Jobbet "Bækketoften søger en fagligt stærk og engageret daglig leder" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Botilbud Bækktetoften 2C

Bækketoften 2 c, 8722 Hedensted

Dit næste skridt
Har du en bachelor inden for det sociale, pædagogiske eller sundhedsfaglige område, og
har du erfaring som mellemleder? 
- så er det måske dig, vi søger til stillingen som daglig leder på Bækketoften.
 
I Specialområde Autisme er vi optaget af at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.
Har du lyst til at blive en del af holdet på Bækketoften? Er du rollemodellen, der går forrest og viser vejen, når du med motivation og faglig gejst skaber en kultur med arbejdsglæde og lyst til faglig udvikling?

Specialområde Autisme er en del af Region Midtjylland og regionens specialiserede tilbud målrettet voksne med autisme. Vi tilbyder varierende støtte med individuelle udviklingsmuligheder og grundlag for et trygt og meningsfyldt voksenliv.

Som daglig leder på Bækketoften indgår du i et team med to andre daglige ledere.
Du bliver daglig leder for omkring 25 medarbejdere, og du vil, i begrænset omfang, indgå i arbejdsplanen. I tæt samarbejde med afdelingsledelsen har du ansvaret for både den faglige indsats på afdelingen og den daglige kontakt til og udvikling af medarbejderne, hvor der er rig mulighed for sparring med de to afdelingsledere, som har ansvaret for hhv. faglighed samt økonomi, strategi og ledelse af daglige ledere. Derudover vil der være et tæt samarbejde med en arbejdstidsplanlægger på afdelingen.
Specialområde Autisme har eget sekretariat og konsulentenhed, hvor vi henter sparring om løn og personale, økonomi, IT, matchning samt en lang række andre områder.

Du har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse kombineret med stor praktisk erfaring fra arbejdet med mennesker med autisme. Du er opdateret på den nyeste viden om autisme og autismepædagogiske indsatser, ligesom du har viden om komorbiditet.

Du har en inddragende, anerkendende og reflekterende lederstil, og du lægger vægt på dialog og samarbejde. Du er bevidst og tydelig i din formidling, og du mener, at det er vigtigt at holde fokus på dine medarbejderes trivsel, herunder bl.a. organisering, MUS og arbejdsmiljø. Du er god til at bevare overblikket, også i perioder med mange opgaver, og du evner både at træffe de nødvendige beslutninger og håndtere eventuelle konflikter.
Du er ansvarlig for drift og budget i din egen afdeling, og i samarbejde med afdelingsledelsen sikrer du udførelsen af den faglige indsats i forhold til kommunale handleplaner. Du kender til vigtigheden af målrettet indsats og dokumentation, og du anser Den Danske Kvalitetsmodel, Social Strategi m.m. som et vigtigt arbejdsfundament og holder dig opdateret på området.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og aftaler om Ny Løn. Ansættelse sker hos Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme.
Læs mere om Specialområde Autisme og om afdelingerne på www.sau.rm.dk

Er du blevet nysgerrig på stillingen og har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Pia Kjeldal (faglig ansvarlig) på 50 99 49 10 eller Lone Bülow Friis (strategisk og økonomisk ansvarlig samt leder for daglige ledere) på 24 99 54 74.

Ansøgningsfrist d. 13. marts kl. 12.00 og 1. samtale afholdes d. 21. marts
Hvis du går videre fra 1. samtale, må du forvente en mellemliggende profilanalyse forud for 26. samtale, som afholdes d. 19 marts.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale