Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Speciallæge til NSR Anæstesiologisk Afdeling, Næstved Sygehus

Har du stor interesse for området perioperativ medicin? Og ønsker du kontinuerligt at arbejde med optimeringen af elektive patientforløb og forskning? Så vurderer vi, at du kunne have den helt rette profil til at søge stillingen som speciallæge ved NSR Anæstesiologisk Afdeling, Næstved. Stilling er til besættelse 01.10.2024 eller snarest derefter.

 

Vi søger en bredt uddannet og klinisk erfaren anæstesiolog, som vil være med til at videreudvikle afdelingen i forhold til fleksible og individuelt tilpassede patientforløb. Du forventes aktivt at bidrage til afdelingen med dine kompetencer, og evnen til engagement er en vigtig kvalifikation i afdelingen. Vores værdigrundlag er, at vi arbejder for at skabe respektfulde relationer i mødet med patienten og mellem medarbejdere, hvor ordentlighed og tillid er en forudsætning – og så skal det også være sjovt at gå på arbejde.

 

NSR Anæstesiologisk Afdeling er en velfungerende afdeling med 11 afsnit i alt på Næstved og Slagelse sygehuse. Den opslåede stilling er tilknyttet Næstved Sygehus, hvor vi helt overvejende varetager elektive patientforløb indenfor specialerne ortopædkirurgi, urologi og øjensygdomme. Endvidere tilbyder vi anæstesi til patienter med tilknytning til Specialtandplejen i Region Sjælland.

 

For år tilbage har vi afsluttet en længerevarende omstillingsproces fra akutte til elektive patientforløb. Vi har derfor arbejdet målrettet mod at blive det bedste tilbud til regionens elektive patienter. Det har resulteret i, at vi er blandt de tre sygehuse i Danmark, der har den største og fortsat stigende aktivitet indenfor hofte- og knæalloplastikkirurgi.

 

På Næstved Sygehus gennemføres på operationsgangen årligt ca. 7.000 anæstesier, hvor størstedelen er i ambulant regi. Der udføres mange regionale anæstesier og perifere blokade-anlæggelser. Vi tilbyder derfor ophold for yngre læger i introduktionsstilling, hvor de modtager oplæring i spinalanlæggelse. Hertil kommer specialistfunktioner indenfor anlæggelse af permanente centralvenøse katetre. I afdelingens sammedagskirurgiske afsnit foretages endvidere ca. 4.000 endoskopier, hvoraf nogle er i generel anæstesi, ligesom vi yder anæstesi til børn fra 2 år. Beredskabet på Næstved Sygehus varetages ligeledes i afdelingen, og et team bestående af anæstesilæge og -sygeplejerske kan tilkaldes døgnet rundt til de medicinske afdelinger (onkologi, lungemedicin og neurorehabilitering) og skadestuen.

 

Afdelingens overlæger tildeles ansvar for specifikke fagområder efter kvalifikationer og ønsker. Vi håber, at du byder ind med dine kompetencer, interesser og ønsker. Vi råder over en driftig forskningsenhed RCAI (Research Centre of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, der har international bevågenhed, og vil gerne inddrage dig i disse projekter i dit daglige virke i afdelingen. Det er desuden vigtigt for os, at du har lyst til og evner at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens dygtige og engagerede operationssygeplejersker, anæstesi- og opvågningssygeplejersker.

Lægestaben med tilknytning til operationsgangen på Næstved Sygehus består af 8 speciallæger (heraf 1 ledende overlæge) og 2 afdelingslæger. Der er således 8-skiftet tilstedeværelsesvagt.

Om afdelingen i øvrigt

NSR Anæstesiologisk Afdeling består af afsnit på både Næstved og Slagelse sygehus.

 

Profilen på Næstved Sygehus er elektiv og på Slagelse Sygehus både elektiv og akut. Afsnittene i Slagelse er Ambulant Kirurgi, Operation, Anæstesi, Opvågning, Sterilcentral samt Intensivt Afsnit. I Slagelse behandles patienter med tilknytning til følgende specialer: Mave-tarmkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, pædiatri, intern medicin (kardiologi, endokrinologi, geriatri/neurologi, reumatologi og medicinsk gastroenterologi), radiologi, psykiatri, klinisk kemi, (klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi).

 

Tværfagligt Smertecenter Næstved er tillige et afsnit i NSR Anæstesiologisk Afdeling. Smertecentret er det største ud af tre smertecentre i regionen og varetager 41% af den samlede patientgruppe. Det har eksisteret i 8 år og er anerkendt for til stadighed at være på forkant indenfor smerteområdet. Der ydes tværfaglig smertebehandling til patienter med kroniske, komplekse og non-maligne smerter gennem årligt 8.500 ambulante kontakter.

 

Kvalifikationer

Vi søger derfor en bredt uddannet anæstesiolog, som vil være med til at videreudvikle afdelingen. Du forventes aktivt at kunne bidrage til afdelingen og fagets udvikling. Evnen til at kunne og ville engagere dig er en vigtig kvalifikation, ligesom du også i pressede situationer skal kunne samarbejde konstruktivt med alle relevante samarbejdspartnere.

Afhængigt af dine interesseområde aftales opgave- og ansvarsområde i forbindelse med ansættelsen.

Du vil blive vurderet i forhold til de syv lægeroller, og ansøgning skal udformes i forhold til dette. Du bedes derfor i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde dig konkret til de syv lægeroller, jf. Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Thougaard på tlf. 5651 2293.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos ledelseskonsulent Pia van der Watt, 5651 4796.

I forbindelse med ansættelse indhentes § 36-børneattest, hvortil samtykke indhentes ved ansættelsessamtale.

Ansøgningsfristen er søndag 4. august 2024. Samtaler forventes afholdt i uge 34.

 

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse sætter vi en ære i at samarbejde på tværs af afdelinger, sygehuse, kommuner og praktiserende læger, fordi det gavner vores patienter. Derfor hedder vores strategi også "Sammen er vi bedst".

Vi har stor tillid til vores medarbejdere og tror på, at åbenhed og frihed skaber udvikling og nytænkning i dagligdagen, så der bliver kortere vej fra ord til handling.

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed på flere planer. Både hvad angår miljø, men også omkring vores behandlingsforløb og arbejdsgange. Og kan vi gøre tingene smartere, gør vi det.

 Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere trives. Derfor har vi fokus på såvel tryghed og udviklingsmuligheder, balance mellem arbejde og fritid og en veltilrettelagt onboarding.

Alt det mener vi, er med til at skabe arbejdsglæde hos medarbejderne. En arbejdsglæde, der også er med til at skabe tryghed og tilfredshed hos dem, vi er her for - nemlig patienterne.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Næstved Sygehus
 • Kontaktperson
  Thomas Thougaard
  thot@regionsjaelland.dk
  5651 2293
 • Adresse
  Ringstedgade 61, 4700 Næstved
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  035346
 • Quick-nr.
  464396
 • Indrykningsdato
  13-06-2024
 • Ansøgningsfrist
  04-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Næstved Sygehus
 • Adresse
  Ringstedgade 61, 4700 Næstved
 • Kontaktperson
  Thomas Thougaard
  thot@regionsjaelland.dk
  5651 2293
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  035346
 • Quick-nr.
  464396
 • Indrykningsdato
  13-06-2024
 • Ansøgningsfrist
  04-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Speciallæge til NSR Anæstesiologisk Afdeling, Næstved Sygehus"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.