Jobbet "Fysioterapeuter til en fast stilling og et barselsvkariat på Psykiatrisk Center København" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Fysioterapeuter til en fast stilling og et barselsvikariat  
på Psykiatrisk Center København 
 
Har du fagligt engagement og lyst til at udvikle psykiatrisk fysioterapi på nogle af vore åbne og intensive afsnit med en fast stilling på Gentofte matriklen og et 1-årigt barselsvikariat på Frederiksberg, så er her 2 spændende stillinger. 
Den faste stilling og barselsvikariatet er begge på 30 t. og ønskes besat pr. 15.8.18. 
 
Behandlingen er individuel psykiatrisk og somatisk fysioterapi. Derudover står fysioterapeuten for forskellige gruppetilbud fx kropsgruppe, sansegruppe og forskellige tilpassede fysiske aktiviteter inden- som udendørs.  
En del af opgaven består i, at være med til at forebygge og nedbringe tvang.  
Du vil være i team med ergoterapeuten på afsnittene.   
Stillingen foregår i dagvagter, med nogle dage til kl. 16.00.
 
Vi kan tilbyde dig :
et spændende speciale  
et arbejde med variation 
et godt tværfagligt samarbejde  
mulighed for oplæring i opgaverne  
supervision 
engagerede fysioterapeut kolleger  
 
Vi forventer, at du :
- har erfaring indenfor psykiatrisk fysioterapi 
- har BBAT- uddannelse eller interesse herfor 
- har lyst til at etablere et godt tværfagligt samarbejde 
- kan arbejde selvstændigt og engageret 
- er fleksibel og tænker kreativt 
- evt. har kendskab til Sundhedsplatformen 
- i den faste stilling, kan være vikar for vores kliniske underviser  
 
Den faste stilling er knyttet til den psykiatriske fysioterapigruppe med 3 fysioterapeuter på Gentofte matriklen og barselsvikariatet på Frederiksberg er der 4 fysioterapeuter. Stillingerne er under Ergo- og Fysioterapi Enheden på Psykiatrisk Center København.  
Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst.  
Yderligere oplysninger kan fås hos 
Ledende terapeut Lotte Lenike: 4027 5866 eller teamleder Nina Olsen på telefon: 2999 9585 
   
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere ansættelser, stiles og sendes til ledende terapeut Lotte Lenike, via det elektroniske link.  
Se yderligere oplysninger om Psykiatrisk Center København, på www.psykiatri-kobenhavn.dk 
Forud for evt. ansættelse vil der blive indhentet referencer fra 1 til 2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. 
 
Ansøgningsfrist: onsdag, den 18 juli 2018, kl. 12.00.  
Vi forventer at afholde samtaler tirsdag, den 24 juli 2018