Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 30, 2400 København NV

Klinisk overlæge/afdelingslæge til dag- og døgnafsnit for spiseforstyrrelser hos børn og unge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Bispebjerg


Vil du lave meningsfyldt arbejde med børn og unge? 
 

Stillingen er til dig der kan lide:

 • intensivt behandlingsarbejde med børn og unge og deres familier
 • at lede komplicerede patientforløb i et kompetent og erfarent tværfagligt behandlingsmiljø
 • at arbejde et sted, hvor faglig refleksion og supervision vægtes højt
 • at være med til at sætte dit præg på afsnittets fortsatte udvikling

 

Dag og døgnafsnit for spiseforstyrrelser hos børn og unge B13B/B102

Vi varetager behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser i aldersgruppen 4-17 bosiddende i Hovedstadsområdet og på Bornholm​.

Afsnittet har højt specialiseret funktion for børn og unge med spiseforstyrrelser - en funktion, som omfatter ambulatorium, dagafsnit, og døgnafsnit - i daglig tale kaldet ”Spisesøjlen”.  Der er 9 døgnpladser, heraf 3 i en skærmet enhed, og 10 dagpladser samt et ud kørende team tilknyttet dag og døgnafsnittet.

I alle enheder er familien direkte og aktivt involveret i behandlingen. Under en indlæggelse er der som regel altid forældre medindlagte.

Du er tilknyttet dag og døgnafsnit og refererer til afsnitsledelsen der. Der er fokus på at udvikle og udvide det lægelige samarbejde på tværs af Spisesøjlen så der skabes sammenhæng i patientforløbene. 

Der er fokus på tværfaglig supervision for både at dygtiggøre os samt at støtte hinanden i arbejdet med familierne. Ambulatoriet har derudover kursusvirksomhed hvor der jævnligt er workshops med danske og udenlandske eksperter på spiseforstyrrelsesområdet.

Behandlingen forgår i tværfaglige teams bestående af læger, psykologer, sygeplejersker og pædagoger. Derudover indgår fysioterapeut, ergoterapeut, diætist og økonoma i behandlingen. Under både dag og dønindlæggelser har patienterne mulighed for at gå i vores interne skole. Afsnittet har tilknyttet to socialrådgivere. 

Medarbejdertrivsel vægtes højt. Vi har en dynamisk og medinddragende kultur med fokus på behandlingskvalitet og kompetenceudvikling.

Til de somatiske problemstillinger er der et veletableret samarbejde med socialpædiatrisk afdeling på Herlev Hospital.

Som universitetshospital har vi en forpligtelse til at uddanne medicinstuderende. Vi har desuden en forpligtelse til at uddanne de yngre læger for at sikre den lægefaglige videreuddannelse. Dermed har vi en forventning om, at du sikrer løbende supervision og bedside-undervisning af de yngre læger.

Dag og døgnafsnit er fysisk placeret på centrets matrikel på Bispebjerg. Ambulatoriet ledes af afsnitsledende overlæge og to oversygeplejersker i fællesskab.

 

Vi tilbyder

 • Mulighed for at arbejde med udredning og behandling af spiseforstyrrelser og tilhørende komorbiditet på et højt specialiseret niveau.
 • Stort fokus på behandlingsopgaver – med såvel psykoterapeutisk som somatisk behandling.
 • Fokus på faglig udvikling i form af regelmæssig undervisnings- og kursusaktivitet og regelmæssig supervision.
 • Tværfagligt samarbejde med varierende arbejdsopgaver.
 • På døgnafsnittet arbejdes der med både kognitiv adfærdsterapeutisk miljøterapi og dialektisk adfærdsterapi
 • Du har mulighed for at blive oplært i dialektisk adfærdsterapi, og vil varetage psykoterapi både individuelt og i gruppe. De terapeutiske behandlingselementer varetages under supervision.
 • Ved interesse er der mulighed for oplæring i FBT (Familie Baseret Terapi), som praktiseres i vores ambulatorium.
 • Mulighed for at dygtiggøre sig i psykoterapeutisk behandling for komorbide tilstande (KAT, DAT, systemisk narrativ terapi).
 • Mulighed for at deltage i udvikling af nye behandlingstiltag som f.eks. Emotionsfokuseret færdighedstræning til forældre
 • Engagerede – og sjove - kollegaer i et godt kollegialt arbejdsmiljø, med tæt lægefaglig sparring og fællesskab.
 • Ansættelse i et velstruktureret afsnit, der vægter faglig udvikling
 • Ved interesse i forskning, er der rige mulighed for at arbejde sammen med forskerne i vores ambulatorium

 

Vi forventer

 • Du er speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri, eventuelt speciallæge i psykiatri.
 • Du er en læge, der er engageret og ønsker at gøre en forskel for de unge.
 • Du kan lide at have varierende arbejdsopgaver og at samarbejde på tværs af faggrupperne.
 • Du tager medansvar for at bidrage til et godt og trygt arbejdsmiljø
 • Du har gerne både erfaring med undervisning og kvalitetsudvikling.

 

Løn- og vilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling med mulighed for opstart d. 1. oktober 2024 eller snarest muligt efter aftale.

Som speciallæge ansættes du med vagtforpligtigelse. Der er p.t. etableret ”frivillig” bagvagtsordning bestående af speciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for, at en del af centrets speciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen.

Du ansættes i henhold til overenskomst for enten underordnede læger eller for overlæger, herunder overenskomstens bestemmelser om arbejdstid. Som overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri er du vagtforpligtet.

I henhold til lovkrav skal du ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevise ren børneattest. Center for HR indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra dig, når de udfærdiger ansættelsesbrev.

 

Vil du vide mere?

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Nicola Reichel på 38647528 eller nicola.reichel@regionh.dk.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på www.psykiatri-regionh.dk/job-i-psykiatrien.

 

Søg stillingen

Send din ansøgning, cv, uddannelsesbevis og speciallægeanerkendelse via linket.

Ansøgningsfrist søndag d. 11. august 2024.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i slutning af uge 33.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center  

​Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser, der kræver en tværfaglig indsats i hospitalsregi. Centeret har to kliniske afdelinger Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen, samt en stor forskningsenhed.

Herudover har centeret en række støttefunktioner, herunder en administration og en kvalitets- og forbedringsenhed. Samlet er vi næsten 900 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de næsten 15.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret (2023-tal). Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Kontaktperson
  Nicola Reichel
  Nicola.Reichel@regionh.dk
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 30, 2400 København NV
 • Stillingstype
  Afdelingslæge, Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  257324
 • Quick-nr.
  465366
 • Indrykningsdato
  11-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  11-08-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 30, 2400 København NV
 • Kontaktperson
  Nicola Reichel
  Nicola.Reichel@regionh.dk
 • Stillingstype
  Afdelingslæge & Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2024
 • Regionens jobnr.
  257324
 • Quick-nr.
  465366
 • Indrykningsdato
  11-07-2024
 • Ansøgningsfrist
  11-08-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Klinisk overlæge/afdelingslæge til dag- og døgnafsnit for spiseforstyrrelser hos børn og unge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Bispebjerg"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.