Jobbet "Psykolog til tidsbegrænset stilling på Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Jobbet

Psykologen vil indgå med reference til afsnittets overlæge som sagsansvarlig i et tværfagligt team.

Ambulatoriet for unge varetager udredning og behandling af unge i alderen 14-17 år. Børne og de unge er alle henvist på mistanke om autisme, depression, angst, OCD, ADHD og personlighedsforstyrrelser.

I vores tilgang til udredning og behandling lægger vi vægt på at se barnet/den unge som en del af familien/ det omgivende miljø. Der arbejdes med stor diagnostisk bredde.

Centrale funktioner for alle psykologer i de ambulante afsnit:

 • Psykopatologisk udredning herunder psykologisk testning
 • Behandling herunder terapi og psykoedukation ift. børn, unge og forældre
 • Supervision og undervisning

Vi tilbyder

 • En dynamisk og udviklende arbejdsplads
 • Tværfagligt samarbejde og varierende arbejdsopgaver
 • Psykoterapeutisk arbejde med børn, unge og deres familier
 • Engagerede kollegaer i et godt kollegialt arbejdsmiljø

Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af 3 afdelinger: Bispebjerg, Glostrup og Hillerød. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og udvikling. Der er i alt 96 psykologer ansat i BUC og to chefpsykologer.

Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC’s hjemmeside: www.buc-regionh.dk

Vi forventer, at du har

 • Autorisation
 • Erfaring med udredning og behandling af børn og unge
 • Forudgående børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring
 • Godt overblik, flair for struktur og selvstændighed
 • Fagligt engagement og gode samarbejdsevner

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Tidsbegrænset stilling pr. 1. oktober 2019 til 31. september 2020. Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat 1. oktober 2019 eller snarest derefter.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning sendes elektronisk. Ansøgning med CV, eksamens-, og/eller autorisationsbevis samt eventuelle bilag m.m., sendes via linket i dette opslag.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte koordinerende psykolog Margit Koudal Nielsen margit.nielsen@regionh.dk eller afsnitsledende overlæge Pernille Prahl tlf 3864 6563

Ansøgningsfrist tirsdag den 24. september 2019 kl. 8.00

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag 25. september 2019  mellem kl. 12.30 og 15.00.

Bemærk! Indkaldelse sker elektronisk og kan forventes tirsdag 24. september 2019 om eftermiddagen

Arbejdsgiver:

Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center:

Afdeling Hillerød

Dyrehavevej 48,

3400 Hillerød