Jobbet "Center for Neurorehabilitering - Filadelfia søger sygeplejerske med funktion som praksisvejleder" er udløbet

Region Sjælland

Filadelfia

Kurvej 8, 4293 Dianalund

Dit næste skridt
CfN hører under Filadelfia, som er en selvejende non-profit institution. Filadelfia driver såvel en forskningsafdeling som en udviklings- og uddannelsesafdeling, hvor kurser i neurorehabilitering med undervisere fra ind- og udland løbende tilbydes. CfN-Filadelfia inviterer endvidere regelmæssigt eksterne specialister til at afholde temadage og bidrage med klinisk supervision.
 
CfN-Filadelfia yder intensiv neurorehabilitering til voksne, som har pådraget sig moderate til svære følger efter hovedtraume, apopleksi eller anden form for erhvervet hjerneskade. Vore 24 døgnklienter er indskrevet 2-5 måneder. Til opholdet hører en udslusningsproces med hjemmetræning og supervision af personale, som er involveret i et evt. videre forløb. 
 
I funktionen som praksisvejleder vil du blive en del af et nyt team bestående af en praksisvejleder for fysioterapeuter og en praksisvejleder for ergoterapeuter.
Praksisvejleder for sygeplejen(PVS) har fortrinsvis dagvagt på alle hverdage med weekendvagt hver 8. weekend. Enkelte aftenvagter og helligdagsvagter kan forekomme.
PVS indgår som en del af afsnittes personale og har funktion som kontaktperson for ét klientforløb.
PVS planlægger i samarbejde med afdelingssygeplejersken og den tværfaglige udviklingskoordinator den kliniske vejledning, hvilket omfatter:

Vejledning og supervision af tværfagligt personale   

Vejledning og supervision af sygeplejefaglige kollegaer med henblik på kvalitetssikring og kontinuitet i de sygeplejefaglige interventioner, herunder sparring omkring dokumentation og faglig varetagelse af såvel rehabiliteringsaktiviteter som specialiseret genoptræning 

Undervisning og implementering af teori og metode i de sygeplejefaglige interventioner både via afholdelse af kurser samt i det daglige arbejde i teams

Introduktion af nyansatte sygeplejer og Social – og sundhedsassistenter.

Forundersøgelse af henviste og visiterede klienter
PVS har det sygeplejefaglige og praktiske ansvar for den sygeplejefaglige del af forundersøgelsen samt efterfølgende dokumentation og bidrag til den tværfaglige behandlingsplan
 
Grundlæggende har vi tværfagligt fokus på guidet interaktionsterapi (Affolter-modellen®), holdnings- og bevægelsesfacilitering (Bobath-konceptet), Integration af Neurodynamik i Neurorehabilitering (INN®) samt Kinaesthetics, og neuropsykologiske principper i et tæt tværfagligt integreret samarbejde (interdisciplinært) og foregår i funktionelle dagligdags aktiviteter (ADL) og lystbetonede interesseområder for klienten. Desuden er inddragelse af pårørende i rehabiliteringsforløbet en væsentlig opgave i funktionen som kontaktperson.
 
Vi søger en kollega som har/er:
Mere end 2 års klinisk neurologisk erfaring
Erfaring fra tværfaglige miljøer
I besiddelse af gode samarbejdsevner såvel mono- som tværfagligt
I besiddelse af gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt 
Kvalitets- og udviklingsbevidst
Indstillet på løbende ajourføring og tilegnelse af ny viden
Interesse for neurorehabilitering og udvikling indenfor dette speciale
Engageret og handlekraftig    
- gerne med:
Erfaring fra neurologiske og/eller rehabiliteringsafdelinger
Kurser i neurologiske og neuropsykologiske tilstande
 
Yderligere oplysninger eller aftale om et evt. besøg i afdelingen fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Ulla Jensen tlf. 58 27 12 84 eller Tværfaglig udviklingskoordinator Kamilla Kildegaard Kristiansen tlf. 58 27 14 76. Læs mere om CfN på internetsiden www.filadelfia.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende regional overenskomst med DSR. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan ses i opslaget på vores hjemmeside.
 
Du kan søge stillingen online via www.filadelfia.dk
 
 Ansøgningsfrist er senest den 8. september 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 37/38 2019.