Jobbet "Anæstesisygeplejerske" er udløbet

Region Midtjylland

Anæstesiologisk, Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Anæstesiafsnittet, Regionshospitalet Herning

En stilling som anæstesisygeplejerske på Regionshospitalet Herning er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Anæstesiafsnittet er en del af Anæstesiologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet i Herning er et af regionens akuthospitaler, hvilket medfører høj aktivitet døgnet rundt. Der er defor en betydelig vagtbelastning.
I 2020 forventes udflytning til det nye hospital i Gødstrup, hvor alle afdelinger fra regionshospitalerne i Herning og Holstebro samles. Der er derfor mulighed for at være med i et spændende fusionsarbejde frem mod udflytningen.
 
Afsnittet varetager anæstesi til specialerne: parenkymkirurgi, gynækologi/obstetrik og ortopædkirurgi med opgaveløsning både på operationsgangen, dagkirurgisk afsnit og endoskopiafsnittet. Desuden yder vi anæstesiassistance ved tilkald til skadestue, fødestue, røntgen samt hjertestop. En del af anæstesisygeplejerskerne deltager i det præhospitale beredskab. Denne del er ikke indeholdt i dette stillingsopslag.
 
Afsnittet består af 48 anæstesisygeplejersker, 2-4 kursister samt 3 SOSA.
 
Vi søger en ny kollega der:
 • Har specialuddannelse
 • Har stort fagligt engagement
 • Trives med udfordringer og et travlt miljø
 • Har lyst og evne til at indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Er selvstændig, fleksibel og initiativrig
 • Har lyst og evne til udvikling
 • Ønsker at indgå i en anæstesigruppe med høj grad af teamånd
 • Bidrager til at afsnittet er et attraktivt uddannelsessted
Vi kan tilbyde vores kollega:
 
Vi kan tilbyde vores nye kollega:
 • Et struktureret introduktionsforløb tilpasset tidligere erfaring.
 • En stilling i et afsnit, hvor den faglige udvikling og kvalitet vægtes højt
 • Mulighed for faglig udfordring/udvikling
 • En travl hverdag med stor afveksling/alsidighed
 • Et afsnit, hvor vi er åbne for nye ideer og gode erfaringer
 • Engagerede og højt kvalificerede kolleger - med god humor
Praktiske oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske
Edel Haislund på tlf. 7843 2721.

Se stillings- og funktionsbeskrivelse
 
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.
 
Ansøgningsfrist den 7. januar 2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15. januar 2018