Jobbet "Uddannelsesansvarlig jordemoder til Kvindesygdomme og Fødsler, Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Har du lyst til et alsidigt og samarbejdsorienteret arbejdsliv med læring og uddannelse i centrum og være en del af en gruppe dynamiske og engagerede medarbejdere og ledelseskollegaer, som brænder for at skabe et godt fødested og høj læring med vores vision ”Styrk det nye liv” ?
Så har du muligheden nu.
 
Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg søger en uddannelsesansvarlig jordemoder snarest og senest til d.1 januar 2020. Stillingen er på 27.75 timer, med stor mulighed for fastansættelse på 9.25 timer som basisjordemoder.
 
Stillingen
Du vil som uddannelsesansvarligjordemoder få hovedansvar for den kliniske undervisning og uddannelse af jordemoderstuderende og andre studerende på fødeafsnittet. Du vil indgå i et uddannelsesansvarligt team med en anden uddannelsesansvarlig jordemoder og chefjordemoder, som også er din nærmeste reference. Tilsammen varetager I ansvaret for de jordemoderstuderende og de faglige kvalifikationer de skal tillære sig i klinikken.
 
Der er stort samarbejde med Kvindesygdomme og Fødslers øvrige jordemødre, ledere og afsnit mhp at planlægge, udvikle og sikre den bedst mulige læring og udvikling for de studerende i vores afdeling. Det tætteste samarbejde er med den anden uddannelsesansvarligejordemoder.
Ligeledes er der et tæt samarbejde med jordemoderuddannelsen på UCN og Hospitalets uddannelsesafdeling.
 
Kvalifikationer
Som uddannelsesansvarlig jordemoder skal du have autorisation som jordemoder og bred klinisk erfaring, samt erfaring med uddannelse og læring.  
 
Du har en relevant videreuddannelse på master- eller kandidatniveau eller lyst til at erhverve dig den type videreuddannelse.
 
Du skal evne at kunne skifte perspektiv og sætte sig i den studerendes sted.  Det er ligeledes vigtigt at du formår at skabe gode relationer i vid udstrækning og dyrke et trygt læringsmiljø, hvor alle spørgsmål er tilladte.
Desuden har du lyst til at videreudvikle den kliniske undervisning og planlægningen af de kliniske semestre.
Din motivation skal være indenfor både den teoretiske og den kliniske del af jordemoder uddannelsen og rumme en stor interesse for både graviditet, fødsel og barsel.
 
Du ønsker at bibeholde dine kompetencer indenfor hele jordemoderensvirksomhedsområde og kan tage alle typer vagter på fødeafsnittet. Det skal opleves som en fordel for den uddannelsesansvarlige funktion, at der indimellem også er basisjordemoderopgaver. Det binder vores organisation sammen og giver en viden som er med til at kvalificere arbejdet med at uddanne de bedst mulige jordemødre med høje faglige kompetencer til at yde den rette omsorg for kommende forældre og deres børn.
 
Personprofil
Vi forventer, at du      
 • har lyst til skabe læring og har motiverende egenskaber
 • er faglig dygtig og engageret i både jordemoderuddannelsen og klinikken
 • evner at arbejde selvstændigt og har en energisk tilgang
 • er kultur- og værdiskabende i forhold til at udvikle og sikre et højt lærings- og uddannelsesniveau
 • er ansvarsbevidst, stabil og fleksibel
 • er kompromissøgende og imødekommende med et godt humør
 • er en sparringspartner og medspiller på alle niveauer
 • trives med forandring og udvikling
 • kan nytænke og være innovativ
 • mestrer en god og tydelig kommunikation, både skriftlig og mundtlig
 • kan være en god rollemodel for såvel studerende som kollegaer i hele Kvindesygdomme og Fødsler
Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på personlige egenskaber som skønnes af værdi for afdelingens lærings- og arbejdsmiljø og fremtidige udvikling.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarligjordemoder kan hentes her

Faglig og organisatorisk profil
Vores mission statement er: Hospitalsenhed Midt – med hjerne, hjerte og vilje. Vi skal være kendt for høj faglighed, stærke relationer og et stort engagement.
Vi bruger vores vision ”Styrk det nye liv”, som omdrejningpunkt for prioriteter, mål og fokusområder.
 
Hospitalsenhed Midt har i dag ca. 2200 fødsler, der varetages på Regionshospitalet Viborg eller i hjemmet. Heraf varetages ca. 700 fødsler i 5 kendte jordemoderordninger.
 
Det er vigtigt for os, at familierne oplever en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i det enkelte pars ønsker og muligheder.
Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi har i afdelingen en uformel tone, og et godt humør og en energisk tiltag. Vi er interesserede i at inddrage alle medarbejders  og studerendes ideer og bidrag til at få skabt et emergerende fødested for fremtidens nykommende familier.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler.
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingerne og Hospitalsenhed Midt ved at kontakte
Chefjordemoder Katrine Corfitz Kildedal, tlf.: 78 44 57 03
eller vicechefjordemoder Lisbeth Jensen tlf.: 20 57 86 55
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest mandag d. 16/9 2019.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag d. 23/9 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.