Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, 1. sal, 5000 Odense C

Introduktionsstilling til Klinisk Immunologi

Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH Odense søger 1 læge til introduktionsstilling fra den 1. september 2024 eller efter aftale.

Stillingen er 1-årig og klassificeret til introduktionsuddannelsen i specialet Klinisk Immunologi.

 

Vi tilbyder

 • et varieret og spændende speciale med bred berøringsflade med andre specialer
 • en attraktiv arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling
 • gode muligheder for at deltage i udvikling og implementering af nye diagnostiske metoder
 • adgang til moderne laboratoriefaciliteter og avanceret udstyr
 • et engageret og kompetent team, der værdsætter samarbejde og vidensdeling
 • mulighed for faglig og personlig udvikling gennem kurser, workshops og konferencer
 • et højt fagligt niveau
 • rare kolleger og et godt arbejdsmiljø
 • fokus på balancen mellem arbejde og privatliv

 

Vi forventer at du

 • har interesse for immunologi
 • interesserer dig for analyseudvikling, diagnostisk arbejde og forskning
 • er nysgerrig og interesseret i at lære nye metoder og teknologier.
 • har gode kommunikative evner
 • har lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper og specialer
 • er fleksibel og kan tilpasse dig skiftende arbejdsopgaver

 

Når du starter på KIA, skal du gennemgå et introduktionsforløb af ca. 1 måneds varighed, bestående af:

 • introduktion til afsnit og laboratorier
 • introduktion til vagtfunktionen, hvor der også er afsat tid til, at du kan orientere dig i instruktioner, teori og interesseområder inden for faget

Du vil blive indført i vores arbejdsrutiner, og efter oplæring vil du indgå i vagtrullet, hvor der altid tilbydes god supervision og hjælp fra kollegaerne.

Vagtarbejdet består bl.a. af:

 • telefonisk lægefaglig rådgivning af kollegaer på OUH, andre sygehuse i regionen og i Danmark samt i primærsektoren
 • vurdering og planlægning af immunologisk og molekylærbiologisk udredning af patienter med immundefekter og andre immunologiske problemstillinger
 • planlægning og rådgivning i forbindelse med stamcellehøst og aferesebehandlinger af patienter med bl.a. hæmatologiske og autoimmune sygdomme
 • transfusionsmedicinsk rådgivning, herunder identifikation af irregulære blodtypeantistoffer, rådgivning af klinikere ved akut blødning, transfusionskomplikationer, hæmolytisk sygdom hos nyfødte mv.
 • udredning af potentielle stamcelledonorer
 • laboratorieudredning af autoimmune sygdomme, viral hepatitis og HIV
 • bistand til tappepersonale og sekretærer i forbindelse med tapning af bloddonorer, herunder stillingtagen til om en donor opfylder kriterierne i forhold til tapning (f. eks. ved sygdom, efter rejser) samt tilsyn med donor ved utilpashed/skade i forbindelse med tapningen

Du vil i stillingen i mindre grad få direkte patientkontakt, primært ved aferesebehandlinger, men vil blive involveret i udrednings- og behandlingsforløb inden for fagets område.

Du vil blive tilknyttet et afsnit/laboratorium og derigennem blive involveret i mere dybdegående faglige problemstillinger.

Som læge på KIA er du en del af et større forskningsteam med både cand.scient’er, ph.d.-studerende, specialestuderende og bioanalytikere. Vores forskningsprojekter omhandler cellulær immunterapi, primære immundefekter, autoimmune sygdomme samt transfusionsmedicinske problemstillinger. Det forventes, at den uddannelsessøgende deltager i et eller flere forskningsprojekter, hvori der gerne indgår praktisk laboratorie- og udviklingsarbejde.

Du kan læse mere om forskning på KIA via dette link: Forskning på KIA.

 

 

Arbejdstider:

I introduktionsperioden og på hverdage uden vagt er arbejdstiden kl. 08.00-15.24.

I vagten er der på hverdage tilstedeværelsesvagt kl. 08.00 til 16.00 og efterfølgende vagt uden for tjenestestedet fra kl. 16.00-08.00 med 30 minutters tilkald. I weekenden er der tilstedeværelsesvagt kl. 08.00 til 14.00 og efterfølgende vagt uden for tjenestestedet fra kl. 14.00-08.00 med 30 minutters tilkald.

 

Om afdelingen

Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) er Region Syddanmarks eneste specialafdeling i klinisk immunologi med højtspecialiserede funktioner. Klinisk Immunologi er et speciale, der dækker blodbanksvirksomhed, transfusionsmedicin, celle-/vævsbankvirksomhed, transplantationsmedicin, diagnostisk immunologi og produktion af Substances of Human Origin (SoHO), herunder råvarer til lægemiddelindustrien. KIA har et stort analyseprogram til diagnostiske formål for afdelinger på Odense Universitetshospital (OUH), andre sygehuse og primærsektoren.

Vi er en arbejdsplads med et aktivt uddannelses-, forsknings- og udviklingsmiljø. Afdelingen beskæftiger mange forskellige faggrupper, bl.a. læger, bioanalytikere, laboranter, sygeplejersker, sekretærer, cand.scient’er, ph.d.-studerende og prægraduat-studerende.

 

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Søren Lillevang (6541 1688), professor Torben Barington (6541 3570) eller læge i hoveduddannelsesstilling Kerstin K. Soelberg (6541 3576).

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

OUH er en røgfri arbejdsplads. Det er ikke tilladt for ansatte på OUH at ryge i arbejdstiden og på OUH's matrikler. Røgfriheden er gældende for alle med en ansættelsestilknytning til OUH.

 

Vi holder ansættelsessamtaler d. 14. august 2024. 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Kontaktperson
  Berit Antonsen
  Berit.Antonsen@rsyd.dk
  21811519
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, 1. sal, 5000 Odense C
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Speciale
  Klinisk immunologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  229503
 • Quick-nr.
  465143
 • Indrykningsdato
  04-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  11-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, 1. sal, 5000 Odense C
 • Kontaktperson
  Berit Antonsen
  Berit.Antonsen@rsyd.dk
  21811519
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Speciale
  Klinisk immunologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2024
 • Regionens jobnr.
  229503
 • Quick-nr.
  465143
 • Indrykningsdato
  04-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  11-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Introduktionsstilling til Klinisk Immunologi"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.