Jobbet "Social- og sundhedsassisent søges" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Tuborgvej 235, 2400 København NV

Dit næste skridt

Social- og sundhedsassisent søges til et spændende psykiatrisk lukket akut modtagerafsnit

DET HANDLER OM LIV

Som social- og sundhedsassistent på Danmarks største lukkede akut modtagerafsnit træder, du ind i en verden af muligheder, oplevelser og udfordringer. Du vil blive del af en stor personalegruppe, som sammen med dig, skal hjælpe og yde sygepleje til mennesker med psykisk sygdom når de er mest akut ramt og har det vanskeligst.

Igennem din psykiatriske sygepleje og tilgang, skal du medvirke til at forbedre, forså og forandre liv.

Du skal være indstillet på - og finde glæde ved, at blive udfordret fagligt og menneskeligt. Til gengæld så garanterer vi dig, en arbejdsplads hvor ikke to dage er ens.

 

Din sygepleje og dit kommende arbejdsliv vil skulle tage udgangspunkt i et akut lukket miljø med 17 sengepladser, som modtager patienter døgnet rundt, med behov for intensiv pleje og behandling. Til at passe vores patienter er vi et team af faglige og engagerede kollegaer, som har veludviklede kompetencer til at identificere, analysere, vurdere, kommunikere og træffe selvstændige kliniske beslutninger. Vi har et højt fagligt miljø, som vi glæder os til at dele med dig igennem introduktionsforløb og undervisning.

 

 

Vi søger en social- og sundhedsassistent som:

Har lysten til at forbedre, forstå og forandre liv

Ønsker udfordringer og oplevelser og samtidig er psykisk robust

Trives med akutte patientforløb og derfor vægter muligheder, er omstillingsparat og kan arbejde i et højt tempo

Ønsker at udvikle sine personlige og faglige kompetencer

 

Vi kan tilbyde:

Et struktureret læringsmiljø tilknyttet en klinisk sygeplejespecialist og introduktionsperiode

Undervisning, herunder psykopatologi, paraklinik og dokumentation

Et arbejdsmiljø med fokus på trivsel, udvikling og sikkerhed

Løbende projektarbejde, herunder igangværende implementering af Safewards interventioner

Tværfaglighed med fast tilknyttede læger, psykologer, socialrådgiver, fysio og ergoterapeuter

 

 

Stillingerne er ledige pr 1. november 2019 eller efter aftale, i blandende vagter, med mulighed for fast aften- eller nattevagt Der ansættes 32-37 timer efter eget ønske. Vi arbejder i 12 timers vagter hver 3. weekend. Vi glæder os til at modtage din ansøgning, hvad enten du har erfaring eller er nyuddannet. Vi skal nok sikre os, at få sat dig godt i gang med det psykiatriske speciale på en udfordrende og oplevelsesrig arbejdsplads.

Ansøgningsfrist fredag den 20. september 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. og 25. september 2019

 

 

Fakta om Psykiatrisk Center København:

Psykiatrisk Center København undersøger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske områder og dækker store dele af København fra Nordvest til Christianshavn og fra Østerbro til København C.

 

Centret er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri og geografisk placeret dels på Rigshospitalet, dels Gentofte Hospital dels Frederiksberg Hospital og dels på Bispebjerg Hospital samt i mindre enheder rundt omkring i optageområdet.

Psykiatrisk Center København har tre bydelsrettede afdelinger og en akutmodtage afdeling der inkluderer en psykiatrisk skadestue som behandler patienter fra hele centrets optageområde.

Centret har derudover distriktspsykiatriske centre. Der rådes over et OPUS-team, APH teams, Opsøgende Psykiatriske teams og et opsøgende Ældreteam. Den psykiatriske udrykningstjeneste er også forankret i centret.

Psykiatrisk Center København behandler skizofreni, andre psykoser, depression, mani, neuropsykiatriske lidelser samt personlighedsforstyrrelser. Herudover har centret en række specialområder så som :

Affektive lidelser, sexologi, angst, OCD, anoreksi, neuropsykiatri, herunder psykiatrisk vurdering ved epilepsikirurgi, psykoterapi, somatisering og liason, samt ældrepsykiatri og militærpsykiatri.

Centret rummer også Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Viden- og kompetencecenter for Affektive lidelser og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, sidstnævnte i samarbejde med PC Amager.

Forskning er højt prioriteret på Psykiatrisk Center København, og der er ansat to professorer, begge tilknyttet Københavns Universitet.

Forskningen på Psykiatrisk Center København er blandt de førende i Danmark og gør sig bemærket internationalt.

Yderligere information kan findes på

Arbejdsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatrisk Center København

Adresse: Tuborgvej 235

By:2400 København NV