Jobbet "Sygeplejevejleder - Neonatalklinikken" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Juliane Marie Centret

Sygeplejevejleder søges til Neonatalklinikkens Maturteam pr. 1. august 2016.

Vi er en stor intensiv klinik, hvis væsentligste opgaver er pleje og behandling af ekstremt tidligt fødte børn, intensiv behandling af syge nyfødte samt præ- og postoperativ behandling af børn med misdannelser. Vi varetager derudover intensiv funktion af børn op til 1 år. Vi har et udgående transporthold, som varetager transport af syge børn fra hele Danmark – herunder Færøerne og Grønland. Desuden varetager vi ECMO behandling af børn.

Vi er specialiseret i to teams – med plads til i alt 34 børn. Team matur varetager pleje og behandling af børn med gestationsalder > 34 uger samt børn med neurologiske sygdomme (f.eks. svær asfyksi, kramper, hydrocephalus og myelomeningocele), børn med kirurgiske lidelser (f.eks. øsofagusatresi, diafragmahernie og nekrotiserende enterokolitis), børn med hjertesygdomme samt PICU børn, børn op til 2 år der har brug for intensiv behandling og pleje. Team præmatur varetager pleje og behandling af børn med gestationsalder

Hvert team ledes af en afdelingssygeplejerske, en assisterende afdelingssygeplejerske og to sygeplejevejleder. Der er ansat omkring 60 sygeplejersker i hvert team. Klinikledelsen består af den ledende oversygeplejerske og klinikchefen.

Vi vægter et tæt tværfagligt samarbejde og et udviklende arbejdsmiljø, hvor børn og forældre er i centrum og hvor den enkelte medarbejders udvikling af personlig-faglige kompetencer prioriteres.

Sygeplejen tilrettelægges efter principperne i tildelt patientpleje med kontaktsygeplejerskesystem.

Vi er en fagligt engageret personalegruppe, og vi har udarbejdet tværfaglige mål for pleje og behandling. Vi har et modulopbygget oplærings- og kompetenceudviklingsprogram med henblik på faglig og personlig udvikling og der tilbydes intensiv specialuddannelse og pædiatrisk efteruddannelse. Sygeplejefaglig vejledning indgår som et vigtigt element i oplæringsforløbet og den fortsatte kompetenceudvikling med henblik på personlig- og faglig udvikling.

Sygeplejevejlederens arbejdsområde omfatter bl.a. vejledning og supervision, kompetenceudvikling, udarbejdelse af undervisnings- og vejledningsmateriale og kvalitetssikring af sygeplejen. Sygeplejevejlederen udgør sammen med afdelingssygeplejersken, den assisterende afdelingssygeplejerske og en sygeplejevejleder sygeplejeteamledelsen og personaleadministrative opgaver forekommer for sygeplejevejlederen. Arbejdstiden er fortrinsvis dagvagt med arbejde hver tredje weekend.

Vi søger en sygeplejevejleder med: 

  • Stort engagement i udvikling af sygeplejen
  • Evne til overblik og til at have mange ”bolde i luften”
  • Kompetence og erfaring i uddannelse og undervisning af sygeplejepersonale
  • Intensiv neonatalkompetence svarende til klinikkens kompetencetrin 2.b.
  • IT-kendskab, forståelse og anvendelse
  • Evner og interesse for ledelsesmæssige opgaver
  • Intensiv specialuddannelse
  • Gerne pædagogisk videreuddannelse
  • Gerne sygeplejefaglig vejlederuddannelse

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Yderligere oplysninger: stillingsbeskrivelse og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Rikke Louise Stenkjær på telefon 35450823 eller oversygeplejerske Mette Andersen på telefon 35458292. Vi har en hjemmeside www.neonatal.rh.dk, som beskriver vores afdeling og vi vil også meget gerne vise dig afdelingen.

Ansøgningsfrist 16. juni kl. 12.00.

Samtaler vil finde sted i uge 25.

Husk at tjekke din spammail/uønsket post da en evt. invitation til samtale kan være havnet der.

Søg stillingen via nedenstående link.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.