Jobbet "Fødeafdelingen på Herlev Hospital søger jordemødre – kunne det være dig?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Vi søger jordemødre - både med erfaring og nyuddannede, som har lyst til at blive en del af en afdeling med en høj faglig profil, fokus på et stærkt tværfagligt samarbejde omkring den gravide, fødende og barslende kvinde, samt et stærkt kollegialt fællesskab.  
 
Som ny i afdelingen tilbydes du et individuelt tilpasset introduktionsprogram – JOIN – Jordemoder Introduktion, som tilrettelægges efter dig, og som sigter mod at integrere dig bedst muligt i afdelingen, både fagligt og socialt. 
Der er tale om faste stillinger på 37 timer med start efter aftale. 
 
Vi tilbyder ansættelse i en dynamisk afdeling, hvor bl.a. planlægningen af en kommende In House fødeklinik er godt i gang og forventes implementeret i forsommeren 2019. Ligeledes vil der i løbet af første halvår 2019 blive oprettet en regional hjemmefødselsordning, hvor vi som fødeafdeling indgår med eget beredskab. 
 
Afdelingen tilbyder desuden regionens eneste Kendt Jordemoderordning som varetager ca. 500 ud af afdelingens ca. 5.400 fødsler årligt. 
 
I 2020 ser vi frem til at flytte ind i det nye Mor Barn Center, hvor bygningen grundet sin runde arkitektur vil frembyde optimale rammer, som understøtter det gode patientforløb. Her vil gravid-, og fødemodtagelse, fødeafdeling samt barsel/svangreafsnit ligge i naturlig forlængelse af hinanden, og der vil være fokus på en indretning, der skaber tryghed og velvære for både patienter og ansatte. 
 
Vi søger jordemødre med blandede interesser 
Vi har brug for jordemødre med forskellige kompetencer og interesser. Både dig der kan lide at have vagter i Akutmodtagelsen for Gravide og Fødende samt på Fødegangen, men også dig som ønsker at varetage Jordemoderkonsultation samt vagter i vores Efterfødselsambulatorium. 
Holder du af at varetage hjemmefødsler, kan du også blive en del af vores hjemmefødselsteam, som varetager ca. 3 % af afdelingens fødsler. Hjemmefødselsteamet bliver en del af det regionale hjemmefødselsteam med mulighed for kompetenceudvikling og sparring med kollegaer. 
 
 
Vi søger nye kolleger som: 
Vægter det gode arbejdsmiljø og ønsker at bidrage til dette 
Har lyst til at bidrage til den faglige udvikling i afdelingen 
Ønsker på kontinuerlig basis, at udvikle og dygtiggøre sig indenfor alle typer af fødsler 
 
Vi kan tilbyde dig: 
En dynamisk afdeling i hurtig udvikling 
En tværfaglig gruppe af kolleger, som brænder for obstetrikken, for afdelingen og for sammen at sikre optimale og trygge patientforløb 
Løbende kompetenceudvikling 
Individuelt tilpasset introduktionsforløb og mulighed for supervision 
Et stærkt kollegialt sammenhold, hvor hensynet til hinanden vægtes højt 
En afdeling med særligt fokus på trivsel og fastholdelse af medarbejdere 
Indflydelse på egen vagtplanlægning – herunder mulighed for at arbejde hver 3. weekend 
 
 
Vil du vide mere?  
Du kan få yderligere oplysninger hos chefjordemoder Vibeke Lafrenz, tlf. 38689151. 
 
Har du f.eks. bopæl i Jylland, har afdelingen mulighed for at tilbyde et overnatningssted, samt at du kan få lagt dine vagter tæt på hinanden. 
 
Ansættelsesvilkår:  
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.   
 
Jobstart:  
Efter aftale 
 
Ansøgningsfrist:  
25. april 2019