Jobbet "Lægesekretær til Visitationen på Gynækologisk, Obstetrisk og Pædiatrisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

Er du uddannet lægesekretær og vægter det tværfaglige samarbejde og spændende udfordringer højt, så er det måske dig, der skal byde ind med dine kompetencer på Gynækologisk, Obstetrisk og Pædiatrisk Afdeling.

Visitationsenheden for gynækologi i Region Sjælland er en integreret del af vores afdeling.

Om os

Afdelingen består af:

 • Afsnit for fødende og barsel, som er vores føde/barselsafsnit, og hvor vi

 • Afsnit for kvindesygdomme, hvor vi henholdsvis modtager dagkirurgiske patienter og patienter til obstetrisk og gynækologisk ambulatorie.

 • Visitationsenheden for gynækologi

 • Center for voldtægtsofre

 • Jordemoderkonsultationer

 • Pædiatrisk Afdeling.

På Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling er vi fordelt med tre sekretærer i sekretariatet, to i ambulatoriet, en på sengeafsnit og tre i visitationsenheden. I Pædiatrien er vi fordelt med to sekretærer på sengeafsnit, to i ambulatoriet og to i sekretariatet. En ledende lægesekretær.

 

Hvad har vi brug for

En lægesekretær på 37 timer per uge, der først og fremmest har lyst til at arbejde i vores Visitationsenhed og har lyst til at indgå i vores til tider travle hverdag i et spændende og alsidigt speciale.

 

Opgaverne vil derfor være mangeartede og indbefatter blandt andet

 • Håndtering og ekspedition af gynækologiske henvisninger til hele Region Sjælland ift. indmeldt kapacitet (Visitationsenheden)

 • Telefonkommunikation med patienter (Visitationsenheden/Jordemodercentrene)

 • Indkaldelse af de gravide til første besøg i Jordemodercentrene

 • Vejledning til patienter i forhold til deres rettigheder jf. det frie og udvidede sygehusvalg

 • Ugentlige- og månedlige statistikker i Visitationsenheden

 • Ved ferie m.m. afløsning i ambulatoriet.

 

Derfor er det vigtigt, at du som lægesekretær

 • Har lysten og viljen til at få opgaverne løst i en travl hverdag

 • Er i besiddelse af overblik, situationsfornemmelse og godt humør

 • Er initiativrig og formår at påtage dig et selvstændigt ansvar for opgaveløsningen

 • Har en positiv indstilling og høj faglighed.

 

Hvad kan du se frem til

 • En afvekslende arbejdsdag i et uformelt miljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde

 • Medindflydelse på arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse, ingen weekendvagter

 • Et godt tværfagligt arbejdsmiljø og gode kompetente kolleger

 • Et ansvarsfuldt og selvstændigt job.

 

Såfremt du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Gitte B. Pedersen, 56 51 5501 eller TR Janne Petersen, 56 51 54 00.

Samtaler forventes afholdt onsdag d. 28. august 2019.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.