Jobbet "Overlæge/Afdelingslæge til Rigshospitalets Mammaradiologiske enhed søges" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Rigshospitalet, Radiologisk Klinik, Mammaradiologi, Diagnostisk Center 
 
En overlæge- eller afdelingslægestilling (afhængigt af kvalifikationer) i Mammaradiologi ved Radiologisk Klinik, Diagnostisk Center, Rigshospitalet ønskes besat snarest muligt. Et senere tiltrædelsestidspunkt kan aftales. 
 
Funktion 
Speciallægens hovedfunktion vil være at udføre diagnostiske procedurer inden for det mammabilleddiagnostiske område. Speciallægen skal sammen med mammaradiologisk afsnits øvrige speciallæger varetage den generelle mammabilleddiagnostik, herunder MR-mammografi, interventioner og mammografiscreening. 
Afdelingslægen forventes sammen med klinikkens øvrige læger at deltage i undervisning, forskning og udvikling. 
 
Mammografiscreeningen i Region Hovedstaden fungerer som et screeningsprogram med tæt samarbejde mellem screeningsenhederne i regionen med en fælles styregruppe, fælles leder og fælles bookingfunktion. 
Din arbejdsplads vil være tilknyttet enheden på Rigshospitalet, hvor de kliniske mammografier og granskning af mammografiscreeningsbillederne foretages, og hvor også det integrerede diagnostiske team med radiolog, patolog og mammakirurg findes. 
 
Region Hovedstaden tilbyder mammografiscreening til alle kvinder i alderen 50-69 år. Vi har brug for veluddannede radiologer til, sammen med de øvrige læger og radiografer i mammateamet, at varetage såvel denne opgave som den kliniske mammabilleddiagnostik. 
 
Dit arbejde vil veksle mellem mammografiscreening og klinisk mammabilleddiagnostik. 
 
Kompetencer 
Ansøger til overlægestillingen skal have dokumenteret erfaring med mammabilleddiagnostik. Der vil være mulighed for yderligere oplæring, afhængig af kvalifikationer. 
 
Ansøger til afdelingslægestillingen skal være speciallæge i diagnostisk radiologi med interesse i mammabilleddiagnostik. Oplæring i klinisk mammografi og mammografiscreening, såvel i granskning som de epidemiologiske aspekter, kan tilbydes.  
 
Reference 
Stillingen refererer til klinik- og screeningschefen 
 
Vagt  
Stillingen er vagtfri. 
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten indgået mellem Yngre Læger/FAS og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen eller besøg i klinikken kan du kontakte klinik-og screeningschef, overlæge Ilse Vejborg på telefon 35 45 16 62 /e-mail: ilse.vejborg@regionh.dk.  
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos klinikchefsekretær Zasja Ahmed på tlf.nr.: 35 45 89 11. 
 
Ansøgningsfrist: mandag den 11.december 2017, kl. 12:00. 
 
Ansøgningen
Ansøgningen skal vedlægges speciallægeautorisation og CV. 
Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, om der søges en afdelings- eller overlægestilling.  
 
Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgers egne oplysninger indenfor hvert af de syv kompetenceområder ”Medicinsk ekspert, Samarbejder, Kommunikator, Leder og administrator, Akademiker, Sundhedsfremmer og Professionel”, jf. vejledningen for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestilling i Region Hovedstaden for 2007, der kan ses på www.regionh.dk . 
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.