Jobbet "Klinisk sygeplejespecialist søges til akut neurologisk sengeafsnit, N116 på Herlev Hospital pr. 1. juli 2019" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
På Neurologisk afdeling er vi konstant på forkant med udviklingen i det optimale patientforløb og derfor er afdelingen løbende medinddraget i projekter, som både omfatter sygeplejen, forskningen og behandlingen af neurologiske patienter.  
 
Neurologisk afdeling består lige nu af to velfungerende sengeafsnit med plads til i alt 60 patienter fordelt på et afsnit med akut apopleksi, og et sengeafsnit med akut/almen neurologi. Derudover består afdelingen også af et alment ambulatorium og subspecialiserede ambulatorier indenfor hukommelsessygdom, epilepsi og multiple sclerose. 
 
Vi søger en sygeplejespecialist, som refererer til afdelingssygeplejersken på akut neurologisk sengeafsnit. Som sygeplejespecialist vil arbejdsopgaverne primært være koncentreret om udvikling af den kliniske sygepleje både i forhold til at arbejde med implementering af ny viden og nye retningslinjer i sygeplejen, implementering af evidens i sygeplejen samt arbejde med kompetenceudvikling af nye og erfarne sygeplejersker og social og sundhedsassistenter. Derudover vil der være mulighed for at indgå i kvalitetsarbejdet i afsnittet såvel som i afdelingen, både strategisk og operationelt. 
 
Som klinisk sygeplejespecialist i akut neurologisk sengeafsnit vil ca. halvdelen af dine fremmødte timer tælle med i den daglige normering. Det betyder at du både har administrative dage, som er udenfor normeringen og dage hvor du tæller med i plejen. Hvorfor så det?! – fordi vi gerne vil give dig mulighed for at højne fagligheden i den neurologiske sygepleje ved at have tid til at planlægge, igangsætte og holde fast i udviklingstiltag og samtidig kunne supervisere og bedside undervise kolleger. Det er vi sikre på bedst lader sig gøre, når din egen faglighed er i top. Vi er ligeledes et sengeafsnit, som gerne vil kompetenceudvikle og give vores medarbejdere mulighed for at arbejde målrettet med deres individuelle karriereveje. Derfor vil en af dine opgaver være at understøtte kollegerne i deres udviklingsområder indenfor det kliniske eller pædagogiske område. Blandt andet kan nævnes at flere af vores sygeplejersker har tildelte funktioner fx omkring introduktion og oplæring af nyansatte. Varetagelse og planlægning vil være i et tæt samarbejde mellem dig og afdelingssygeplejersken. 
 
Vi forestiller os at stillingen indebære flg. opgaver:  
 • Kvalitetsopgaver – som fremmer fagligheden, således at afsnittets patientforløb lever op til nationale standarder og gældende lovgivning 
 • Teoretisk og Bed-side undervisning  
 • Udvikling af kompetencekort i samarbejde med afsnittets øvrige nøglepersoner 
 • Faglig sparring og kompetenceudvikling af plejepersonalet 
 • Implementering af ”nursing” Journal Clubs i afsnittet, hver fredag   
 • Initiere og igangsætte kliniske sygeplejeprojekter  
 • Varetage implementeringsopgaver i forhold til nye retningslinjer og nye procedurer 
 • Vejlede og supervisere sygeplejersker og social og sundhedsassistenter i forhold til at skabe og yde den optimale sygepleje hos vores neurologiske patienter 
 • Formandskab for en af afdelingens sygeplejegruppe indenfor smertebehandling.  
 
Du vil få et dagligt samarbejde med afdelingssygeplejersken, den kliniske underviser samt med afdelingens akutte apopleksi afsnit. Derudover vil du have et tæt samarbejde med sygeplejeledergruppen i afdelingen og plejepersonalet på afsnittet. 
 
Vi kan tilbyde dig: 
 • En dynamisk stilling med miks af mange opgaver og med mulighed for stor selvstændighed og indflydelse 
 • Et velfungerende afsnit med et godt læringsmiljø med fokus på fagligheden 
 • En dynamisk og engageret personalegruppe, som gerne vil udvikle sygeplejen 
 • Et godt tværfagligt samarbejde med læger, terapeuter, psykologer, sekretærer og mange andre 
 • En afdeling som er rummelig overfor nye idéer og initiativer og som endnu ikke har færdigskrevet alle arbejdsgange – vi arbejder efter devisen Uhøjtidelig omhu 
 • En afdeling og et afsnit med megen humor og mange sociale arrangementer 
 • Dagvagter på hverdage og med weekendarbejde hver 6. weekend (fredag-søndag) inkl. 1-2 helligdage om året.  
 • 37 timer  
Et krav til den kliniske sygeplejespecialist er at vedkommende har flere års erfaring indenfor det neurologiske speciale og har en videreuddannelse på kandidatniveau i sygepleje.  
 
Er du interesseret i at høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejersken Ditte Falk Barkved på telefon 38 68 16 56 eller via mail ditte.falk.barkved@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist er den 1. maj og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20 eller 21