Region Sjælland

Region Sjælland

Allén 15, 4180 Sorø

Hoveduddannelseforløb i almen medicin

 

Hoveduddannelsesstillinger i Almen medicin - Region Sjælland

 

Region Sjælland søger læger, der brænder for almen medicin og gerne vil arbejde som alment praktiserende læge.

I Region Sjælland vægter vi uddannelsesmiljøet højt, vi har et stort fokus på at skabe de bedste rammer for dig i dit hoveduddannelsesforløb og på at give dig en uddannelse af høj faglig kvalitet.

Log ind på www.videreuddannelsen.dk for at se de 19 forløb vi tilbyder, eller se nederst i dette opslag

Vi har en række tilbud knyttet til stillingen som hoveduddannelseslæge i almen medicin.

Vi tilbyder

 • Spændende uddannelsesforløb, hvor du får rig mulighed for bringe dine kompetencer i spil og videreudvikle dine kompetencer
 • Introduktionskursus hvor du mødes med andre uddannelseslæger i almen medicin og Regionens yngre almen medicinske uddannelseskoordinatorer (DYNAMU)
 • Tilknytning til en DYNAMU og praksisuddannelseskoordinator (PUK)
 • Mulighed for deltidsstilling
 • 4 årlige obligatoriske temadage for alle uddannelseslæger i almen medicin, med fokus på netværksdannelse, faglige og kliniske problematikker
 • Mulighed for deltagelse i mindre supervisionsgruppe med lægefaglig supervisor allerede i fase 1
 • Supervision af uddannet lægefaglig supervisor i fase 3
 • Mulighed for at træne dine praktiske færdigheder i et af Regionens 4 Trænings- og Læringscentre/simulationsenheder
 • Mulighed for at få del i kompetenceudviklingspuljen målrettet hoveduddannelseslæger i almen medicin
 • Deltage i eller oprette mini DGE junior-gruppe med mulighed for betalt efteruddannelse
 • Attraktive lægeboliger nær alle større sygehuse. Se nogle her: Sygehusboliger og Boliger til YL,
 • Konkret for forløbene tilknyttet Nykøbing F. Sygehus, Kom syd på
  • Sygehusansættelsen på GYN/OBS er vagtfri
  • Sygehusansættelsen i psykiatri garanterer 1 måneds sammenhængende forløb i Distriktspsykiatrien
  • For hoveduddannelseforløb med samlet sygehusdel på Nykøbing Falster sygehus, er der fra alle afdelinger forhåndsgodkendt deltid i sygehusdelen, hvis dette ønskes
  • Stort Læringslab med moderne sundhedsfaglige lærings- og træningsfaciliteter
  • Mulighed for at søge om lokale puljemidler til efteruddannelse i sygehusansættelsen
  • Personalebus med daglige direkte afgange fra København og Nykøbing F. Sygehus

 

 • Konkret for forløbene tilknyttet Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
  • Deltagelse i månedlige obligatoriske netværksmøder for alle almen medicinske uddannelseslæger
  • Mulighed for at søge om lokale puljemidler til efteruddannelse i sygehusansættelsen
  • Som uddannelseslæge i forløb og forløb nr. 13, kan du uddannet i POC ultralydsundersøgelser
  • Som noget nyt er forløb nr. 10 og forløb nr. 12 forhåndsgodkendt til merit
  • Sygehusansættelsen på GYN/OBS er vagtfri

 

 • Konkret for forløbene tilknyttet Holbæk sygehus
  • Har udviklet simulationstræning målrettet AP-læger som en læringsmæssig støtte til arbejdet i akutmodtagelsen

Du kan læse meget mere om hoveduddannelsen i Region Sjælland på vores hjemmeside: Hoveduddannelse i almen medicin

hvis du ønsker at få mere information omkring vores tutorpraksis, kan du læse mere på denne hjemmeside: Praksisbeskrivelser og uddannelsesprogrammer - Region Sjælland - Vi er til for dig (regionsjaelland.dk)

Ansøgning

Det er en forudsætning, at du senest ved tiltrædelse af din hoveduddannelsesforløb, har fuldført din introduktionsuddannelse i almen medicin.

Hoveduddannelsesforløbet søges med en motiveret ansøgning, hvor du med udgangspunkt i lægens 7 roller, beskriver din motivation for at blive speciallæge i almen medicin. Beskriv gerne dine erfaringer og kompetencer som du kan drage nytte af, og hvordan du tænker din fremtidige rolle som speciallæge i almen medicin, kan udvikle faget.

 

Til ansøgningen vedlægges:

 • CV-skabelon, som du finder nederst på vores hjemmeside
 • Prioriteringsskema – som udfyldes via videreuddannelsen.dk
 • Kopi af pas og/eller evt. opholdstilladelse.
 • Dokumentation for gennemført introduktionsstilling i almen medicin. Alternativt vedlægge vurderingsskema med oplysning om, hvornår du forventer at afslutte dit introduktionsforløb.
 • Dokumentation for obligatorisk deltagelse i lægevagt i din introduktionsstilling (kvalifikationskort nr. 7) - Hvis du ikke har opnået kvalifikationerne på ansøgningstidspunktet, skal der vedhæftes et dokument, som du har udfyldt sammen med tutor med angivelse af datoer for planlagte lægevagter.

Se endvidere: Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen, som du finder nederst på vores hjemmeside

 

Til alle forløb vil der blive indhentet børneattester via Det Centrale Kriminalregister inden ansættelsen. Ansættelsen er betinget af en ren attest.

Prioritering af stillinger

Ud fra en samlet vurdering af din ansøgning og efterfølgende samtale, vil forløbene blive tilbudt i prioriteret rækkefølge.  Den ansøger, der bliver fundet bedst kvalificeret får sin første prioritet; nr. 2 får sin første prioritet, hvis den er ledig osv. Det er derfor vigtigt, at du prioriterer så mange forløb som muligt, dog kun dem du kan og ønsker at tiltræde.

Bemærk

Fase 1 og fase 2 vil, blive afviklet i samme praksis. Du får tildelt en fase 3 praksis ca. 1 år inden, du skal påbegynde dit forløb. Den geografiske placering vil være i samme optageområde, som fase 1 og 2.

Ansøgning sendes via videreuddannelsen.dk.  Ansøgninger der ikke sendes via videreuddannelsen.dk, kommer ikke i betragtning.

Yderligere oplysninger om den lægelige videreuddannelse og målbeskrivelse m.v. kan findes på vores hjemmesiden: Hoveduddannelse i almen medicin, dsam samt sst.dk

 

Løn og Ansættelsesvilkår

- Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

- Ansøgningsfristen er den 7. august 2024 kl. 23.59.

- Ansættelsessamtaler afholdes den 23 august 2024.

Indkaldelse til ansættelsessamtaler forventes udsendt senest d. 15. august. Her vil fremgå, samtaletidspunkt.

I Region Sjælland indhenter vi som udgangspunkt en skriftlig reference på ansøgere, som ikke tidligere har haft en uddannelsesstilling, i Region Sjælland. Når du søger hoveduddannelsesforløb, skal du angive en referenceperson. Referencepersonen skal være den relevante leder i din seneste uddannelsesstilling. Du giver samtykke til, at der kan indhentes reference til oplyste referenceperson, når du sender ansøgningen. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, ved at skrive til rhioghstillinger@regionsjaelland.dk.

 

Har du spørgsmål til ovenstående eller øvrige spørgsmål om f.eks. merit, forskning, fleksible uddannelsesforløb eller andet? Kan vi kontaktes på rhioghstillinger@regionsjaelland.dk

 

Hoveduddannelses forløb 2024-2:

 

 

Forløb 1

011024

Dianalund Lægecenter I/S, Bøgevænget 1, 4293 Dianalund.

Holbæk Sygehus, Medicin 1

Holbæk Sygehus,Pædiatri

Holbæk Sygehus, Gynækologi/Obstetrik

Psykiatri VEST, 4200 Slagelse

Holbæk Sygehus, Akutafdelingen

Dianalund Lægecenter I/S, Bøgevænget 1, 4293 Dianalund

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 2

011024

Lægerne Rohde og Trier, Nygade 12B, 1. sal, 4300 Holbæk

Holbæk Sygehus, Medicin 1

Holbæk Sygehus, Pædiatri

Holbæk Sygehus, Gynækologi/Obstetrik

Psykiatri VEST, 4200 Slagelse

Holbæk Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Rohde og Trier, Nygade 12B, 1. sal, 4300 Holbæk

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 3

011124

Lægehuset i Høng, Rosenvænget 29, 4270 Høng

Holbæk Sygehus, Medicin 2

Psykiatri VEST,4200 Slagelse

Holbæk Sygehus, Gynækologi/Obstetrik

Holbæk Sygehus, Pædiatri

Holbæk Sygehus, Akutmodtagelsen

Lægehuset i Høng, Rosenvænget 29, 4270 Høng

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

 

Forløb 4

011124

Apollonklinikken, Nygade 3B, 1., 4300 Holbæk

Holbæk Sygehus, Medicin 2

Psykiatri VEST, 4200 Slagelse

Holbæk Sygehus, Gynækologi/Obstetrik

Holbæk Sygehus, Pædiatri

Holbæk Sygehus, Akutmodtagelsen

Apollonklinikken, Nygade 3B, 1., 4300 Holbæk

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 5

011024

Lægerne Østerbro, 4800 Nykøbing F.

SUH, Nykøbing F., Medicinsk afdeling

SUH, Nykøbing F., Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

SUH, Nykøbing F., Pædiatrisk Afdeling

Psykiatri, Region Sjælland Psykiatrien Syd

SUH, Nykøbing F., Akutafdelingen

Lægerne Østerbro, 4800 Nykøbing F.

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 6

011024

Lægerne på Havnen, 4800 Nykøbing F.

Psykiatri, Region Sjælland Psykiatrien Syd

SUH, Nykøbing F., Medicinsk Afdeling

SUH, Nykøbing F., Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

SUH, Nykøbing F., Pædiatrisk Afdeling

SUH, Nykøbing F., Akutafdelingen

Lægerne på Havnen, 4800 Nykøbing F.

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

 

Forløb 7

011124

Lægehuset i Lundby-Præstø, 4750 Lundby

SUH, Nykøbing F., Medicinsk Afdeling

Psykiatri, Region Sjælland Psykiatrien Syd

SUH, Nykøbing F., Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

SUH, Nykøbing F., Pædiatrisk Afdeling

SUH, Nykøbing F., Akutafdelingen

Lægehuset i Lundby-Præstø, 4750 Lundby

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 8

011124

Sophieholmens Lægeklinik, 4800 Nykøbing F.

Psykiatri, Region Sjælland Psykiatrien Syd

SUH, Nykøbing F., Medicinsk Afdeling

SUH, Nykøbing F., Pædiatrisk Afdeling

SUH, Nykøbing F., Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

SUH, Nykøbing F., Akutafdelingen

Sophieholmens Lægeklinik, 4800 Nykøbing F.

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

 

Forløb 9 *Forhåndsgodkendelse til merit

011124

Lægerne Houmand og Grundsøe, Skovvejen 48, 4200 Slagelse

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Vest

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Medicinsk afdeling 1

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Houmand og Grundsøe, Skovvejen 48, 4200 Slagelse

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 10

011124

Lægerne Houmand og Grundsøe, Skovvejen 48, 4200 Slagelse

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Vest

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Medicinsk afdeling 2

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Houmand og Grundsøe, Skovvejen 48, 4200 Slagelse

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 11

011124

Lægerne Bro, Kaptain og Amuthan, Omøvej 7, 2. tv., 4700 Næstved

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

Slagelse Sygehus, Medicinsk afdeling 1

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Bro, Kaptain og Amuthan, Omøvej 7, 2. tv., 4700 Næstved

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 12 *Forhåndsgodkendelse til merit

011124

Fase 1, Kariselægerne
Kildevej 2B, 4653 Karise

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

Slagelse Sygehus, Medicinsk afdeling 2

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Kariselægerne, Kildevej 2B, 4653 Karise

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

 

Forløb 13

011224

Lægecenter Korsør, Møllebjergvej 11, 4220 Korsør

Slagelse Sygehus, Medicinsk afdeling 1

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Vest

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægecenter Korsør, Møllebjergvej 11, 4220 Korsør

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 14

011224

Lægehuset Ostenfeldt, Ostenfeldtsvej 5, 4700 Næstved

Slagelse Sygehus, Medicinsk afdeling 2

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Vest

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægehuset Ostenfeldt, Ostenfeldtsvej 5, 4700 Næstved

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 15

011024

Gundsølægerne, Hyldekærsvej 2, Gundsømagle, 4000 Roskilde

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Øst

SUH, Køge, Akutafdelingen

Gundsølægerne, Hyldekærsvej 2, Gundsømagle, 4000 Roskilde

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 16

011024

Greve lægepraksis, Centerholmen 18, 2, 2670 Greve

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Øst

SUH, Køge, Akutafdelingen

Greve Lægepraksis, Centerholmen 18, 2, 2670 Greve,

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 17

011024

Haarlevlægerne, Bredgade 2 A, 4652 Haarlev

SUH, Køge Akutafdelingen

SUH, Køge, Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

Psykiatrien Syd, Region Sjælland, Psykiatri Syd

Haarlevlægerne, Bredgade 2 A, 4652 Haarlev

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 18

011124

Lægerne Rasmussen og Jensen, Rådhusstræde 5 A, 4600 Køge

Psykiatrien Syd, Region Sjælland, Psykiatri Syd

SUH, Akutafdelingen

SUH, Pædiatrisk Afdeling

SUH, Roskilde Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Medicinsk Afdeling

Lægerne Rasmussen og Jensen, Rådhusstræde 5 A, 4600 Køge

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 19

011124

Tune Lægeklinik, Fjællestien 4, 4030 Tune

Psykiatrien Syd, Region Sjælland, Psykiatri Syd

SUH, Køge Akutafdelingen

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Medicinsk Afdeling

Tune Lægeklinik, Fjællestien 4, 4030 Tune

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Koncern HR understøtter strategisk og udviklingsmæssigt Region Sjælland som en attraktiv arbejdsplads. Region Sjælland udvikler og leverer offentlig service til borgere, kommuner og virksomheder. Læs mere om Region Sjælland på www.regionsjaelland.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Almen praksis - Region Sjælland
 • Kontaktperson
  Benedicte West
  bwt@regionsjaelland.dk
 • Adresse
  Allén 15, 4180 Sorø
 • Stillingstype
  Hoveduddannelsesforløb
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  035600
 • Quick-nr.
  464853
 • Indrykningsdato
  27-06-2024
 • Ansøgningsfrist
  07-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Almen praksis - Region Sjælland
 • Adresse
  Allén 15, 4180 Sorø
 • Kontaktperson
  Benedicte West
  bwt@regionsjaelland.dk
 • Stillingstype
  Hoveduddannelsesforløb
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  035600
 • Quick-nr.
  464853
 • Indrykningsdato
  27-06-2024
 • Ansøgningsfrist
  07-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Hoveduddannelseforløb i almen medicin"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.