Jobbet "Sygeplejersker (operation) søges til nedre mave-tarm-kirurgisk operationsafsnit - Kom og vær med i vores High Performance team" er udløbet

Region Midtjylland

Bedøvelse og Operation

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ønsker du, at arbejde på en rigtig god afdeling?
Ønsker du, at få de bedste kollegaer, du kan forestille dig?
Ønsker du, at arbejde med det mest spændende speciale?
Ønsker du, at blive en del af et stærkt ekspertteam?
 
Så skal du søge en stilling hos os
 
Sygeplejersker (operation) søges til nedre mave-tarm-kirurgisk operationsafsnit, Bedøvelse og operation, OP SYD 2. Stillingerne er på 37 timer ugentligt eller efter aftale, og ønskes besat snarest muligt.
 
Arbejdstiden vil være dagtjeneste fra 7.30 til 15.00,16.00 eller 17.00. Vagttjeneste 14.45- 23 efterfulgt af rådighedsvagt fra hjemmet eller vagtværelse. I weekender døgnvagt – rådighed fra hjemmet. Vagtdeltagelse efter endt oplæring.
 
Vi er for 1 år  siden  flyttet til dejlige nye, lyse omgivelser på vores nye operationsgang på AUH, Skejby. Vi laver højtspecialiseret kirurgi på det Nedre Mave-tarm kirurgiske område -  Proctologi og avanceret cancerkirurgi fx bækkenrømninger og HIPEC operationer.

En anden specialfunktion er operationer pga. inflammatoriske tarmsygdomme, hvor den nyeste operation er TAMIS.
 
Udover de kolorectale robot assisterede mave-tarm kirurgiske operationer, udføres robot assisterede operationer på øre/næse/hals-området.
 
Vi prioriter teamarbejdet på OP stuerne, og i den sammenhæng, hvorledes vi kan bruge hinandens ressourcer og hente inspiration fra hinanden i den fælles opgave omkring patienten. En tværfaglig arbejdsgruppe har uddannet sig, og tilrettelægger simulationstræning på operationsgangen mhp at fremme teamsamarbejde og kommunikation.
 
Vi forventer, at du vil arbejde i et dynamisk miljø med mange kliniske berøringsflader. Har gode samarbejdsevner og gerne deltager i undervisning af kolleger, sygeplejestuderende og sygeplejersker under uddannelse til anæstesisygeplejerske. Høj grad af selvstændighed, stor fleksibilitet samt omstillingsparathed er nødvendige kompetencer.
 
Vi prioriterer en åben dialog med respekt for forskellige holdninger, hvor medansvar og indflydelse er en selvfølgelighed.
 
Vi prioriterer, at afdelingen konstant er åben overfor udviklingstiltag, som tilgodeser det gode patientforløb, konstruktive arbejdsgange samt uddannelse. Eksempelvis arbejder vi med smertebehandling og PONV profylakse, så det tilgodeser patienten både peroperativt, men også postoperativt.
 
Vi arbejder fortløbende med kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og faglighed. Humor, engagement og faglighed er nøgleord i vores afdeling.

Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Dorthe Midtgaard Johansen på 2497 5379.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist den 8. september 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 37  2019.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.