Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

AMK/PIT-læge (anæstesiologisk speciallæge) til Præhospitalt Center

Konsulentstillinger som AMK-/PIT læge er ledige med ansættelse efter aftale.

Vagterne dækker alle lægelige præhospitale opgaver og tjenesten er tilknyttet Præhospitalt Center. Opgaverne varetages ved AMK i Præhospitalt Center i Næstved samt ved PIT (Præ- og Interhospital Transport) placeret ved Sjællands Universitetshospital i Holbæk og Nykøbing Falster.
Vagtformen er bunden vagt svarende til 1-2 vagter pr. måned. Vagterne aftales for en måned ad gangen og altid 3 måneder forud. Vagterne tilrettelægges i døgntjeneste alle årets dage.
 
Dine opgaver vil bl.a. være

 • Vagthavende ved AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter)
 • Funktion som ISL-SUND ved større hændelser
 • Udrykning som AMK/PIT læge
 • Ledsagelæge på interhospitale transporter
 • Telemedicinsk rådgivning til ambulancebehandlere, paramedicinere (PM), Advanced Paramedics (APM)
 • Supervision af visitering foretaget af de sundhedsfaglige ressourcer i forhold til præhospitale opgaver i Region Sjælland

Det forventes, at AMK-/PIT lægen aktivt deltager i udviklingen af akutberedskabet og deltager i øvelser i beredskabet.

Det er en del af ansættelsen, at påtage sig undervisning af ambulancebehandlere og paramedicinere, på deres obligatoriske undervisning (for undervisning gives særskilt honorering).

Det er en forudsætning for ansættelse, at man påtager sig opgaver/ansvarsområder indenfor den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af funktionerne som AMK og PIT læge (for disse opgaver gives særskilt honorering).

Herudover vil AMK/PIT lægen

 • Varetage den endelige beslutningstagning i forbindelse med disponering, hastegradsvurdering og vejledning der gives borgere
 • Have kontakt med og til sundhedsvæsnets forskellige aktører (præhospitalt, sygehusafdelinger, praktiserende læger, vagtlæger og andre sundhedsprofessionelle angående hastegradsvurdering af ambulancekørsler og liggende sygetransporter)
 • Deltage i udviklingen af samarbejdet mellem Akutberedskabet og Regionens akutafdelinger herunder sparring med Akutmedicinske bagvagter og yngre kollegaer i fast aftalt regi
 • På vegne af den præhospitale lægelige chef foretage den endelige afgørelse i visitation af de præhospitale enheder, inkl. akutlægehelikopter samt daglige driftsmæssige AMK-opgaver
 • Være ansvarlig for, at det lægefaglige udstyr er i orden

Den sundhedsfaglige beslutningsstøtte har afsæt i Dansk Index.

Vi søger

Fagligt engagerede og erfarne speciallæger i anæstesiologi med viden, interesse og indsigt fra det akutte felt. Meget gerne med præhospital erfaring.
Læger der som udgangspunkt er ansat i Region Sjælland, men andre læger kan også søge stillingen.

AMK/PIT lægen har relevant akutmedicinsk uddannelse og erfaring herunder

 • Præhospital erfaring en fordel
 • Stor erfaring med vurdering, modtagelse og behandling af traumepatienter og patienter med akutte medicinske tilstande
 • Gennemført Advanced Trauma Life Support (ATLS)/ Emergency Trauma Care (ETC) og Advanced Life Support (ALS) eller tilsvarende kurser
 • Erfaring med teamledelse
 • Skal være interesseret i præhospital udvikling, undervisning og forskning 

Præhospitalt Center kan tilbyde relevant præhospital efteruddannelse efter aftale.

Vi forventer, at du

 • Arbejder selvstændigt, er ansvarsbevidst og robust
 • Kan bevare ro og overblik i akutte og pressede situationer
 • Evner at træffe vanskelige beslutninger på kort tid
 • Er god til at lytte og til at kommunikere tydeligt
 • Kan prioritere
 • Er løsningsorienteret
 • Er indstillet på at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med mange daglige og flerfaglige samarbejdspartnere
 • Er serviceminded
 • Har IT-viden på brugerniveau ift. både opgaveløsning og dokumentation
 • Deltager i relevant øvelsesaktivitet
 • Deltager i opkvalificering og efteruddannelse – herunder indenfor en 3-årig periode gennemfører og består Uddannelsen i Tværfaglig Indsatsledelse for at kunne fungere som Indsatsleder Sund
 • Deltager i den løbende udvikling af funktionerne som AMK og PIT læge og påtager dig opgaver inden for området
 • Deltager i 4-5 årlige læge møder og temadage

Vi er en dynamisk virksomhed, der er præget af høj faglighed, fleksibilitet og en innovativ tankegang. Vi har fokus på kvalitet og sammenhængende forløb og er optaget af at igangsætte og deltage i udviklings- og kvalitetsprojekter. Vi har en velfungerende forskningsafdeling, ZUPREME. Endvidere deltager vi meget aktivt i den vedligeholdende uddannelse af ambulancebehandlere og paramedicinere.

Du vil have indflydelse på egen vagtplan.

Ledelsesmæssigt og fagligt refererer du til den Præhospitale lægefaglige vicedirektør.

Skulle dette have vakt din interesse, er du meget velkommen til at komme på besøg hos os eller ringe for at få yderligere informationer, før du søger en af de ledige stillinger.

Du er velkommen til at kontakte Præhospital lægefaglig vicedirektør Lars Bredevang Andersen på mail: lbar@regionsjaelland.dk. 

Ansøgningsfrist 31/12-2024.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Efter ansættelse forventes du i oktober og november 2024 at deltage i en introduktionsdag samt to følgevagter på AMK og PIT.


Bliv en del af noget større

Præhospitalt Center favner alle regionale ansatte, der arbejder med det præhospitale område. Det inkluderer Befordringsservice; Ambulance Sjælland; Kvalitet, Udvikling og Uddannelse; Administrationen samt den præhospitale forskningsenhed.

Når du arbejder i Præhospitalt Center, indgår du i et team af dygtige og passionerede kolleger. Du får en hverdag, hvor flere forskellige fagligheder arbejder for et stærkt regionalt akutberedskab – heriblandt læger, sygeplejersker, ambulancefolk og patienttransport-reddere, dispatchere samt befordringsservice. Sammen skaber vi et godt, udviklende og uformelt arbejdsmiljø med fokus på arbejdsglæde og psykologisk tryghed. 

Vores vigtigste opgave er at sikre Region Sjælland professionel præhospital kvalitet inden for akutberedskab, befordring og uddannelse – i et innovativt og anerkendende perspektiv med borgeren i centrum.

Dagligdagen i Præhospitalt Center kan være meget omskiftelig med uforudsigelige opgaver. Tag gerne et kig på vores Facebook- og LinkedIn-profil, hvor du kan følge med i hverdagen i Præhospitalt Center.

 

 

 

 

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 23 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Præhospitalt Center
 • Kontaktperson
  Lars Andersen
  lbar@regionsjaelland.dk
  57684100
 • Adresse
  Ringstedgade 61, 4700 Næstved
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-11-2024
 • Regionens jobnr.
  035881
 • Quick-nr.
  465284
 • Indrykningsdato
  09-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  29-10-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Præhospitalt Center
 • Adresse
  Ringstedgade 61, 4700 Næstved
 • Kontaktperson
  Lars Andersen
  lbar@regionsjaelland.dk
  57684100
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-11-2024
 • Regionens jobnr.
  035881
 • Quick-nr.
  465284
 • Indrykningsdato
  09-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  29-10-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "AMK/PIT-læge (anæstesiologisk speciallæge) til Præhospitalt Center"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.