Jobbet "Anæstesisygeplejersker Operation & Intensiv. Afsnit for Bedøvelse Regionshospitalet Randers." er udløbet

Region Midtjylland

Bedøvelse

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Anæstesisygeplejersker
Operation & Intensiv. Afsnit for Bedøvelse
Regionshospitalet Randers.

Afsnit for bedøvelse er en del af Operation og Intensiv og rummer, Dagkirurgien,
Intensiv, Opvågning og et palliativt team.
Vi arbejder afsnitsvis men vi vægter højt, at kunne hjælpe hinanden på tværs af afsnit.
Afsnit for bedøvelse er hjemhørende på den centrale operationsgang og er ansvarlig for anæstesi og anæstesiassistance til følgende specialer -
Abdominal kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik, øre/næse/halskirurgi og tandpatienter, samt dagkirurgi.
Derudover varetager vi anæstesi til ECT patienter og DC – konverteringer. Samt yder assistance i forbindelse med traume, akutmedicinsk kald, akut dårlig barn og hjertestop på Regionshospitalet Randers.

Vi arbejder i 2-holdskift med rådighedsvagter fra vagtværelser. Gennemsnitlig 5 - 6 rådighedsvagter og ca 2 -3 aftenvagter pr.12 uger. Og ca. 5 -6 weekendvagter på 12 uger.

Vi søger mindst 1 anæstesi sygeplejerske på 37 timer i en fast stilling eller 2 på mindre timeantal pr. 1/10 -2019 eller efter aftale

Vi er 32 anæstesisygeplejersker samt 1 social og sundhedsassistent som arbejder i en uforudsigelig, udfordrende og afvekslende arbejdsdag med stor bredde og variation indenfor anæstesiologisk sygepleje.
Vi er et glad team, hvor teamets trivslen udspringer af et ønske om, at tilbyde patienten anæstesiologisk sygepleje præget af høj kvalitet .
Vores ambitionsniveau er højt, vi vil gerne gøre det godt. Selvfølgelig er vores arbejdsdag også præget af benspænd, som indimmellemkan virke blokerende for de gode intentioner.
Men vi forsøger at se på de gode muligheder også de dage vi er trængte . Det gør vi bla. ved at tale med hinanden og ikke om hinanden.

Vi tilbyder dig
 • En åben tilgang til udvikling af anæstesisygepleje. Gensidig vilje til at lære nyt.
 • Et afsnit som prioriterer, at øve sig i uventede og vanskelige opgaver. Vi praktiserer i stor udstrækning simulations og team træning af forskellig art.
 • Vi er en afdeling, hvor uddannelse præger vores hverdag. Vi er led i uddannelse af både sygeplejestuderende, anæstesikursister, introlæger og hoveduddannelseslæger samt ambulancereddere.
 • Vi tilstræber skemalagt undervisning /faglige fora 2 gange om ugen.
 • 2 årlige fagdage
 • Vi tilbyder en arbejdsplads hvor rummelighed for forskellighed ses som en styrke. Og hvor hensyn til den enkelte bliver prioriteret højt, men hvor hensynet til fælleskabet altid er i højsædet.
Vi forventer af dig
 • Somvores nye kollega forventer vi, at du er uddannet anæstesisygeplejerske. Atdu er fagligt engageret og deltager aktivt i udviklingen af vores fælles arbejdsplads.
 • Vi ser det som en naturlighed, at ansøger er engageret i afdelingens vidensdeling både som modtager og formidler.
 • At du som en del af et team har lyst til, at være en del af vores feedbackkultur, hvor åben dialog er i højsæde.
 • Vi forventer en kollega som forstår betydningen af at være fleksibel og er i stand til, at acceptere daglige forandringer. Dvs med ”gå på mod” er i stand til at betragte travhed som et vilkår og med humor er i stand til at påvirke arbejdsmiljøet positivt ved at kunne tage tinge oppe fra og ned.
 • Og ikke mindst forventer vi en kollega der forstår vigtigheden af at være mødestabil.
Yderligere oplysninger:
Ønsker du at vide mere er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske
Helene Weng Olesen på tlf.: 78 42 05 51 eller mail: heleoles@rm.dk. Mobil nummer 50928202
Eller en af vores daglige koordinatorer på tlf. 78 42 32 05

Ansøgningsfrist - 19.09.2019
Samtaler afholdes - 24.09.2019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.