, ledelsesteam, analysesektions-ansvarlige læger og overbioanalytikere samt stabsfunktionerne er fælles for de to matrikler. De største medarbejdergrupper udgøres af bioanalytikere og prøvetagere.

Herlev matriklen har ca. 90 fuldtidsstillinger og Gentofte matriklen ca. 60 fuldtidsstillinger.  

På Herlev og Gentofte Hospital har vi en ambition: GODT BEHANDLET. Det betyder at:

 • Patienter bliver fagligt godt behandlet
 • Patienter og pårørende bliver set, hørt og inddraget, så de også føler sig godt behandlet
 • Personalet bliver godt behandlet i deres arbejde
 • Afdelingen fokuserer på kvalitet og kompetenceudvikling og er akkrediteret efter, ISO15189 og ISO22870. Optimeringer af arbejdsgange er en løbende proces til gavn for patientens behandlingsforløb og personalets arbejdsgange. Der er i afdelingen jævnligt bioanalytikerstuderende, som indgår i arbejdet med støtte fra det faste personale.
  Som nyansat kan du forvente at vi tilbyder
 • En grundig teoretisk oplæring ved vores undervisere og praktisk oplæring under supervision af en kollega i alle afdelingens funktioner
 • En afdeling med stort fokus på kvalitet, hvorfor du også vil modtage undervisning i vores kvalitetsstyringssystem og kontrolregler
 • En medarbejdergruppe med godt sammenhold og stor dedikation og engagement til arbejdet
 • Et højt informationsniveau og medarbejderindflydelse
  Af dig forventer vi, at
 • Du er uddannet bioanalytiker, kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner – kun autoriserede bioanalytikere vil komme i betragtning
 • Set i lyset af hospitalets ambition GODT BEHANDLET, ser du patientkontakten ved blodprøvetagning og EKG-optagelser som en naturlig del af bioanalytikerfunktionen både i ambulatoriet og på sengeafsnittene.
 • Kan gennemføre et oplærings- og kompetenceprogram indeholdende brug af afdelingens apparatur-vejledninger, laboratorie-it-system og kvalitetsstyrings-system.
 • Er kvalitetsbevidst og kan arbejde efter fastsatte retningslinjer – som du meget gerne må udfordre da vi er lydhør overfor nye forslag til arbejdsgange.
 • Vil indgå i 3-skifte vagtordning


Vi ser gerne
(Men er ikke et krav) at du har kendskab til og erfaring med et eller flere af følgende analyseudstyr og funktioner:

 • Blodprøvetagning (herunder også Børneprøvetagning)
 • EKG-optagelse
 • Kemi og Immunkemiske analyser på Atellica Solution
 • Hæmatologiske analyser på Advia 2120i
 • Koagulationsanalyser på CS-5100
 • Manuel differential tælling
 • POCT-udstyr, ABL, Clinitec, CoaguChek og Glucose ACI2.
  Hospitalet er et universitetshospital med mange forskningsprojekter. Det betyder også, at afdelingen modtager og behandler forskningsprøver på alle tidspunkter af døgnet.
   
  Hospitalet har rygeforbud.
  Ansættelsesvilkår
  Stillingerne er på 37 timer pr. uge og til besættelse snarest.
  Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytikere og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
  Vi tilstræber ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap, seksuel orientering og religion mm. Krænkende adfærd accepteres ikke på vores arbejdsplads.
  Ansøgningsprocedure
  Vil du vide mere om stillingerne eller information om afdelingen og hospitalet kan du finde oplysninger på 
  https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/Sider/default.aspx eller ringe til chefbioanalytiker Kristina Rasmussen tlf.51275039. Her kan du også rekvirere en funktionsbeskrivelse.
   
  Ansøgningsfristen er den 1.august 2024 kl.12.00. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.
  Ansøgningen skal indeholde følgende:
 1. Motiveret ansøgningsbrev på 1-2 sider – skriv hvorfor du er interesseret i netop dette job og hvad du kan tilbyde vores afdeling
 2. Curriculum vitae – indeholdende det du har foretaget dig indtil videre i livet med tidsperioder for forskellige uddannelseselementer og ansættelser
 3. Information om bioanalytikeruddannelsen og udskrift af karakterer
 4. Information om gymnasie/HF studieretning og udskrift af karakterer
 5. Kopi af folkeskole eksamen med karakterer

Vi ønsker at ansætte de dygtigste medarbejdere, medarbejdere som deler vores ambition om at Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital skal være blandt de bedste af sin slags. Ansøgningen sendes online via linket herunder.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev Hospital
 • Kontaktperson
  Kristina Rasmussen
  Kristina.Rasmussen@regionh.dk
 • Adresse
  Borgmester Ib Juuls Vej 73, opgang 7, etage 4, 2730 Herlev
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  256841
 • Quick-nr.
  464353
 • Indrykningsdato
  12-06-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev Hospital
 • Adresse
  Borgmester Ib Juuls Vej 73, opgang 7, etage 4, 2730 Herlev
 • Kontaktperson
  Kristina Rasmussen
  Kristina.Rasmussen@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  256841
 • Quick-nr.
  464353
 • Indrykningsdato
  12-06-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Bioanalytikere til en stor klinisk biokemisk afdeling i et meget dynamisk team"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.