Jobbet "Anæstesisygeplejerske med funktion som specialeansvarlig for anæstesien søges til Mave-Tarm Kirurgisk Operationsafsnit, Operation Syd 1, Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital, Skejby" er udløbet

Region Midtjylland

Bedøvelse og Operation

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ønsker du at arbejde som anæstesisygeplejerske med funktion som specialeansvarlig i et spændende akut operationsafsnit og i et High Performance Team, så kom og vær med
 
Vi er et Mave-Tarm kirurgisk operationsafsnit og vi søger en anæstesisygeplejerske med funktion som specialeansvarlig på 37 timer. Tiltrædelse 1. november 2019 eller efter aftale.

Vores afsnit yder anæstesi til øvre abdominal kirurgi, såsom Whipple, leverresektion, pancreasresektion, miltresektion, forskellige endoskopiske procedurer fx gastroskopi, ERCP, og bronkoskopi. samt anæstesi til interventionsradiologi.  I dag- og vagttid ydes anæstesi til en række akutte procedurer.
 
Vi har vagtfælleskab med Bedøvelse og Operation Syd 2 og 3, som dækker nedre mave-tarm kirurgi, urologi og gynækologi.
 
Arbejdstiden er fra kl. 7.30-15.00, men med enkelte dage til kl. 17.00. Vagterne er fra kl. 14.45-23.00 og fortsætter med rådighed fra vagtværelse. Vi arbejder hver 3 weekend i døgnvagter med tilkald fra vagtværelse eller delte vagter. enten dagvagt, eller aftenvagt og efterfølgende rådighed fra vagtværelse.Vi har på tværs af operationsafsnittene i SYD et godt samarbejde, hvilket kommer til udtryk i vores dagvagter og vagter, hvor vi hjælper hinanden.
 
Vi er en personalegruppe, som henvender sig til dig, der søger faglige udfordringer, kompleksitet og stor variation i arbejdsdagen. Sammen med stort fokus på det faglige, synes vi, at vi har plads til at passe på hinanden og have det sjovt. Vi arbejder tværfagligt og tænker kreativt omkring patientens forløb i tæt samarbejde med afdelingens anæstesilæger.

Vi vægter sygepleje, kvalitet, service og effektivitet meget højt. Vi er meget optagede af det gode samarbejde i operationsteamet, og på hvordan vi kan bruge hinandens ressourcer og hente inspiration i den fælles opgave omkring patienten.
 
Vi er desuden uddannelsessted for både anæstesisygeplejersker, sygeplejestuderende og
læger i hoveduddannelse.
 
Stillingen indeholder blandt andet
 • udarbejdelse af retningslinjer og procedurer med fokus på korrekt dokumentation
 • planlægning af uddannelsesforløb for nyt personale og ad hoc undervisning
 • være på forkant, fange idéer samt tage initiativ til en løsning/forbedring med udgangspunkt i patientens behov
 • implementering af nye arbejdsgange/procedurer, overordnede strategier og strategi for sygeplejen
 • støtte og initiere forsknings -, kvalitets - og udviklingsprojekter
 • medansvarlig for implementering af ny viden i praksis
 • erhverve og formidle ny viden på tværs af afsnit internt og eksternt
 • vurdere og identificere potentielle udviklingsområder indenfor specialeområdets sygepleje
 • initiere at sygeplejens fokus er på patientens præmisser

Vores forventninger til dig som anæstesisygeplejerske er, at du
 • har erfaring med anæstesi og gerne til akutte og komplekse patienter
 • har mod på nye udfordringer
 • er positiv, motiveret og udadvendt
 • har evne, lyst og vilje til tværfagligt samarbejde
 • er omstillingsparat og fleksibel
 • har en høj grad af selvstændighed
 • har diplomuddannelse, eller er villig til at tage relevant videreuddannelse
 • kan prioritere og bevare overblikket
 • vil være med til at udvikle og sikre kvalitet, fagligheden og patientsikkerheden i en operationsafdeling

Det vi kan tilbyde dig, er
 • istruktureret introduktionsprogram over to måneder
 • afvekslende arbejdsdage med elektive/akutte operationer
 • et afsnit hvor patient og patientforløb er i fokus
 • et afsnit med stort patientflow
 • spændende arbejdsopgaver
 • engagerede kollegaer, som repræsenterer en bred vifte af erfaringer og kompetencer
 • en afdeling hvor der i dagligdagen er plads til humor, til trods for at der kan være travlt
 • et godt tværfagligt samarbejde mellem alle faggrupper
 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er
betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Hvis du har lyst til at høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte
afdelingssygeplejerske Ann Lydia Røijen på 2370 9163 eller på annroeij@rm.dk.

Ansøgningsfrist er den 15. september 2019. 
 
 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.