Jobbet "Uddannede lægesekretærer" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Er det ved at være tid til at skifte job? – Er du uddannet lægesekretær og kvik på tasterne? - Søger du nye friske og engagerede kolleger? –– Kan du svare ja til dette? – så læs videre!!!!

 

 

Afdeling for Urinvejssygdomme er den største urologiske afdeling i Nordeuropa med et optageområde på 1,3 mio. indbyggere. Specialet er fortrinsvis fordelt med kræftpatienter på Herlevmatriklen og benign kirurgi på Gentoftematriklen.

                                                                    

Vi er en stor sekretærgruppe på knapt 50 lægesekretærer, der pga. omlægning af dele af vores ambulatorievirksomhed fra aften- til dagtid, søger en ny dygtig lægesekretærkollega til fast dagvagt på Herlevmatriklen. Desuden har en af vores dygtige kolleger igennem flere år valgt at prøve nye græsgange, hvorfor vi også ønsker os en ny kollega i fast dagvagt på Gentofte. Begge stillinger er på 37 timer.

 

Vi arbejder teamopdelt i tre teams på hver matrikel. De seks teams er andro-, urothel-, prostata-, luts-, sten- og nyreteam. Vi har én ledende lægesekretær, som deler sin tid mellem matriklerne, og en funktionsleder på hver matrikel, som står for den daglige drift.

 

Vores nye kollegaer vil få stor mulighed for at være med til at præge opgaveløsningen, da vi først i løbet af 2018 er overgået til teamarbejdsformen.

Vi arbejder ud fra dagslister, hvilket betyder at vi gør den enkelte patient færdig når han/hun har været i ambulatoriet; vi booker, registrerer, koder, påsætter forløbsmarkører osv. Dette betyder at vi ”kommer hele vejen rundt om patienten” i én arbejdsgang. Dette gør at vi ikke sidder så meget kun med arbejdslisterne – og har en mere varieret arbejdsdag. Udover de faste opgaver i hvert team, har vi fælles opgaver som kører i turnus mellem de tre teams – hvilket også medvirker til variationen.

 

Vores nye kollega på Herlev skal være i urothelteamet og hovedparten af opgaverne vil være for dette team, -men da konferencerne i vores nyreteam er vokset i omfang, vil en af opgaverne også være forberedelse, skrivning og opfølgning på nyrekonferencen hver anden uge, alternerende med en kollega. Hvis du søger stillingen på Gentofte, er vores ledige plads i androteamet.

 

Vi er en homogen sekretærgruppe, med en god blanding af erfarne og relativt nyuddannede. Vi har regelmæssigt både mono-og tværfaglige teammøder, og en gang månedligt er der sekretærmøde med den ledende lægesekretær.

 

Afdelingen og afdelingsledelsen vægter sekretærernes kompetencer højt og der arrangeres løbende formaliseret undervisning af gruppen. Endvidere har hele afdelingen temadag en dag årligt, hvor alle deltager.

Under introduktionen til vores afdeling og opgaverne vil din sekretærmentor sikre, at du lærer om alle vores subspecialer, så dine kompetencer inden for specialet sikres bredt.

 

Vi søger nye kolleger som

 • er uddannede lægesekretærer (dette er ufravigeligt)
 • er ansvarsbevidste
 • kan, eller har mod på at lære - at skrive efter direkte diktat (på vores konferencer)
 • arbejder struktureret og har overblik, også i pressede situationer
 • der både kan arbejde selvstændigt og teamorienteret
 • er gode til at prioritere og ændre fokus hurtigt
 • har "teamspirit" og gode kommunikationsevner
 • er smilende og imødekommende
 • er certificerede og gerne rutinerede i Sundhedsplatformen
 • er bredt funderet i Word og gerne med kendskab til Excel

 

Vi kan tilbyde

 • erfarne, dygtige og engagerede kolleger
 • en god og respektfuld omgangstone
 • en arbejdsplads med kollegial omsorg og plads til latter
 • et godt tværfagligt samarbejde
 • indflydelse på tilrettelæggelsen af egne opgaver
 • Introduktionsprogram med mentor- og social buddyordning
 • Specialeundervisning
 • Personligt kompetenceudviklingsprogram (ved den årlige MUS)
 • En sekretærminded afdelingsledelse

 

Stillingerne ønskes besat 1.10.19 eller snarest derefter.

 

Hvis du synes at en af disse stillinger da LIGE er noget for dig, så kan du enten skynde dig at sende en ansøgning  -  eller du kan kontakte ledende lægesekretær Anita Nielsen, tlf.38 68 95 08 (Herlev) eller 38 67 28 30 (Gentofte) ml. kl. 8-15 eller sende en mail til anita.nielsen.06@regionh.dk  for at få nærmere oplysninger.

 

Ansøgningsfrist: fredag d. 20.9.19, kl. 12. Samtaler afholdes løbende.

Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden. Er du ikke uddannet lægesekretær, vil du ikke komme i betragtning til stillingen.

 

Afdeling for Urinvejssygdomme behandler patienter med nyre- og urinvejssygdomme, herunder sygdomme i nyrer, binyrer, blære, urinrør, prostata, testikler samt potensforstyrrelser. Afdelingen foretager behandling, pleje, kontrol og forebyggelse af medfødte og erhvervede sygdomme og skader både hos børn og voksne.