Jobbet "Radiologisk uddannelsesansvarlig overlæge " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Røntgenafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital søger en uddannelsesansvarlig overlæge med subspeciale i ultralyd med tiltrædelse 1. april 2019 eller efter aftale.  
 
Røntgenafdelingen udfører årligt ca. 145.000 undersøgelser, heraf ca. 34.000 CT-scanninger, ca. 16.000 MR-scanninger og ca. 10.000 ultralydsscanninger. Afdelingen har i alt: fem CT-scannere, fire MR-scannere, heraf to 3T MR-scannere samt 4 nyere ultralydsscannere bl.a. GE’s Logiq e10. Vi har desuden et samarbejde med Klinisk Fysiologisk Afdeling, som bl.a. råder over to PET/CT-scannere.  
 
Det daglige arbejde:  
Du bliver en del af en engageret lægestab på 35 læger, heraf 10 reservelæger (2 introlæger og 8 hoveduddannelseslæger). Du vil blive tilknyttet vores ultralydsteam, hvor der udføres scanninger på indlagte og ambulante patienter med abdominale og muskuloskeletale problemstillinger. Det kliniske arbejde vil primært bestå af ultralyd inkl. intervention, men også CT og konventionel radiologi. 
 
Uddannelsesansvarlig: 
Afdelingen prioriterer et godt uddannelsesmiljø. Vi tilbyder en afdeling med et godt ry som uddannelsessted for alle personalegrupper samt gode kollegiale relationer både internt samt eksternt.  
 
Ansøgeren forventes aktivt at kunne bidrage til afdelingens og fagets udvikling. Evnen til at kunne engagere er en vigtig kvalifikation, ligesom afdelingens læger også i pressede situationer skal kunne samarbejde konstruktivt med relevante samarbejdspartnere. Dokumenteret interesse for uddannelse vil være en fordel. Erfaring som underviser, vejleder, inspektor eller andre uddannelsesfunktioner eller supplerende pædagogisk uddannelse indgår i bedømmelsen. 
 
Der er afsat tid til opgaverne på uddannelsesområdet, såsom uddannelsesplaner, samtaler og koordinering af undervisning. Du får mulighed for selv at sætte dit personlige præg på udviklingen af undervisningen og uddannelsen i afdelingen.
 
Der er ansat en Uddannelses Koordinerende Yngre Læger (UKYL), som hjælper den uddannelsesansvarlige overlæge i varetagelsen og udviklingen af den lægelige videreuddannelse i afdelingen. 
 
For interesserede er der mulighed for at blive tilknyttet afdelingens igangværende forskningsprojekter, ligesom der også vil være mulighed for hjælp til gennemførelse af nye projekter.   
 
Stillingen er som udgangspunkt vagtfri, dog forventes du at indgå i afdelingens ”senvagter” til kl. 17.30 og 20.00 samt weekend dagarbejde. Dit arbejdssted bliver primært på Bispebjerg-matriklen, men med mulighed for enkelte dage på Røntgenafdelingen på Frederiksberg Hospital.  
 
Løn- og ansættelsesforhold:  
Du skal være speciallæge i radiologi og forventes at være kvalificeret til en overlægestilling. Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst med Overlægeforeningen.  
 
Yderligere information:  
Du er velkommen til at kontakte konstitueret ledende overlæge Charlotte Trampedach på tlf. 3034 4496 eller på mail charlotte.riis.trampedach@regionh.dk  
 
Ansøgning:  
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden. Ansøger skal forholde sig til de syv lægeroller og i særlig grad beskrive kompetencer og planer i forhold til det anførte ansvarsområde. 
 
 
Ansøgningsfrist: fredag d. 25. januar 2019 kl.12. Samtaler forventes afholdt i uge 5.