Jobbet "Har du lyst til at præge fremtiden i Den Danske Hornhindebank, så har du chancen nu" er udløbet

Region Midtjylland

Øjensygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Vi søger en laborant/bioanalytiker gerne på fuld tid pr. 1. maj 2019 eller snarest muligt.

Gennem de sidste år har Danmark været selvforsynende med donorhornhinder til behandling af patienter med hornhindelidelser.

For at sikre, at denne gode udvikling fortsætter, er det vigtigt, at Hornhindebankens lille team af medarbejdere til stadighed sammensættes af en gruppe stabile og engagerede personer, som vil tage ansvar i en hektisk hverdag og deltage i den fremtidige udvikling.

Vi tilbyder dig
 • et selvstændigt og udfordrende arbejde med bred opgaveportefølje
 • et oplæringsprogram til alle funktioner, der forventes varetaget
 • et fagligt og personligt samspil i en lille gruppe, som ser hinandens forskellighed som en ressource
 • mulighed for at blive en del af et dagligt tværfagligt team med andre laboranter, sygeplejersker og læger
 • et job med kort vej til ledelsen
 • et job i den største hornhindebank i Norden
 • mulighed for at præge udviklingen.

Om funktionen og Den Danske Hornhindebank
Hornhindebanken er Danmarks eneste og er organiseret som en enhed under Øjensygdomme på Aarhus Universitetshospital. Bankens primære funktion er at levere donorhornhinder til danske patienter. Derudover arbejdes der også med andre typer væv til behandling af øjensygdomme.

Arbejdsopgaverne omfatter primært præparation, opbevaring og forarbejdning af hornhinder og andet væv samt administrativt arbejde - herunder daglig kontakt til samarbejdspartnere. Udtagning af donorvæv forekommer primært i vagten.

Yderligere informationer om Hornhindebanken kan se her.

Vi ønsker en medarbejder, der
 • er uddannet laborant eller bioanalytiker
 • er udviklingsorienteret, målrettet og ambitiøs på Hornhindebankens og egne vegne
 • trives med orden, systematik, høj kvalitet, er omhyggelig og arbejder efter lovgivningen
 • er reflekterende, åben for nytænkning og kan bidrage til udvikling
 • er i stand til at organisere, planlægge og koordinere arbejdet selvstændigt
 • har gode kommunikative evner
 • har vilje og evne til at samarbejde, således at godt arbejdsmiljø skabes og fastholdes
 • har it-kundskaber
 • har kørekort (Der er af og til kørsel efter donationer. Der er adgang til bil).
Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan ses her.

Ansættelsesvilkår
Hornhindebankens åbningstid er mellem kl. 8.00 og 17.00 mandag-fredag. Derfor er der i arbejdsplanlægningen en ugentlig dag til kl. 17.00 samt rådighedsvagt hver 6. lørdag/søndag fra kl. 8.00-20.00.

Det er primært teamet selv, der planlægger arbejdstiden, så den er tilpasset alles privatliv/arbejdsliv ud fra de opgaver, der er.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og (en tilfredsstillende autorisation (gælder kun for bioanalytiker)). 

Yderligere oplysninger kan fås hos leder af Den Danske Hornhindebank Anne-Grete Hansen på 2388 2150 eller på anneghan@rm.dk.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 13.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.