Jobbet "Fysioterapeut til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Akutafdelingen

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som fysioterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Fysio- og ergoterapien, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse i perioden 01.06.2019 - 31.12.2019. Stillingen er en fuldtidsstiling på 37 timer pr. uge, kan evt. besættes pr. 01.05.19
 
Om stillingen
Akutafdelingens fysio- og ergoterapeuter servicerer flere forskellige afdelinger på RH Viborg. Det primære arbejdsområde i denne stilling er de geriatriske patienter som indlægges via akutafdelingen, og tilses af terapeuterne i akutafdelingen eller på de medicinske stamafdelinger. Din primære opgave er at tilse de geriatriske patienter på medicinsk afdeling hvor du skal udføre funktionsevnevurdering samt diverse tests målrettet de geriatriske patienter. Du kommer til at samarbejde tæt med de geriatriske læger og plejepersonale vedr. den geriatriske patient. Du kommer desuden til at indgå i arbejdsgrupper, som skal beskrive og udvikle på vores arbejde med de geriatriske patienter.

I samarbejde med resten af terapeuterne skal du i mindre grad varetage behandling af øvrige indlagte patienter på de medicinske og kirurgiske afdelinger.
Der indgår weekendvagt ca hver 6. weekend.

Arbejdsopgaver
 • Undersøgelse/vurdering af patientens funktionsevne
 • Udføre diverse tests, som er målrettet de geriatriske patienter.
 • Respirationsfysioterapi (vurdering/behandling)
 • Vurdering af behov for hjælpemidler
 • Udarbejdelse af genoptræningsplan
 • Træning af nedsat funktionsevne
 • Tværfaglig planlægning/samarbejde med henblik på velkoordinerede patientforløb, herunder deltagelse i målsamtale med patienten.
 • Samarbejde med patientens hjemkommune
 • Weekendvagt ca. hver 6. uge
 • Dokumentation i Midt-EPJ.
 Vi søger en fysioterapeut som
 • Indgår i det kollegiale samarbejde med energi, positivt sind og godt humør
 • Kan planlægge, prioritere og bevare overblikket i en travl hverdag
 • Udviser engagement, ansvarlighed og fleksibilitet i det daglige arbejde
 • Har interesse for og erfaring med det geriatriske område.
 • Trives med korte, intensive og akutte patientforløb
 • Er dygtig til at indgå i såvel mono- som tværfagligt samarbejde
 • Er god til at formidle og kommunikere såvel mundtligt som skriftligt
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Om terapeuterne på Regionshospitalet Viborg:
Ergo- og fysioterapeuterne er organiseret under 3 afdelinger: neurologisk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling og akutafdelingen. I alt er vi ca 50 terapeuter i huset som alle bidrager til et godt og spændende læringsmiljø. Vi benytter os af faglig sparring på tværs af afdelingerne og har desuden et fællesskab om weekendvagterne.
 
Om akutafdelingens terapeuter:
Vi er 5 ergoterapeuter og 14 fysioterapeuter, 2 kliniske undervisere og 1 funktionsleder. Vi er organiseret under akutafdelingen, og dækker foruden det akutte speciale også de kirurgiske og medicinske sengeafdelinger, kvinde- og børneafdelingen samt ambulant behandling af lymfødempatienter og brystopererede.
Vi er et godt hold, som har en oprigtig interesse i hinandens trivsel. Vi har et godt humør og en uformel tilgang til hinanden. Dette fællesskab vil vi gerne byde dig velkommen i, men forventer også at du bidrager til det.
 
Om Akutafdelingen
Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg er en veletableret afdeling, hvor det tværfaglige samarbejde er særdeles velfungerende og hvor kvalitet og uddannelse vægtes højt. Vi har en selvstændig afdelingsledelse og funktionsledere.
Afdelingen består af akut modtage- og sengeafsnit A1, akut sengeafsnit A2, skadestuen, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen, terapiafsnit, serviceassistenter og akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 280 ansatte.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Gitte Johansen på tlf. 78 44 38 01 / 61 33 54 06.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest onsdag 24. april 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 18.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale